Nyheder
Missionshuset, Ryttergade i Odense
Tirsdag den 30. april 2013

STB BYG indgår kontrakt på hovedentreprisen omfattende renovering og udvidelse af missionshuset. Der ønskes et funktionelt og indbydende samlingssted for børn, unge og ældre. Missionshuset, der er opført i 1883 renoveres og tilbygningen på 547,5 m² fordelt på 3 plan i niveau med eksisterende etager, opføres nordøst for eksisterende bygning. Bygherre: Indre Missions Samfund i Odense. Rådgiver: Arkitektfirmaet Mortensen

Tømrer nr. 100, udlært hos STB
Fredag den 22. marts 2013

4 nyudlærte tømrere fra STB Byg har fået deres svendebrev, og den ene af dem er samtidig tømrersvend nr. 100, der er udlært i STB regi. De fire nyudlærte svende er Bjørn Winther, Kristian Olesen, Nicklas Christoffersen og Simon Skaarup. Bjørn vil læse videre til bygningskonstruktør, Kristian overvejer noget inden for sportens verden, eller at læse til bygningskonstruktør, Nicklas skal i gang med at aftjene sin værnepligt og Simon skal være selvstændig i et firma, der arbejder inden for telekommunikation. Alle klarede svendeprøven med bravour. Tre blev antaget med ros og Bjørn fik det højeste karaktergennemsnit og bronze, for sin svendeprøve. STB er stolte af de dygtige drenge, og ønsker dem held og lykke med deres fremtidige virke.

Kongehøjskolen Aabenraa Kommune
Fredag den 15. marts 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen: Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape 2. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen og Rugkobbelskolen sammenlagt til Kongehøjskolen. Den nye Kongehøjskole skal udvides af 2 etaper ved en om- og udbygning af både Rugkobbelskolen og en nyerhvervet administrations- og lagerbygning. Byggearbejderne indeholder tilbygninger for mellemtrinnet, udskolingen og lærerværelse samt ny tandklinik, ca. 3.430 m². Ombygninger og renoveringer af eksisterende omfatter fagskolebygning og tandreguleringen, ca. 2.040 m². Endvidere indeholder projektet ændringer af udearealer. Arkitekt: Arkitema Architects

Kolding HF og VUC
Onsdag den 13. marts 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen samt til murer- tømrer-, facadelukning-, tag- og gulventreprisen. Byggeopgaven omfatter i fagentrepriser eller hovedentreprise nybygning af 5.000 m² undervisningsbygning samt kælder til parkering og sekundære faciliteter. Bygningen opføres i 3 etager + kælder, i et moderne design, og indrettes med teorilokaler, faglokaler, multisal, fællesområder, køkkenområde og administration. Arkitekt: RUM

Dokk1 Nyt Multimediehus
Fredag den 22. februar 2013

Århus kommune indgår kontrakt med STB BYG på tømrerentreprisen. Det nye multimediehus Dokk1 er en del af omdannelsen af Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum. Projektet realiseres af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania og Realdania Byg. Aarhus Kommune er bygherre for projektet. Entreprisen omfatter tømrerarbejde på alle etager niveau -2 - niveau 3 (eksklusive det automatiske parkeringsanlag), herunder hovedsageligt følgende leverancer og arbejder: Skeletvægge, -skørter og tilsætninger. Lofter: Standardsystemlofter, herunder gipslofter. Døre: Indvendige døre, herunder klassificerede og uklassificerede døre. Lette skeletdæk. Indvendige glaspartier, herunder både klassificerede og uklassificerede partier. Totalrådgiver og arkitekt er: schmidt hammer lassen architects k/s.Der kan findes flere informationer samt illustrationer og 3D model på det spændende byggeprojekt. Klik ind her: www.urbanmediaspace.dk

Jels Søbad
Mandag den 28. januar 2013

STB BYG prækvalificeres til kompletteringsentreprisen: Jels Søbad genfødes med helt nye badefaciliteter og får fremover mødelokaler til foreninger, træningsrum, værksted til cykler og både samt renseplads for lystfiskere. Søbadet bliver dermed et lokalt samlingspunkt for alle, der holder af at være aktive udendørs, om det så er i eller på vandet, eller med fast grund under fødderne. Bygherre: Vejen Kommune. Arkitekt: SKALA A/S

Nye praktikanter
Fredag den 25. januar 2013

STB Byg opretter hvert år praktikpladser til elever på især de videregående uddannelser indenfor byggeri og har netop ansat 2 nye praktikanter. Vore praktikanter deltager i indsamling/ajourføring af kvalitetssikringsdokumenter, udfærdigelse af kvalitetssikringsmateriale, det daglige tilsyn/kvalitetskontrol af de enkelte entrepriser ude på pladsen, fastlæggelse af projekters omfang/opmåling, beregning af tilbud og diverse forefaldende driftsopgaver ligesom de deltager i byggemøder, sikkerhedsmøder og div. Ad-hoc møder.
Velkommen til:
Christian Møberg Christensen, bliver tilknyttet byggepladsen for renovering og genopretning af Afd. 14, 15 og 16 for Billund Boligforening, i 20 uger fra 4. februar. Christian er 24 år og studerer til bygningskonstruktør (6. semester udførende linje) på VIA University i Horsens. Christian er uddannet murer og har aftjent sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde.
Christian Bonde, bliver tilknyttet byggepladsen Åbenrå Sygehus, i 20 uger fra 4. februar. Christian er 25 år og studerer til bygningskonstruktør på 6. semester i Århus. Christian er uddannet tagdækker og har tidligere arbejdet som tagdækker for Phønix tag i Vejle.

Ny projektleder
Torsdag den 24. januar 2013

Thomas Schou, er ansat hos STB Byg A/S pr. 01-03-2013.Thomas er handelsstudent, tømrer, bygningskonstruktør og afslutter lige nu HD 1. del i København, hvor han har arbejdet for Entreprenørselskabet Myhlenberg A/S, de sidste 4 år på forskellige projekter. Thomas er 33 år bor i Vamdrup sammen med familien, og bliver ansvarlig for nybyggeri afsnittet på Aabenraa Sygehus, der er planlagt til opstart medio foråret 2013.

Region Nordjylland. Skovbo og Bakkebo i Mariager.
Mandag den 21. januar 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen, omfattende: Opførelse af Skovbo med 24 boliger, udformet med tre fløje som indeholder 8 boliger og fællesarealer som forgrener sig fra et centralt knudepunkt indeholdende servicearealer. 2.110 m². Bakkebo bygningen med 16 boliger, udformet som vinkelbygning med to fløje indeholdende 8 boliger og fællesarealer og en mellemliggende fløj som indeholder servicearealer. 1.640 m².
På begge bygninger fremstår facader med skalmur i teglsten og vinduer træ/alu. Taget er fladt tagpaptag og udhæng på ca. 0,8 m. beklædt med trælister på sternkant. der monteres solceller på taget. Udenoms arealerne opføres med sansehaver og aktivitetsarealer samt med små flisebelagte terrasser foran boligerne og fællesarealer. Der udføres diverse skure til affald, cykler og depot. Bygherrerådgiver: arkitektfirmaet NORD as

Ny tilbuds & projekteringsleder
Onsdag den 9. januar 2013

Torben B. Larsen er ansat pr. 01-02-2013 som leder af STB BYGs tilbuds & projekteringsafdeling. Torben er 54 år og bor i Kolding, har en bred erfaring indenfor byggebranchen, både fra leverandør-, typehus-, tømrer- & entreprenørbranchen og har i mange år arbejdet med projektledelse, beregning/kalkulation og projekteringsledelse, senest hos Isover Saint-Gobain A/S, Vamdrup som teknisk konsulent – med fokus indenfor passivhusbyggeri, energi og bæredygtighed samt renovering.

152 boliger. Skovgårdsparken Brabrand
Mandag den 7. januar 2013

STB BYG prækvalificeres til hovedentreprisen, omfattende: Energirenovering af 152 lejligheder fordelt på 6 boligblokke, herunder bla. konstruktioner for efterisolering af facader. Udskiftning af vinduer og døre i ydervægge, samt etablering af balanceret ventilation i boligerne. Energirenovering af 39 stk. rækkehuse, herunder bla. konstruktioner for efterisolering af facader og udskiftning af vinduer og døre i ydervægge. Om- og nybygning af faciliteter for fælleshus samt renovering af udearealer. Bygherre: AAB Århus Bygherrerådgiver: P+P Arkitekter

Specialmiljø for ældre med autisme. Hinnerup Kollegiet
Torsdag den 3. januar 2013

STB BYG er i samarbejde med SKALA Arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører prækvalificeret til totalentreprisen, der omfatter projektering og opførelse af 4 ældreboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Byggeriet skal opføres i tilknytning til det eksisterende Hinnerup Kollegiet, og skal tilgodese ældre medborgere med autisme. Byggeriet skal samtidig fungere som vidensplatform for udvikling af viden om ældre med autisme. Bygherre: Region Syddanmark. Bygherrerådgiver: WIENBERG ARCHITECTS

Sider