Nyheder
Ny bygning til døgninstitution Tinghøj
Mandag den 20. april 2015

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen, i samarbejde med Arkitektfirmaet Birch & Svenning samt ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S. Vedr. opførelse af ny bygning indeholdende 8 stk. værelser til unge, med tilhørende fællesarealer og kontor. Nybygningen placeres ved den eksisterende Institution Tinghøj. Bygningen udføres som en selvstændig bygning. Bygherre: KoldingKommune  Totalrådgiver: Arkitektfirmaet Lars Edmund A/S Foto: Tinghøj

143 nye studieboliger
Torsdag den 16. april 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med ombygning af Sygeplejerskolen i Slagelse fra nuværende kontorer, undervisningslokaler og boliger, til 143 nye studieboliger for unge. Små eksisterende 1 værelses kontorer og studieboliger renoveres let, fælleskøkkener ombygges og renoveres, nye 1- og 2-rumsboliger etableres med eget te-køkken. Installationer udskiftes og renoveres i stort omfang. Udvendigt skal facader renoveres og ombygges delvist, vinduer og tage udskiftes og der etableres solceller. Belægninger og parkeringsarealer omlægges i et omfang for etablering af nye attraktive udearealer. Bygherre: Fællesorganisationens Boligforening, Afd. 87 (fob) Totalrådgiver: KANT arkitekter

 

Campus Odense
Mandag den 30. marts 2015

STB BYG er prækvalificeret til Bygningsentreprisen i forbindelse med UCL, University College Lillebaelt, Campus Odense, ombygning, renovering og nybygning. Entreprisen omfatter: I eksisterende bygninger udføres diverse murerarbejder, nye lofter, døre, indvendige og udvendige vinduer opbygning af lette gipsvægge og inventar etc. Der udføres nye overetager på tre ud af fem fløje i sydfløj samt ny radiografbygning på terræn. Visualisering: EAL   BygherreUCL   Bygherrerådgiver: CUBO

 

Renovering af 145 boliger i Skanderborg
Tirsdag den 3. marts 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med renovering af 145 boliger i Midtjysk Boligforenings afd. 39, beliggende på Poul la Cours vej i Skanderborg. Projektet omfatter: Samtlige 145 boliger skal gennemgå en omfattende renovering af facader samt efterisolering og renovering af tagflader. I 132 af lejlighederne skal badeværelser og køkkener renoveres, hvoraf 60 boliger skal gøres tilgængelige. Til de 132 lejligheder skal 3 opgange gennemgå en let renovering og 10 opgange ombygges således at man får adgang til nye udvendige elevatorer. Udvendige fællesarealer skal opgraderes med nye belægninger, adgangsveje, opholdsarealer og beplantning mv. Bygherre: Midtjysk Boligforening afdeling 39 Skanderborg. Visualisering: KPF ARKITEKTER  Totalrådgiver: KPF ARKITEKTER A/S i samarbejde med Rambøll

Det Naturvidenskabelige Fakultet
Fredag den 20. februar 2015

STB BYG er prækvalificeret til Storentreprise A – Bygningsarbejder for Syddansk Universitet. Det Naturvidenskabelige Fakultet (Nat), Biologisk Institut, etape V2. Moderniseringen omfatter ombygning og nyindretning med fast inventar og tilhørende installationer, etablering af fællesområde med glasoverdækning af eksisterende lysgård samt renovering af el- og ventilationsanlæg. Tagisolering, tagbeklædning og eksisterende ovenlys skal udskiftes, og der skal etableres enkelte nye vinduer i facaden. Ombygningen udgør ca. 3.000 m² netto, ca. 4.150 m² brutto, samt ca. 1.600 m² tagflade. Bygherre: Bygningsstyrelsen Totalrådgiver: Nøhr & Sigsgaard

Goddag og farvel til vore praktikanter.
Fredag den 16. januar 2015

Med tak for en fremragende indsats og gode ønsker for fremtiden, vil vi sige pænt farvel til de seneste 6 praktikanter: Jesper Olesen og Steffen Hedegaard, tilknyttet udbygningen af Åbenrå Sygehus etape 2. Thomas Kirkegaard, tilknyttet STB BYGs håndværkerafdeling. Jens Roersen Nielsen, tilknyttet Dokk1 på havnen i Århus. Thomas Nielsen, tilknyttet totalentreprisen i Elev ved Århus. Jonas Vilandt, tilknyttet totalentreprisen på Varde Rådhus.

Syv nye praktikanter er valgt til opstart i 1. kvartal 2015. De starter i løbet af januar/februar, på et skræddersyet praktikforløb hos STB BYG, i forbindelse med deres uddannelser. Velkommen til: Nicolai Dahl Kidholm fra VIA University College i Aarhus, der bliver tilknyttet Dokk1. Mads Sommer fra Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, der bliver tilknyttet Varde Rådhus. Svend Ajken Jensen fra VIA University College i Aarhus, der bliver tilknyttet totalentreprisen i Elev. Jannik Bruun Hansen fra VIA i Aarhus, der bliver tilknyttet totalentreprisen i Elev. Susanne Bramlev, fra Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, der bliver tilknyttet håndværkerafdelingen. Sonny Peter Brodersen, fra Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, der bliver tilknyttet udbygningen af Åbenrå Sygehus etape 2. Niels Christian Sønnichsen, fra VIA University College i Aarhus, der bliver tilknyttet udbygningen af Åbenrå Sygehus etape 2.

VUC Syd, Aabenraa
Fredag den 16. januar 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: Nyt uddannelsesbyggeri / komplettering, for VUC Syd. Projektet omhandler komplettering af det nye uddannelsesbyggeri beliggende i Aabenraa. Kælder og råhus er tidligere udbudt og vil være etableret. Det nye uddannelsesbyggeri udføres i 3 etager på ca. 2.100 m² og med ca. 290 m² kælder. Hovedentreprisen omhandler murer, tømrer, tagdækker, stål, gartner, el, vvs, ventilation, elevator, sprinkler, maler og gulv-arbejder.  Bygherre: VUC Syd  Bygherrerådgiver: ZENI arkitekter a/s  Kilde visualisering: ZENI arktekter

Ny byggeleder
Tirsdag den 13. januar 2015

Det er med glæde, at vi endnu engang har ansat en af vore tidligere praktikanter i STB BYG. Kasper Hauge Hansen, som i foråret 2014 var praktikant på Dokk1 i Aarhus. Kasper starter som byggeleder 15. januar, og får til opgave at hjælpe projektledelsen færdig med arbejdet på Dokk1. Kasper er 29 år og bor i Horsens sammen med sin kæreste. Vi ser frem til samarbejdet, og byder Kasper velkommen på holdet.

Herningsholm Erhvervsskole
Tirsdag den 13. januar 2015

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen: Opførelse af ca. 4.600 m² undervisningsbygning i 2 etager stigende til 3 etager uden kælder. Projektet udføres i hovedentreprise. Bygningen opføres som søjle-bjælke konstruktion i beton og med dæk og tagskive i betonelementer. Facader udføres i selvbærende facadesystem med partier af facadeglas. Opgaven omfatter endvidere terræn og belægningsarbejder. Bygherre: Herningsholm Erhvervsskole  Bygherrerådgiver: C.F. Møller  Kilde visualisering: C.F. Møller

 

Ny byggeleder
Torsdag den 8. januar 2015

Det er med glæde, at vi endnu engang har ansat en byggeleder, glæden er ekstra stor når byggelederen tidligere har været praktikant i STB BYG. Daniel Rohde som i foråret 2014 var praktikant på sygehuset Aabenraa, starter som byggeleder 15. januar, og får til opgave at hjælpe projektledelsen færdig med udvidelsen af Aabenraa Sygehus, Fase 2. Daniel bor i Haderslev med kæresten og venter barn nr. 1. Vi ser frem til samarbejdet, og byder Daniel velkommen på holdet.

Fremtidens Plejebolig. Status januar
Tirsdag den 6. januar 2015

Byggeriet på Samsøvej 43-47 i Holbæk, skrider frem efter tidsplanen. Dæk over kælder er støbt, punkt og randfundamenter klar til opstart af elementmontage uge 3. Samtidigt med montage af søjler og dæk i center samt vestlig cirkel (nederst i billedet) vil støbning af terrændæk i østlig cirkel pågå. Nederst til højre ses skurbyen, der udbygges successivt.

Tak for et spændende og godt år
Fredag den 19. december 2014

2014 har været et spændende og godt år for STB BYG A/S. Vi lykkedes med vores strategiplan: Vækst i kvalitet, omsætning og resultat, hvilket vi tilskriver alle vores dygtige og engagerede medarbejdere. Tak til alle jer kunder og samarbejdspartnere, som har vist os tillid og gjort det muligt for os.

Vi har planer om, at fortsætte denne rejse i 2015 og glæder os til samarbejdet med jer, efter en velfortjent julepause.

Korskærparken Fredericia
Torsdag den 18. december 2014

STB BYG A/S kan notere sig som vinder af den største entreprise i firmaets historie. Opgaven, der skal udføres i hovedentreprise, omfatter i hovedtræk en samlet renovering af alle 189 lejligheder fordelt på 7 blokke, for Boligkontoret Fredericia afd. 307 Korskærparken. Bygherre: Boligkontoret Fredericia. Arkitekt: Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter Landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark

Se presseomtalen. klik ind her: Vejle Amts Folkeblad  Buiding Supply

DNV Gødstrup Storentrepriser
Tirsdag den 9. december 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til 3 storentrepriser, vedr. de indvendige apteringsarbejder på DNV-Gødstrup. Etape 1, der opdeles og udbydes som 3 storentrepriser E1-DP8-E01, E1-DP9-E01 og E1-DP10-E01. De tre storentrepriser består samlet af ca. 104.500 m² indvendige apteringsarbejder, herunder: byggepladsarbejder, murerarbejder, indvendig gipssystemvægge, indvendige døre og glaspartier, indvendige beklædninger, lofter, stålarbejder, komplettering, gulvbelægninger og malerarbejde. Forventet opstart på byggeplads primo maj 2015. Bygherre: RegionMidtjylland: Totalrådgiver: CuraVita

Sønderparken Fredericia
Fredag den 5. december 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen: Boligkontoret Fredericia - afdeling 406, Sønderparken. Gennemførelse af den fysiske helhedsplan. Hovedentreprisen omfatter: renovering af 81 lejligheder (9 opgange) og ombygning af 27 lejligheder (3 opgange) til tilgængelige boliger, samt renovering af udearealer. Bygherre: boli.nu og Boligkontoret Fredericia. Arkitekt: Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter Landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Ingeniør: D.A.I. Bygherrerådgiver: Rambøll

Ny salg-, tilbuds- og projekteringsleder
Mandag den 1. december 2014

STB BYG A/S er i vækst og har derfor pr. 1. januar ansat Jimmi Vinther Gravgaard i salgsafdelingen. Jimmi har adskillige års erfaring fra byggebranchen og vil indgå som specialist i organisationen. Med Jimmis kompetencer indenfor salg, tilbud og projektering, har vi styrket holdet, og STB BYG står nu endnu stærkere i forhold til at takle og fastholde den fremgang og vækst, som vi hilser velkommen i disse år.

Skolen Ved Stadion i Haderslev
Torsdag den 20. november 2014

STB BYG er prækvalificeret til udbygning af Skolen Ved Stadion, i samarbejde med GPP Arkitekter A/S, Ingeniør'ne A/S og Green Sustainable Landscape ApS. Haderslev Kommune har besluttet at opføre en fritliggende nybygning til undervisnings- og fritidsformål for 40 elever fra afdeling G - trin 1 og trin 2. Nybygningen andrager ca. 750 - 800 m², opført i energiklasse 2015 med tilhørende anlæg af adgangsstier, retablering af udearealer og disponering af legepladsareal m.v. Byggeriet er planlagt gennemført i perioden primo juli 2015 til ultimo januar 2016. Bygherre: HaderslevKommune  Bygherrerådgiver: Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Ny projektleder
Mandag den 13. oktober 2014

Rasmus Dahlgren er ansat som projektleder pr. 6. oktober 2014. Rasmus er 44 år, bor i Stenløse og er uddannet bygningsingeniør, har 8 års erfaring fra entreprenørbranchen, og har gennem 6 år været selvstændig. Rasmus bliver tilknyttet hovedentreprisen vedr. opførelse af Plejecenter Samsøvej i Holbæk, og vil sammen med Eivin Hansen repræsentere STB Byg A/S på pladsen, hvor Lasse Lindkvist Hansen har det overordnede ansvar som projektchef.

Arkitektoniske motorvejsperler
Fredag den 10. oktober 2014

STB BYG A/S, GPP ARKITEKTER A/S, HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S, står bag et nyt totalkoncept, som skal gøre en tur på motorvejsnettet til en arkitektonisk oplevelse, der samtidig kan ses på bundlinjen hos bygherrer. Så stor er brandingeffekten, men det forudsætter et byggeri med en høj arkitektonisk og kvalitetsmæssig standard. Det vil de 3 virksomheder sørge for. Derfor har de skabt totalkonceptet IKON Domicil.

Se mere om konceptet her: IKON Domicil Foto: (Initiativtagerne set fra venstre) Arne Bruun, Jens Winther, STB Byg, Carsten Gjørtz, GPP Arkitekter og Jørgen Z. Krat, Hundsbæk & Henriksen.

Slagelse stadion og sportscollege
Torsdag den 9. oktober 2014

STB BYG A/S er i samarbejde med CEBRA og OBH Rådg. Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen for gennemførelse af delvis renovering af eksisterende stadiontribune og klublokaler samt ny opførelse af 73 almene ungdomsboliger på Slagelse Stadion. Projektet udbydes på grundlag af et rumprogram med skitseret arealanalyse, som totalentreprise med element af projektkonkurrence og består af cirka 1.685 m² omklædning, klubfaciliteter, mødelokaler mv. hvoraf 350 m² er ombygning af eksisterende faciliteter, cirka 3.385 m² boliger samt renovering af stadiontribunen. Projektet forventes udbudt således at der kan indgås totalentreprisekontrakt i 1. kvartal 2015 og byggeriet skal ibrugtages senest 1.7.2016. Bygherre: Slagelse Boligselskab og Slagelse Kommune. Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S

Sider