Med mennesket i centrum

STB BYG prioriterer at tage et samfundsansvar, der både er til gavn for virksomheden og samfundet. For os handler det om at gøre en menneskelig forskel, og derfor har vi prioriteret følgende områder som en essentiel del af virksomhedens strategi

Lærlinge og praktikanter
STB BYG har i 2018 udlært lærling nummer 107, og vi har typisk 4-6 lærlinge under uddannelse i virksomheden. På samme måde tilknyttes praktikanter fra bygningskonstruktør- og ingeniøruddannelserne som støtte for byggeledelsen ved gennemførelsen af større entrepriser. De unge tilbydes et struktureret og professionelt forløb hos STB BYG, hvor den faglige bredde og dybde udbygges, samtidig med, at frihedsgrader og ansvar udfordres i samråd med- og i respekt for den enkelte.

Udsatte befolkningsgrupper
Det sociale samfundsansvar er også prioriteret i relation til jobskabelse for de mere udsatte samfundsgrupper. Således har STB BYG blandt andet deltaget i projekter med Vejle kommune, med det formål at tilbyde udsatte befolkningsgrupper mulighed for praktikophold i virksomheden, som led i deres udslusning på arbejdsmarkedet.