Nyheder
Velkommen til Tilbuds og Indkøbskoordinator Thomas Skovbjerg
Tirsdag den 17. maj 2022

Velkommen til Tilbuds og Indkøbskoordinator Thomas Skovbjerg, som vil varetage opgaver indenfor kalkulation, tilbud, indkøb og byggeledelse i STB Håndværk. Vi glæder os til samarbejdet!

Velkommen til Byggeleder Ahmad Habil Salik
Tirsdag den 17. maj 2022

Velkommen til Byggeleder Ahmad Habil Salik, som er et kendt ansigt hos STB, da han har været i praktikant forløb tidligere. Vi glæder os til det nye samarbejde!

Velkommen til CFO/Økonomidirektør Alex Korsholm Madsen
Tirsdag den 17. maj 2022

Velkommen til CFO/Økonomidirektør Alex Korsholm Madsen. Vi glæder os til samarbejdet!

Murer fagenterprise afsluttet for AB Esbjerg
Onsdag den 13. april 2022

STB Håndværk A/S har leveret en større murer fagenterprise for bygherren AB Esbjerg i forbindelse med ombygning og renovering af 606 almene boliger. STB Håndværk A/S har bl. a lavet en ny klimaskærm med ikke mindre end 1,5 Mio mursten samt lavet godt 100 handicapboliger. På dronebilledet ses et udsnit af projektet.

Svend Erik Petersen, Afdelingsleder udtaler: ”Projektet har kørt fra 2019-2022. Midt i en Corona-tid og samtidig med beboer hensyntagen har vi muret 1,5 Mio sten og leveret før dead-line. Det er vi ret stolte af.”

Det samlede renoveringsprojektet afsluttes officielt d. 1. Juni.

Ny Chef for Egenproduktion
Mandag den 4. april 2022

Vi byder med stor fornøjelse velkommen til Claus S Paulsen som Chef for STB Håndværk A/S.

Ny Byggeleder
Mandag den 4. april 2022

Vi byder med stor fornøjelse velkommen til Mathias Waheed, Byggeleder i STB Håndværk A/S

Ny tømrerformand
Mandag den 4. april 2022

 

Vi byder med stor fornøjelse velkommen til Brian Nothlev, Tømrerformand i STB HÅndværk A/S.

Bæredygtighed
Mandag den 28. februar 2022

"STB BYG tager ansvar, bæredygtigheden skal i fokus"

Hos STB ser vi bæredygtighed som et samfundsmæssigt ansvar og vi arbejder målrettet på at tilbyde vores kunder bæredygtige løsninger og byggerier, men har også konstant fokus på at optimere og udvikle vores produktion, således at den bliver mest mulig bæredygtig og med et lavt klimaaftryk.

Gennem det seneste 1/½ år har STB deltaget i et innovationsprojekt under ledelse af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense med følgende opdrag:

Kan en digital (BIM) projekteringsmetode og et digitalt projekterings-flow bidrage til implementering af en grøn og bæredygtig tankegang allerede fra projekternes tidlige stadie? Herunder at udvikle en metode, hvor man tidligt i udviklings- tilbudsfasen, - hvor kun bygherrens udfaldskrav er angivet-, kan skabe et valid datagrundlag til at DGNB screene projekterne på.

Henrik Kjærbye, Projekteringsleder ved STB BYG udtaler: "Det har været spændende, og udviklende at deltage i denne proces, hvor vi har bidraget med kompetencer, set ud fra entreprenørens synsvinkel. Vi ser frem til det færdige resultat med et brugbart redskab, til en tidlig DGNB projektscreening"

Resultatet forventes i 2. kvartal 2022. Vi glæder os.

Ejerskifte
Torsdag den 17. februar 2022

Olesen køber sin partner ud: Han er nu igen ene-ejer af STB BYG A/S, som hans far grundlagde i 1956.

  

Link til artikel: VAF Olesen køber sin partner ud: Han er nu igen ene-ejer af det byggefirma, hans far grundlagde i 1956 | vafo.dk

 

 

Fællessamling
Onsdag den 9. februar 2022

Sikke en dejlig eftermiddag.........! 90 medarbejdere samlede sig i onsdags på STB's domicil for at nyde grillpølser og hyggeligt samvær.
Og ikke mindst for at give en velfortjent klapsalve til fire STB jubilarer, som i alt har været 65 år i virksomheden.

Tillykke til Jane, Rasmus, Claus og Per.

Og tak til alle vores fantastiske medarbejdere for Jeres indsats i dagligdagen!

Nyborg Sundhedshus
Torsdag den 25. november 2021

STB BYG er i samarbejde med gpp arkitekter og ABC Rådgivende Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af Nyborg Sundhedshus, som skal rumme praktiserende læger og speciallæger samt andre private sundhedsaktører, så som tandlæger og kiropraktorer. Sundhedshuset vil desuden rumme 20 rehabiliteringspladser. Resten af Sundhedshuset vil være fyldt med kommunale sundhedstilbud og patientforeninger. Sundhedshuset bliver bygget på den tidligere DSB-grund mellem Storebæltsvej, Holmens Boulevard og Knudshovedvej centralt i Nyborg. Arkitekt: gpp arkitekter IngeniørABC Rådgivende Ingeniører Bygherre: Nyborg Kommune

 

Kong Gauers Gård Børkop.
Onsdag den 24. november 2021

STB BYG skal stå for lukningsentreprisen på fællesinstitutionen Kong Gauers Gård i Børkop. Kong Gauers Gård er en slags mini-landsby med en plejehjemsdel og en daginstitution samt et stort fælles aktivitetscenter. Det er en spændende opgave som vi glæder os til at være en del af. Arkitekt og ingeniør: SWECO Bygherre: Vejle Kommune

 

Ny indkøbsleder
Mandag den 1. november 2021

Vi har med stor glæde budt Daniel Sanchez velkommen til STB BYG. Daniel er ansat som indkøbsleder, og han vil i første omgang have fokus på indkøb til vores egenproduktion. Daniel har de sidste 8 år arbejdet hos Davidsen – senest som trælastchef. Velkommen på STB Holdet.

2 nye medarbejdere
Mandag den 20. september 2021

Vi har i september budt velkommen til to nye medarbejdere i STB BYG. Thomas Vestby Hvid er ansat som byggeleder, og vil til en start være tilknyttet vores tilbudsafdeling. Jimmi Klitgaard Pedersen er ansat som projektleder og han vil være en del af teamet på Retortvej i Valby. Velkommen på STB holdet.

Renovering af 219 boliger i Esbjerg
Fredag den 3. september 2021

STB BYG er prækvalificeret til storentreprisen vedr.: Renovering af 219 boliger for Boligforeningen Fremad, afdeling 6, Siriusparken i Esbjerg. Entreprisen indeholder alle udvendige og indvendige bygningsarbejder på bygningerne, dog eksklusiv teknikfag. Siriusparken består af 219 boliger samt fælleshuse og vaskerier i Vædderens kvarter 1 – 304 i Esbjerg. For at gøre bebyggelsen mere tidssvarende og attraktiv, ombygges 42 boliger i stueplan til tilgængelighed og 14 boliger beliggende på 1. og 2. sal sammenlægges til 7 boliger. Bygherre: Boligforeningen Fremad, Afd. 6, Siriusparken Bygherrerådgiver/projektledelse: Kuben Management / INGENIØR'NE A/S

 

 

Ny byggeleder
Mandag den 23. august 2021

Det er med stor glæde at vi har budt velkommen til Victor Brix Justesen. Victor er startet i en stilling som byggeleder og vil være tilknyttet vores projekt på Stensagerskolen i Århus. Velkommen på STB holdet.

Velkommen til 2 nyansatte
Fredag den 7. maj 2021

Det er med stor glæde at vi har budt velkommen til to nye medarbejdere. Smail Dajic er startet i en stilling som regnskabschef og vil have sin daglige gang på kontoret i Vejle. Brian Jespersen har tidligere været ansat i virksomheden, og er nu tilbage i en rolle som byggeleder på vores projekt i Valby, Retortvej. Velkommen på STB holdet.

Ny adm. direktør
Tirsdag den 4. maj 2021

STB har udnævnt økonomidirektør Jan Boendorf Madsen til ny adm. direktør pr. 1. maj 2021. Vores strategi, der rækker mod 2023, er grundlæggende bygget op omkring to temaer. For det første skal vi skabe gode kundeoplevelser ved at fokusere vores forretning mod kernekompetencen, og for det andet har medejer Jan Olesen  og Jens Winther et ønske om at trække sig et skridt væk fra drift ledelsen de kommende år. Billedet fra venstre: STB Byg og STB Håndværks bestyrelsesformand og medejer Jens Winther sammen med adm. direktør Jan Boendorf Madsen samt direktør og medejer Jan Olesen.  Læs mere her: LICITATIONEN

Velkommen til 2 nyansatte
Tirsdag den 16. marts 2021

Det er med stor glæde at vi byder velkommen til to nye medarbejdere hos STB BYG. Simone Johnstad har tidligere været ansat i virksomheden, og er nu tilbage i en rolle som byggeleder på vores projekt i Århus, Stensagerskolen. Michael Ekmann er ansat som projektleder, og vil til at starte med varetage projektlederrollen på vores projekt i Valby, Retortvej. Velkommen på STB Holdet. 

4 nye praktikanter
Torsdag den 11. februar 2021

Vi er glade for at have hele 4 nye praktikanter på vores projekter. Nicolaj vil være tilknyttet vores projekt på Stensagerskolen i Århus, Patrick vil være tilknyttet DGNB daginstitutionen "Bygholm Bakker" i Horsens og Ahmad og Anders er begge er tilknyttet DGNB boligerne "Dalstrøget" i Bellinge. Vi vil gøre vores bedste til, at de må få en lærerig og god praktikperiode. Velkommen på STB holdet.

Sider