Kommunikation og involvering

Vi arbejder med en trimmet procestilgang til vore opgaver, som tager udgangspunkt i en successiv konkretisering af, hvad der i begyndelsen var tanker og idéer – til den endelige beskrivelse, der skal være en del af grundlaget for projektets udførelse. Uanset hvordan projektet gennemføres, tilstræber vi, at bygherren vil møde de samme projektledere/medarbejdere gennem hele projektforløbet, således at kontinuiteten sikres.

Vi vægter, gennem hele projektprocessen samarbejdet og information meget højt. Løbende information om  projektets stade og forløb til alle involverede er et vigtigt element. Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at projektet tilføres værdi med god dialog gennem alle faser, fra de første analyser frem til aflevering. Alt dette i et tilrettelagt og positivt samarbejde mellem bygherre, brugere, rådgivere, producenter og udførende.