Nyheder
AUH Skejby
Mandag den 14. oktober 2013

STB BYG A/S prækvalificeres til hovedentreprisen i samarbejde med WICOTEC KIRKEBJERG A/S. Hovedentreprisen omfatter udførelsen af en tilbygning indeholdende nye forældreovernatningsrum, og kontorer til eksisterende børneafdeling på AUH Skejby. Kontorer i plan 1 opbygges med mulighed for at etablere lettere ambulatorievirksomhed, og forsynes med medicinske luftarter. Projektet udføres som hovedentreprise i forbindelse med opførelsen af Det Nye Universitetshospital, Aarhus (DNU). Byggeriet hører under delprojekt »AUH Skejby Ombygning«, som omfatter ombygninger i eksisterende AUH Skejby, der udbydes i eget udbud. Appendixbygningen strækker sig over 3 etager, plan 1-2-3, og sammenbygges med eksisterende Bygning L4 via forbindelsesbro i plan 3. Bygningen udgør i alt ca. 2.200 m². Bygningen anlægges i skrænten mod Ringvejen. BYGHERRE: REGION MIDTJYLLAND. RÅDGIVERE: RÅDGIVERGRUPPEN: ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER A/S | CUBO ARKITEKTER A/S | SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S | RAMBØLL DANMARK A/S | ALECTIA A/S

Ny specialinstitution i Odense.
Søndag den 29. september 2013

Ud af 46 konditionsmæssige ansøgninger, er STB BYG prækvalificeret til 2 storentrepriser. Storentreprise1, omfattende: Jord, kloak in-situ beton, betonelementer, murer, tagkassetter. Storentreprise2, omfattende: tømrer, tagdækker, blikkenslager, maler, gulv- og inventar. Region Syddanmark vil opføre en specialinstitution til 32 børn inkl. administration, køkken, terapi- og fællesarealer samt servicearealer. Byggeprojektet er et erstatningsbyggeri for Børnehusene i Odense og Nyborg og udføres på en ubebygget grund i Odense. Opgaven omfatter nybyggeri af ca. 3200 m² til 32 børn og unge med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Kontrakten forventes at have en varighed på ca. 1 år, på nuværende tidspunkt er udførelsen planlagt til perioden november 2013 til november 2014. Bygherre: Region Syddanmark

43 nye almene ældreboliger i Åbenrå
Onsdag den 25. september 2013

STB BYG er prækvalificeret til tag- og gulventrepriserne i forbindelse med opførelse af 43 nye almene ældreboliger, klub, aktivitets- og servicearealer samt ombygning af centerbygning til plejehjemmet Lergården, Høje Kolstrup i Aabenraa. Byggeriet af boligerne omfatter 3 nye bygninger på hver 1.075 m², i alt 3.225 m² i én etage. Servicedelen omfatter nybyggeri af ca. 550 m² bygning i én etage samt ombygning af den eksisterende centerbygning. Bygherre: Aabenraa Kommune og Kolstrup Boligforening afd. 29. Bygherrerådgiver: Kuben Management. Totalrådgiver: Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær

Boliger til udviklingshæmmede i Elev
Torsdag den 19. september 2013

STB BYG A/S prækvalificeres til totalentreprisen i samarbejde med KPF ARKITEKTER A/S samt HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende Ingeniører. Totalentreprisen omfatter konkurrenceforslag på baggrund af funktionsskitser og planløsninger, færdig projektering og opførelse af 36 boliger til borgere med udviklingshæmning samt tilhørende fællesarealer, servicearealer, udearealer og fælleshus. Total brutto etageareal ca. 3 000 m². Energimæssigt skal bebyggelsen som minimum leve op til krav for lavenergiklasse 2015. Bygherre: Århus Kommune. Bygherrerådgiver: P+P arkitekter a/s

Campus Vejle, VUC
Torsdag den 22. august 2013

STB Byg A/S indgår kontrakt vedr. udførelse af tømrer-, snedker-, inventar-, facadebeklædnings- og fugearbejdet i forbindelse med byggesagen Campus Vejle VUC. Byggeriet omfatter opførelse af undervisnings-, administrations- og kantinelokaler og udføres som frilæggende bygning og til-/ ombygning af eksisterende lokaler i 3 etager over terræn, samt forbindelsesgang til eksisterende byggeri. Samlet areal på ca. 10. 000m². Hovedentreprenør: Kjæhr & Trillingsgaard A/S. Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S. Ingeniør: Midtconsult A/S

Nye praktikanter
Tirsdag den 20. august 2013

STB Byg opretter hvert år praktikpladser til elever på især de videregående uddannelser indenfor byggeri og har netop ansat 3 nye praktikanter. Vore praktikanter deltager i indsamling og ajourføring af kvalitetssikringsdokumenter, udfærdigelse af kvalitetssikringsmateriale, det daglige tilsyn/kvalitetskontrol af de enkelte entrepriser ude på pladsen, fastlæggelse af projekters omfang/opmåling, beregning af tilbud og diverse forefaldende driftsopgaver ligesom de deltager i byggemøder, sikkerhedsmøder og div. Ad-hoc møder.

Velkommen til:

Jacob Rennebo Elkjær, der bliver tilknyttet vores projekter i Aarhus, Dokk1, Elevparken og Fuglekærvænget, de næste 20 uger. Jacob bor i Ikast, er udlært tømrer og studerer nu på VIA i Horsens, hvor han læser til bygningskonstruktør.
Hans Karl Jacobsen, der bliver tilknyttet byggepladserne på Aabenraa sygehus de næste 20 uger. Hans Karl er uddannet bygningssnedker/tømrer samt byggetekniker på Færøerne, men studerer nu på VIA i Horsens, hvor han læser til bygningskonstruktør.
Bogi Heidriksson, der bliver tilknyttet byggepladserne på Aabenraa sygehus de næste 20 uger. Bogi er udlært som tømrer og byggetekniker på Færøerne, men studerer nu på VIA i Horsens, hvor han læser til bygningskonstruktør.

Ombygning til ny dagligvarebutik
Torsdag den 8. august 2013

STB Byg A/S indgår kontrakt med SuperGros A/S vedrørende ombygning af en eksisterende bygning til et nyt KIWI discountmarked i Stensballe, Horsens. Arbejdet udføres i hovedentreprise og omfatter følgende arbejder: Nedbrydning. Kloakarbejde. Betonarbejde. Murerarbejde. Tømrer- og snedkerarbejde. Malerarbejde. Glasfacader og skydedøre. VVS-arbejde. Ventilations arbejde. EL- arbejde. Ståldøre. Slutrengøring. Arbejdet udføres på ca. 7 uger og starter så snart der foreligger en byggetilladelse fra Horsens Kommune.

Ny projektleder
Torsdag den 8. august 2013

Lars Frandsen er pr. 1 september ansat som projektleder i STB BYG A/S. Lars bliver ansvarlig for Psykiatrisk Sygehus Aabenraa fase 2, som starter ultimo oktober. Lars bor med familien i Vejle, er uddannet tømrer & bygningskonstruktør og arbejder i dag som projektleder hos Brdr. Daugaard Pedersen i Kolding. Tidligere har Lars været ansat hos Nisgaard & Christoffersen & KPC Byg og desuden har arbejdet med byggeprojekter i udlandet.

Ombygning af Grindsted Rådhus
Onsdag den 17. juli 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen vedr. om og tilbygning af Rådhus. Arbejdet omfatter nedrivning af ca. 1050 m² kontorbygning er 1 etage samt 150 m² kælder. Ombygning af ca. 2060 m² kontorbygning i 1 etage samt ombygning af ca. 900 m² kælder. Nybygning af ca. 4060 m² ny kontorbygning i 3 etager samt ca. 550 m² ny kælder. Nybygning af ca. 250 m² kantinebygning i 1 etage, nybygningen opvarmes med fjernvarme. Depotrum samt affaldshåndtering på terræn. Anlægsarbejder af udendørsarealer med tilhørende 190 parkeringspladser. Byggeriet skal opføres som Kl. 2015 byggeri. Bygherre: Billund Kommune. Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S

Renovering af 105 lejligheder
Torsdag den 11. juli 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen vedr. totalrenovering, ombygning og nybygning af 105 lejligheder afdeling 27, Varbergvej 67-89, 6100 Haderslev. Projektet omfatter: Nedbrydning af bygningsdele og installationer. Jord og anlægsarbejder i og omkring bygningen. Betonarbejder-elementer og murerarbejder. Lukningsarbejder. Tømrer/snedker/tagarbejder. Inventararbejder. VVS, Ventilations & Blikarbejder. Smedearbejder (konstruktioner) & (aptering).  El- arbejder. Hårde hvidevarer samt malerarbejder. Bygherre: HAB. Arkitekt: CF Møller A/S

Danmarks Keramikmuseum
Mandag den 8. juli 2013

STB BYG prækvalificeres til råhus- og lukningsentreprisen samt til indvendig tømrer- og snedkerentreprise i forbindelse med udvidelse og ombygning af Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus i Middelfart. Omfattende udførelse af ny udstillingsbygning af høj kvalitet, indeholdende bl.a. udstillingsrum, auditorie med anretterkøkken, magasiner, samt mindre ombygning/sammenbygning med eksist. fredet bygning. Bygherre: Grimmerhus Bygningsfond. Arkitekt: Kjaer & Richter A/S

 

Ny byggeleder
Torsdag den 27. juni 2013

Nicolaj Beier er ansat som byggeleder i STB Byg A/S pr. 1 juli 2013. Nicolaj bor i Vejle og har i efteråret været tilknyttet STB som praktikant på totalentreprisen i Billund. Nicolaj er nu blevet bygningskonstruktør og vil gøre Billund færdig sammen med projektledelsen. Derefter bliver Nicolaj tilknyttet projektledelsen på byggeriet med Varde rådhus efter sommerferien.

Vundet totalentreprise: Rådhus i Varde
Torsdag den 13. juni 2013

STB BYG har i samarbejde med Arkitektfirmaerne, Kontur og Regnbuen samt ingeniørfirmaet Cowi, vundet konkurrenceprojektet til totalentreprisen, der omfatter til- og ombygning af rådhuset. Det nye rådhus vil bestå af et kontorhus med tilhørende kantinefaciliteter, mødelokaler, personalefaciliteter, arkiver og en multisal. Rådhuset på ca. 6.700 m² med plads til ca. 265 arbejdspladser opføres iht. lavenergikrav2015. Det var en dommerkomite på otte, der enstemmigt valgte projektet fra STB Byg A/S. Komitéens medlemmer er borgmester Gylling Haahr (V), byrådsmedlem Kjeld Anker Espersen (S), arkitekterne Clara Rigenstrup og Peter Dalsgaard fra Dansk Byggeri, kommunaldirektør Max Kruse, medarbejder- repræsentanterne Niels Eg Poulsen, Vibeke Jensen og Frants Bilde Kjeldsen fra Varde Kommune. Der er i planlægningen af Rådhuset integreret viden om kontormiljøer. Vinderteamet har bl.a. fokus på, at det gode arbejdsmiljø handler om at have det godt med alle sanser. De fysiske rammer er kommet til udtryk i bearbejdningen af både bygning og landskab / gårdrum, der inviterer til at blive brugt i mange forskellige arbejds- og aktivitetssammenhænge og giver mange sanseoplevelser. Varde Kommunes nye rådhus er disponeret ud fra et veludført tilrettelagt program. Den overordnede disponering er således skabt ud fra et ønske om at skabe den bedst mulige sammenhæng mellem stedet og kommunens visioner - og at opnå størst mulige faglig og social synergi de forskellige teams imellem.

Psykiatrisk Sygehus Aabenraa Fase 2
Torsdag den 30. maj 2013

STB BYG indgår kontrakt med Region Syddanmark til fagentrepriserne: Murerentreprisen, tømrerentreprisen, snedkerentreprisen og gulventreprisen. Opførelsen af fase 2 er en samling af de voksenpsykiatriske afdelinger i Haderslev og Augustenborg, børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Augustenborg samt ungeafsnittet fra Kolding og ambulatorier fra de respektive døgnafdelinger flyttes til lokalpsykiatriske centre.Byggeriet integreres i en terrasseret struktur i landskabet, der skråner ca. 12 m ned i nordlig retning fra det eksisterende sygehus. Arkitekt: White Arkitekter A/S og DEVE ARCHITECTURE Ingeniør: Wessberg A/S

Ny byggeleder.
Onsdag den 22. maj 2013

Henrik Tang Pedersen er ansat som byggeleder i STB Byg A/S pr. 1 juni 2013. Henrik bor i Tørring og har færdiggjort sin uddannelse som byggeteknikker på VIA i Horsens og har i efteråret været ansat som praktikant hos STB, hvor han bistod med energirenoveringen, Varbergparken i Haderslev. Henrik bliver tilknyttet fase 1 på Aabenraa sygehus, som for alvor tager fart for STB byg hen over sommeren.

Hovedpolitistation i Esbjerg
Onsdag den 22. maj 2013

STB BYG er i samarbejde med KPF Arkitekter og Viggo Madsen Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen, der omfatter indretning og renovering af ny hovedpolitistation i forbindelse med indvendig ombygning og renovering af overflader og installationer, ca. 8.000 m² udført etapevis. Bygge og anlægsarbejder ønskes udført under hensyntagen til, at ejendommen vil være delvist i brug.

Renovering af 11 etageboligblokke i Løget By afdeling 41
Torsdag den 16. maj 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedenprisen vedr. bygningsrenovering af 11 etageboligblokke i 3 etager med i alt 269 boliger, 2 etageboligblokke i 2 etager med i alt 22 boliger, atriumhuse med i alt 87 boliger og rækkehuse i 3 plan med i alt 14 boliger. Bebyggelsen er opført i 1971-1976. Hovedentreprisen omfatter følgende arbejder: jord- og anlæg, byggeplads, nedbrydning, beton, murer, stål, tømrer, facade, blikkenslager, vvs, ventilation, el, elevator, maler og køkkeninventar. Beboerne i etageboligblokkene skal genhuses under renoveringen. Genhusningen foregår i AAB's egne boliger. Samtidig med udførelse af hovedentreprisen udføres der i en særskilt totalentreprise etablering af tagboliger på 2 af opgangene i etageboligblokkene. Etageboligblokkene renoveres fortløbende med arbejde på 2 blokke af gangen. Atriumhuse og rækkehuse renoveres etapevis og sideløbende med etageboligblokkene. Bygherre: AAB Vejle Bygherrerådgiver: COWI Arkitekt: Pluskontoret.

Renovering af Rosenhøj Viby Syd.
Onsdag den 8. maj 2013

STB BYG prækvalificeres til storentreprise 1, der i hovedtræk omfatter: Bygningsrenovering udvendig på alle 27 blokke. Anlægs- og belægningsarbejder omkring alle bygninger. Landskabsarbejder omkring alle bygninger og i omgivende terræn. Ny varmemesterbygning opført som selvstændig 1. etage. Nyopførelse af 33 almene boliger opført som 11 selvstændige enheder i 2 etager med 3 boliger i hver.Projektet er en del af projektkonkurrencen om Fornyelse af Viby Syd, som blev udbudt af Århus Kommune, Århus Omegn og Viby Andelsboligforeningen i 2010. Visionen for projektet er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning via en helhedsorienteret omdannelse af Rosenhøj. Gennem en differentieret facaderenovering på blokkene i samspil med en landskabsmæssig omdannelse af gårdhaver, omgivende terræn samt etablering af nye boliggader, nedbrydes bebyggelsens monotone udtryk.

 

Region Syddanmark Teglgårdshuset.
Onsdag den 8. maj 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen vedrørende renovering og ombygning af Teglgårdshusets hovedbygning og administration, Teglgårdsparken 36 og 44, 5500 Middelfart. Omfattende: Teglgårdshusets hovedbygning, renoveres og ombygges til 16 stk. 2 rums boliger inkl. kontor og fælles faciliteter. Teglgårdshusets Administration, renoveres og ombygges til kontorfaciliteter for den overordnede administration, møde-/aktivitetsrum, samt personalefaciliteter. Hovedbygningen har et etageareal på 1.008 m² plus kælderen på 166 m². Administrationsbygningen har et etageareal på 377 m².

Fremtidssikring af Korsløkken, afdeling 37 Odense
Tirsdag den 7. maj 2013

STB prækvalificeres til hovedentreprisekontrakten samt til fagentrepriserne inventar-, lukning- og tømrer/snedkerentrepriserne, på en større fremtidssikring med renovering af en del af boligområdet. Bebyggelsen består af 386 boliger fordelt på fem blokke, hvor af de to er opført i 1966, og øvrige blokke er opført i 1973. Alle husene er opført i fem etager samt kælder. Efter fremtidssikringen består afdelingen af 384 boliger. Afdelingen består af i alt 32 opgange. Bygherre: Fyns almennyttige Boligselskab Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S

Sider