Kvalitet og miljø

STB BYG overholder naturligvis alle love og retningslinjer for miljøet. Alle medarbejdere og underleverandører er bekendt med retningslinjerne via sikkerheds- og sundhedsplanen, der ligeledes berører vort miljøsikringssystem. Formålet med sikkerheds- og sundhedsplanen er at danne grundlag for samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen, så arbejde og færdsel på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold.

STB BYG har udviklet sit eget kvalitetssikringssystem, som er sagsrelateret. Systemet er opbygget med det formål at dokumentere overfor bygherre og dennes rådgivere, at vores arbejde er udført i overensstemmelse med generelle lovkrav, og de kvalitetskrav der fremgår af entrepriseaftalen.

Medarbejdernes viden om miljø og kvalitet bliver løbende opdateret ved interne informationsmøder. Desuden har alle ansatte datablade på hyppigst anvendte produkter, hvor sikkerhed og bortskaffelse af farligt affald mv. står listet i overskuelige skemaer.