Evaluering skaber læring og nytænkning

STB BYG evaluerer løbende på gennemførelsen af vores projekter - store som små. Vi ser denne evaluering som en sund og vigtig aktivitet, der gennemføres i relation til de involverede parter, og ikke mindst vores egen projektgennemførelse. Det primære formål med evalueringen er, at opsamle og dele de erfaringer vi har gjort os, så successer kan gentages og fejl kan undgås i fremtidige projekter.

Ved større projekter benytter vi til tider Bülow Management, BNKI Byggeevaluering som uvildig evaluator af vore bygherrers tilfredshed. Denne evaluering resulterer i en karakterbog, som er en gennemsnitsbetragtning af de seneste 3 års projekter målt på følgende parametre:

  • Tidsfrister
  • Mangler
  • Arbejdsulykker
  • Kundetilfredshed

For hvert område gives en karakter på en skala fra A til E, med C som den gennemsnitlige score for alle de evalueringer af entreprenører som BKNI har gennemført de seneste 3 år.

KARAKTER SKALA

STB BYG karakter