Nyheder
Opførelse af 100 ungdomsboliger i Aalborg
Onsdag den 21. maj 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til storentreprisen: Luknings- og komplementerings entreprisen vedr. Opførelse af 100 ungdomsboliger for PLUS Bolig afd. 22, Visionsvej i Aalborg. Licitationen er dog udsat på ubestemt tid, der afventes godkendelse fra offentlig myndighed.

Bygherrerådgiver: ATRA Arkitekter Bygherre: Plus Bolig

 

 

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Torsdag den 24. april 2014

STB BYG A/S prækvalificeres til hovedentreprisen i samarbejde med WICOTEC KIRKEBJERG A/S. Arbejdet omfatter ombygning af eksisterende arealer på Sydvestjysk Sygehus til Fælles Akutmodtagelse, inkl. ny arealdisponering af eksisterende arealer. Ombygningsarealet består af ca. 6 000 m² og vil fremstå som et »råhus« hvori der skal opbygges ny komplet indretning. Bygherre: Sydvestjysk Sygehus Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S

Vundet totalentreprise: 36 boliger
Mandag den 14. april 2014

STB BYG A/S vandt den 36 mio. kr. store totalentreprise på bygningen af 36 boliger til udviklingshæmmede i Engelstoft nord for Aarhus. Engelstoft er et nyt boligområde i Elev mellem Lisbjerg og Lystrup og ca. 15 minutters kørsel nord for Århus. Her skal STB BYG nu opføre 36 boliger fordelt på fem forskellige typer af huse samt et fælleshus – i alt 3.150 m² tilpasset mennesker med særlige behov. Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem KPF Arkitekter, Hundsbæk og Henriksen Rådgivende Ingeniører og Terra Nova Landskab. STB BYG starter projekteringen i løbet af april og tager det første spadestik i sensommeren 2014. Byggeriet forventes at stå færdig ultimo 2015. Bygherre: Aarhus Kommune. Bygherrerådgiver: P+P Arkitekter A/S  Læs mere om projektet - Klik her: Presseomtale

Nye boliger- og erhverv Silkeborg
Tirsdag den 1. april 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP ARKITEKTER og RAMBØLL Totalentreprisen omfatter: Projektering, ansøgning om byggetilladelse, opførelse af 40 almene boliger fordelt med 20 til hver af de to ordregivende boligforeninger samt to butikslejemål tilhørende en privat bygherre. Grunden er beliggende på Borgergade 103, 8600 Silkeborg. Bygge- og anlægsarbejdet består i opførelse af 24 stk. 3-4 værelses lejligheder på samlet ca. 2.343 m² og 16 stk. 3 værelses rækkehuse på i alt 1.493 m² samt to butikslejemål på i alt ca. 815 m². Bygherre: Arbejdernes Andels-Boligforening, Silkeborg Boligselskab og NRE – Danmark. Totalrådgiver: ÅRSTIDERNE ARKITEKTER

 

Ny projektleder
Tirsdag den 25. marts 2014

Marc Gabriels er pr. 24. marts, ansat som projektleder i STB BYG A/S. Marc starter som ansvarlig for arbejderne på Kolding sygehus & HF & VUC Kolding. Marc bor med familien i Odense, er uddannet bygningsingeniør fra Odense og har tidligere været ansat som projektleder hos MT Højgaard A/S i Odense samt hos Pihl & Søn A/S i Skanderborg.

Korskærparken Fredericia
Onsdag den 19. marts 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. bygge- og anlægsarbejder omfattende afdeling 10 i Korskærparken. På baggrund af projektmaterialet udarbejdet af bygherrens arkitekt og ingeniørrådgiver, omfatter arbejdet i boli.nu, afdeling 10, renovering af 14 opgange og ombygning til forbedret tilgængelighed af 6 opgange, samt renovering af udearealer. Bygherre: boli.nu og Boligkontoret Fredericia. Arkitekt: Aarhus Arkitekterne og SAHL Arkitekter Landskab: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Ingeniør: D.A.I. Bygherrerådgiver: Rambøll

Svømmehalsbyggeri, Herning
Fredag den 14. marts 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med NØHR & SIGSGAARD ARKITEKTFIRMA A/S, TEKNOLOGISK INSTITUT – CENTER FOR SVØMMEBADSTEKNOLOGI samt Rådgivende Ingeniører HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S. Totalentreprisen omfatter: opførelse af nyt 50 m bassin med tilhørende undervisningsbassiner og vandbehandlingsanlæg. Anlægget indrettes i tilknytning til bestående svømmehal og der nyopføres desuden klubfaciliteter, admini- strationsfaciliteter og sekundære rum for foreningsaktiviteter og depoter. Byggeriet skal arkitektonisk underordnes Herning Svømmehal, der er opført i 1970 med sin særprægede arkitektur, og nybyggeriet gives særligt fokus i forhold til bygningsreglementets lavenergiklasse 2015. I alt skal der etableres ca. 4.000 m². Bygherre: Herning Kommune 

5 Nye praktikanter
Tirsdag den 11. februar 2014

Hos STB BYG A/S er social ansvarlighed en grundlæggende og helt naturlig del af kulturen i firmaet. Vi har udlært lærling nummer 100 i 2013, og i disse dage bliver fem nye praktikanter fra de videregående uddannelser budt velkommen på byggepladserne.

Med tak for godt samarbejde og gode ønsker for fremtiden er der netop sagt pænt farvel til de seneste fem praktikanter. Fem nye er valgt, og de starter i løbet af februar på et skræddersyet praktikforløb hos STB BYG i forbindelse med deres uddannelser til henholdsvis bygningskonstruktør og byggetekniker.

Velkommen til:

Flemming Svinth Johansen (byggeteknikkerudd.) starter i tømrerafdelingen, Tom Henrik Guld (byggeteknikkerudd.) tilknyttes byggepladsen v/Varde Rådhus, Kasper Hauge Hansen (bygningskonstruktørudd.) tilknyttes byggepladsen Dokk1 på Aarhus Havn, Claus Kudsk Jørgensen (bygningskonstruktørudd.) tilknyttes byggepladsen v/psykiatrisk sygehus i Aabenraa – fase 2, Daniel Rohde (bygningskonstruktørudd.) tilknyttes byggepladsen v/psykiatrisk sygehus i Aabenraa.

Facade og PCB renovering Esbjerg Gymnasium & HF
Torsdag den 23. januar 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med RUM as og INGENIØR'NE A/S. Totalentreprisen omfatter: Udskiftning af lette facadepartier samt de,- og genmontering af installationer placeret i et installationskabinet samt følgearbejder herfor. PCB forefindes i fugerne i top og bund af eksisterende facadepartier samt i forseglingen af termoruderne. Af hensyn til undervisningen, skal det forventes at der kun kan udføres renovering af 2 klasselokaler pr. etape. Bygherre: Esbjerg Gymnasium og HF Bygherrerådgiver: Orbicon A/S

Renovering af 5 boligblokke
Mandag den 13. januar 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. renoveringsarbejder af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Afdeling 5 består af 5 blokke fordelt på 90 boliger. Der indrettes 15 stk. 4 rums boliger ved sammenlægning af 2 rums boliger. 27 boliger ombygges med nyt køkken/alrum og nyt badeværelse. Der indrettes 30 boliger med tilgængelighed med elevatorer fordelt på 5 opgange. Der etableres større altaner. Efterisolering af dæk med kælder, kældervægge, lofter m.v. I forbindelse med ombygningen renoveres samtlige installationer og udearealerne forbedres. Bygherre: AAB Silkeborg Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S 

Organisationsændring i STB
Tirsdag den 7. januar 2014

Direktør og medejer Henrik Nielsen har valgt at stoppe i STB BYG A/S den 1. januar 2014 for at kunne koncentrere sig om bestyrelsesposter og virksomhedsrådgivning. STB BYG kører videre med de to nuværende ejere, adm. direktør Jens Winther og direktør Jan Olesen. Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke Henrik for hans store indsats gennem de sidste 10 år i STB BYG og ønske ham al mulig held og lykke med hans kommende virke. Henriks beslutning har været kendt i nogen tid, og den kommende ledergruppe har derfor kunnet forberede sig på det ændrede ejerskab. Ledergruppen har sat retningen for de kommende tre år med en klar målsætning, og alle medarbejdere og ledere er klar til udfordringen. Se hele pressemeddelelsen her: Strukturændringer i STB BYG

Nyt Psykiatrisk Sygehus i Åbenrå
Torsdag den 2. januar 2014

STB BYG blev lavestbydende ved licitationen til tagentreprisen ifm. opførelse af Nyt Psykiatrisk Sygehus i Åbenraa - Fase 2. STB arbejder allerede på murerentreprisen, tømrerentreprisen, snedkerentreprisen og gulventreprisen på det 19.000 m² store byggeri. Med tagentreprisen, er STB's samlede opgave på fase2, nu på ca. 75 mio. kr. Bygherre: Region Syddanmark  Bygherrerådgiver: White arkitekter

Renovering af 6 boligblokke
Torsdag den 2. januar 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til hovedentreprisen udbudt af Boligselskabet Bomidtvest. Hovedentreprisen omfatter renovering af lejligheder, tag og facader på boligbebyggelsen afd. 630 - Østbyen, område C, Ikast. Område C er opført i 1965 og består af 112 boliger fordelt på 6 boligblokke hvoraf 3 boligblokke er med altangang. Facaderne bibeholdes, med undtagelse af 3 vestvendte gavle, som efterisoleres/ommures. Lette facadepartier/ vinduer ved altaner og altangang, udskiftes. Der udføres delvist nye altaner. Der efterisoleres i tagrum, og der udføres ny tagbeklædning med bølgeeternitplader. Lejlighederne får nye baderum, samt nyt ventilationsanlæg. De 36 boliger i altangangsblokkene, renoveres med tilgængelighed for handicappede. Bygherrerådgiver: Årstiderne Arkitekter

Udvidelse af Skjern Bank Arena
Torsdag den 2. januar 2014

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med LUMO Arkitekter og Regnbuen Arkitekter K/S, Landskab Aarhus samt Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. Totalentreprisen omfatter: Om- og tilbygning af Skjern Bank Arena, således at tilskuerkapaciteten efter ombygningen er ca. 3.100 personer. Arenaen udvides med ny tribune, foyer, lounge og omklædningsfaciliteter. I alt ca. 3.000 - 3.500 m² samt etablering af udenomsarealer, herunder parkeringsfaciliteter. Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune. Bygherrerådgiver: Årstiderne Arkitekter

Til- og ombygning Lykkesgårdskolen
Mandag den 16. december 2013

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med Arkitektfirmaerne, Kontur ApS og Regnbuen A/S, Landskab Aarhus samt ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S. Totalentreprisen omfatter en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for 0.-6. årgang med mulighed for udbygning til 7.-9. årgang. Om- og tilbygningen gennemføres som en kombination af nedrivning, miljøsanering, let renovering, mere omfattende renovering, ombygning og tilbygning af i alt ca. 8-9.000 m² bygning med tilhørende udearealer. Om- og tilbygningen forventes gennemført via flere etaper grundet genhusningslogistikken og fastholdelse af skoledriften. Bygherre: Varde kommune. Bygherrerådgiver: Bascon A/S

Musholm Bugt Feriecenter - etape 3
Onsdag den 27. november 2013

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med udvidelsen af Musholm Bugt Feriecenter, der er anerkendt som verdens mest tilgængelige feriecenter for mennesker med handicap. Udbygningen bliver på i alt ca. 3.750 m² og omfatter en multihal med særlig vægt på handicapidræt og konferencer med høj tilgængelighed, ny restaurant med køkkenfaciliteter, udvidede konferencefaciliteter, 22 nye ferieboliger samt udvidelse og omdisponering af udearealer og parkeringsanlæg. Bygherre: Musholmfonden. Arkitekt: AART Architects A/S Se mere om det spændende projekt. Klik her: http://www.musholm.dk

36 nye almene plejeboliger i Tilst
Torsdag den 21. november 2013

STB BYG er prækvalificeret til 3 fagentrepriser. Ud af sammenlagt 90 ansøgninger er STB BYG prækvalificeret til: Tømrer-, gulv- og inventarentrepriserne i forbindelse med opførelse af 36 nye almene plejeboliger på Vintervej i Tilst. Boligerne skal udføres delvist i to plan efter energiklasse 2015. Byggeriet indeholder ca. 3.000 m² nybyggeri, fordelt på 24 boliger á 65 m², og 12 boliger à 75 m² inkl. fællesarealet til boligerne, samt ca. 500 m² servicearealer. Bygherre: Aarhus Kommune. Bygherrerådgiver: GPP Arkitekter a/s

Udvidelse af Naturstyrelsens kontorfaciliteter i Fåborg
Tirsdag den 12. november 2013

STB BYG A/S er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med C & W arkitekter A/S og Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma. Totalentreprisen omfatter etablering af en samlet naturforvaltningsenhed for Naturstyrelsens medarbejdere indenfor vand-, skov- og landdrift samt -overvågning på Sollerupvej 24 i Faaborg. Der planlægges anvendelse af alle eksisterende bygninger, både kontor, garage og lagerbygninger. Opgaven er en totalentreprise med udarbejdning af en helhedsplan med disponering af eksisterende kvadratmeter uden større ombygningsarbejder og opførelse af supplerende kvadratmeter, således der skabes et samlet velfungerende kontorkompleks både funktionelt og visuelt.

Ny byggeleder
Torsdag den 31. oktober 2013

Jes Knudsen er pr. 1 november ansat som byggeleder i STB BYG A/S og deltager i disse dage på STBs projektlederkursus. Jes bliver tilknyttet byggeledelsen på Psykiatrisk Sygehus Aabenraa fase 2 og skal desuden assistere på fagentrepriserne på Kolding VUC og Kolding Sygehus. Jes er 28 år, bor i Vejle og er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Jes har senest arbejdet hos Hoffmann A/S, hvor han sammen med projektlederteamet har færdiggjort og afleveret Syd Energis domicil i Esbjerg.

Nye praktikanter
Torsdag den 17. oktober 2013

STB Byg opretter hvert år praktikpladser til elever på især de videregående uddannelser på vore byggepladser samt i administrationen og har netop ansat 2 nye praktikanter.

Velkommen til:

Søren Gabelgaard, der starter i praktik d. 4. november, som byggeteknikker. Søren bor i Ribe, læser til Byggetekniker på Erhvervsakademi Sydvest og tilknyttes byggepladsen i forbindelse med opførelsen af Varde Rådhus. Vore byggepraktikanter deltager i indsamling og ajourføring af kvalitetssikringsdokumenter, udfærdigelse af kvalitetssikringsmateriale, det daglige tilsyn/kvalitetskontrol af de enkelte entrepriser ude på pladsen, fastlæggelse af projekters omfang/opmåling, beregning af tilbud og diverse forefaldende driftsopgaver ligesom de deltager i byggemøder, sikkerhedsmøder og div. Ad-hoc møder.
Malene Johnsen, der starter i et 3 måneders praktikforløb i økonomiafdelingen i Vejle d. 21-10. Malene bor i Børkop og er tilknyttet Campus Vejle Praktikcenter i forbindelse med sin uddannelse til økonomiassistent. Vore praktikanter i økonomiafdelingen deltager i de daglige rutiner og forefaldende arbejdsopgaver.

Sider