Nyheder
Renovering af 222 lejligheder
Mandag den 7. januar 2019

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen, vedr. renovering og ombygning af Andelsboligforeningen Beringsgaard - Afd. 03 i Horsens. Arbejderne omhandler renovering af 222 lejligheder, fordelt på 21 opgange. I forbindelse med renoveringen nedlægges der 25 eksisterende boliger, og tagrummet inddrages til boliger, så der her bliver 32 lejligheder i tagrummet. I 10 af de 21 opgange etableres der elevator og sker ombygning af lejlighederne for at forbedre tilgængeligheden. Renoveringen indeholder derudover, nye altaner, badeværelser, køkkener, installationer, kloak og renovering af kælder ydervægge. Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard   Bygherrerådgiver: D.A.I. A/S

Ny projektleder
Mandag den 7. januar 2019

Heine Pallesgaard Hauch er ansat som projektleder pr. 7-1-2019. Heine er diplomingeniør, har solid erfaring med entrepriseledelse og bliver ansvarlig for opførelsen af daginstitutionen i Engesvang. Vi byder Heine velkommen på STB holdet.

2 nye medarbejdere
Fredag den 4. januar 2019

Malene Stangerup Christensen og Wael Adlouni er ansat pr. 2-1-2019. Malene er ansat som Controller i økonomiafdelingen og har solid erfaring indenfor bogholderi, regnskab, administration og ledelse. Wael er ansat som projektchef på vores nye projekter på Holbæk havn og har solid erfaring med byggeledelse på større byggerier. Vi byder Malene og Wael velkommen på STB holdet.

Glædelig jul og godt nytår
Fredag den 21. december 2018

Fra alle os til dig og til børn, der trænger hårdt. I år har vi valgt kun at udsende vores julehilsen elektronisk. Pengene, som ville være brugt på kundegaver, porto, materialer og tidsmæssige ressourcer, har vi valgt at donere til et velgørende formål. Vi har valgt at støtte Verdens Børn, gennem et skoleprojekt for udsatte børn og unge i Uganda. Du kan læse mere om projektet her: Kakundi-projektet i Uganda

Ny projektleder
Tirsdag den 11. december 2018

Peter Porsing, er ansat i STB BYG som projektleder. Peter er uddannet Civilingeniør og har solid erfaring fra en lang karriere i byggebranchen. Han tilknyttes vores nye projekt i Allerød, Skovvang II - demensplejecenter, der udføres i totalentreprise for Furesø Boligselskab. Vi ønsker Peter velkommen på STB holdet.

2 nye medarbejdere
Fredag den 2. november 2018

Martin Bisgaard Gregersen og Michael Jørgensen er ansat i STB BYG pr. 1-11-2018. Martin er ansat som Indkøbsleder i STB egenproduktion og har stor erfaring med indkøb fra trælasthandlen. Michael er ansat som byggepladskoordinator og har solid erfaring med alle byggeriets facetter, han tilknyttes opførelsen af "Huset William" i Valby. Vi byder Martin og Michael velkommen på STB holdet.

Ringsted Sundhedshus
Mandag den 22. oktober 2018

STB BYG er i samarbejde med GPP Arkitekter valgt som totalentreprenør: Totalentreprisen omfatter, udbygning af det eksisterende Knud Lavard Center med en tilbygning, bruttoetageareal på ca. 1.716 m². Byggeriet opføres i 2 etager og kælder. Eksisterende servicebygninger nedrives for at give plads til tilbygningen, og skal genopføres i samme stil på et tilstødende areal. Desuden etableres et udvidet parkeringsareal. Bygherre: Ringsted Kommune Visualisering: GPP Arkitekter

4 nye boligblokke Tørring Midtby
Tirsdag den 9. oktober 2018

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i forbindelse med opførelse af 4 boligblokke, i alt 42 boliger med tilhørende affaldsstationer, cykelparkering, parkeringsareal, udvendige belægninger samt haveanlæg. To af boligblokkene skal opføres med 4 etager, og to skal opføres med 3 etager. Bygherre: Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring, afd. 32 20, Stationsparken Domea.dk   Bygherrerådgiver: Bastian Gruppen ApS 

64 nye boliger i Billund
Mandag den 3. september 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen, vedr. opførelse af 64 boliger i op til 6 etager, for KIRKBI Invest. Den nye bebyggelse ligger som en sammenhængende randbebyggelse langs Vejlevej og Hans Jensens Vej i Billund. Bebyggelsen indeholder både almindelige lejeboliger, almene boliger og plejeboliger og skal arkitektonisk fremstå som et "Terrassehus", hvor bygningen ønskes at fremstå som kubistiske klodser, der stables. Projektet indeholder en væsentlig grad af muret byggeri med stor fokus på bygningsmæssige detaljer. KIRKBI Invest er delegeret bygherre på projektet, dvs. at de har overtaget udbudspligten for Boligforeningen Bovia og Billund Kommune. Bygherre: KIRKBI Invest A/S  Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S  Visualisering: KIRKBI Invest A/S

Ny kontorassistent
Mandag den 20. august 2018

Carolina Slyngborg Winther er ansat som kontorassistent pr. 13. august. Carolina er uddannet kontorassistent, og hendes opgaver vil være i relation til vores reception samt øvrige administrative opgaver/projekter.

Vi byder Carolina velkommen på STB holdet.

Velkommen til nye praktikanter
Fredag den 17. august 2018

Velkommen til vores studiemedhjælp og 3 nye praktikanter, der alle er på byggerelaterede uddannelser. De er nu alle i fuld gang på projekterne og gør det godt. Billedet fra venstre:  Benjamin Jensen er tilknyttet hovedentreprisen: "Bifaldet" i Musicon/Roskilde. Patrick Skjødt er tilknyttet totalentreprisen "Kongen Punkt" i Fredericia. Daniel Knudsen er tilknyttet totalentreprisen: Opførelse af 48 familieboliger på Skrillingevej i Middelfart. Brian Nygård Rasmussen, er tilknyttet hovedentreprisen: Renovering og ombygning af 126 lejlighederfor FællesBo i Herning.

2 nye medarbejdere
Onsdag den 8. august 2018

Kenneth Wigh Jørgensen er ansat som byggepladskoordinator og Karsten Ginn Lyngse er ansat som projektleder, pr. 6-8-2018. Kenneth har solid erfaring med alle byggeriets facetter og bliver tilknyttet opførelsen af "Huset William" og Friplejehjemmet i Valby. Karsten er tilknyttet Huset William, og besidder stor erfaring med byggeledelse med baggrund i en lang karriere som projektleder. Vi byder Kenneth og Karsten velkommen på STB holdet.

117 kollegieboliger i Skejby
Torsdag den 5. juli 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen, vedr. opførelse af 117 kollegie-boliger i 3 etager med tilhørende fællesfaciliteter, herunder væksthuse og overdækkede cykelparkeringer. Bygherre: Kollegiekontoret i Aarhus  Bygherrerådgiver: Luplau Poulsen Arkitekter  Visualisering: Luplau Poulsen Arkitekter

Skæring Bæk
Fredag den 29. juni 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af almene boliger i Skæring ved Århus. Byggeriet skal opfylde krav til BR15 og DGNB Guld certificeret byggeri. Bebyggelsen omfatter 94 boliger i 1-2 etager med 8 forskellige boligtyper, og et fælleshus med et samlet areal på i alt 9.092 , samt uopvarmede skure på i alt 400 . Bygherre: AAB Århus  Bygherrerådgiver: RUBOW Arkitekter Visualisering: RUBOW Arkitekter 

Plums Gård FAB Assens
Mandag den 25. juni 2018

STB BYG er valgt som hovedentreprenør til opførelsen af FABs Afd. 98, omfattende 55 almene boliger, der skal opføres på en grund, hvor industrivirksomheden Plum indtil 2004 havde savværk. Selve nybyggeriet får et areal på 5.300 m², der opføres i en halvcirkel omkring et grønt område. Boligerne varierer i størrelse fra 70 til 115 m² og får enten terrasse eller altan. Forløber byggeriet som planlagt, vil indflytningen ske fra efteråret 2019 og frem til årsskiftet. Bygherre: FAB  Bygherrerådgivere: Creo Arkitekter og Niras  VisualiseringCreo Arkitekter 

Ringsted Sundhedshus
Fredag den 8. juni 2018

STB BYG er i samarbejde med GPP ARKITEKTER og ALMBJERG Rådg. Ingeniørfirma, prækvalificeret til totalentreprisen: Udbygning af det eksisterende Knud Lavard Center med en tilbygning bruttoetageareal på ca. 1.660 . Byggeriet opføres i 2 etager og kælder. Eksisterende servicebygninger nedrives for at give plads til tilbygningen, og skal genopføres i samme stil på et tilstødende areal. Desuden etableres et udvidet parkeringsareal. Bygherre: Ringsted Kommune

Bifaldet Roskilde Etape 2
Torsdag den 7. juni 2018

STG BYG er valgt som hovedentreprenør til opførelsen af etape 2. på det spændende og unikke boligprojekt Bifaldet i Roskildes nye kreative bydel, Musicon. 2. etape forventes færdigbygget i slutningen af 2019 og kommer til at bestå af to punkthuse i henholdsvis fem og seks etager med erhverv i stueetagen. Øverst indrettes penthouselejligheder på 125 m². De øvrige varierer i størrelse fra cirka 84 til 127 m². Bygherre: KSE Ejendomme APS Totalrådgiver: Mangor & Nagel a/s 

 

Ny projekteringsleder
Fredag den 1. juni 2018

Henrik E. Kjærbye er ansat som projekteringsleder pr. 1. juni 2018. Henrik har I sin lange karriere indenfor byggebranchen oparbejdet solid erfaring med tilbuds -og projekteringsledelse, og har desuden været projektleder med ansvar for byggepladser. Vi byder Henrik velkommen på STB holdet.

Skovvang II – demensplejecenter
Tirsdag den 15. maj 2018

STB BYG er i samarbejde med KARLSSON ARKITEKTER, VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER og INGENIØR'NE, prækvalificeret til totalentreprisen: Projektering og opførelse af demensplejecenter i Allerød. Plejecentret skal indeholde 40 boliger, fælles boligarealer samt tilhørende servicearealer. Som en del af projektet opføres et (dag) aktivitetscenter for borgere der ikke bor fast på centret. I alt påtænkes opført omkring 3.200 m² nybyggeri samt tilhørende udearealer inkl. indre gårdrum og parkering mv. Bygherre: Furesø Boligselskab v. KAB  Bygherrerådgiver: DOMINIA

Vølunden - Etape 2
Torsdag den 10. maj 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen, opførelse af 54 almene boliger på den tidligere Vølundgrund i Holbæk, for Vestsjællands Almene Boligselskab. Det samlede boligareal udgør ca. 4.785 m² og fordeler sig på 2 boligblokke i 4 etager og 2 boligblokke i 5 etager. Grundarealet er 6.775 m². Friarealer disponeres til adgangsvej og p-arealer, private haver og fællesarealer. Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab. Bygherrerådgiver og arkitekt: Kullegaard A/S Læs mere om projektet her: Vølundsvej

Sider