Faglighed, synlighed og dialog

STB BYG har mere end 50 års erfaring i byggebranchen, og har kompetencen til at varetage dit byggeri uanset størrelse og entrepriseform. Vores erfaring spænder vidt, og omfatter såvel nybyggeri som, om- og tilbygninger til leje-, andels- og ejerboliger, børnehaver, undervisningsinstitutioner, butiks-, restaurations-, landbrugs-, og erhvervsbyggeri samt sygehuse, pleje- og ældrecentre.

Når STB BYG varetager dit byggeri, forpligter vi os til at være synlige og tilgængelige for spørgsmål og sparring. Målet er altid at finde en god løsning, så opgaven kan løses i overensstemmelse med de indgåede aftaler omkring deadline og økonomi, og ikke mindst til vores bygherres fulde tilfredshed.

Virksomheden er velkonsolideret og opfylder alle forpligtelser vedr. betaling af skatter og afgifter samt sociale sikringsordninger iht. dansk lovgivning. STB BYG, såvel som vore underleverandører og rådgivere, overholder alle internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder ILO-konventionerne.

Link til: Serviceattest.