Nyheder
Tillykke til 2 ny-udlærte svende
Mandag den 30. september 2019

Før var der 10, nu er der pt. 8 dygtige lærlinge i STB Egenproduktion. Vi er stolte af, at Niklas Ringsborg og Jacob Rømer Christensen begge har bestået deres svendeprøver med glans. Niklas har gennemført sin tømreruddannelse, som den første med baggrund i EUX uddannelsen på Vejle Tekniske Gymnasium. Jacob fik sin mureruddannelse på Rybners Teknisk Skole i Esbjerg med diplom fra Dansk byggeri. Stort tillykke til Niklas og Jacob, der begge fortsætter hos os, som hhv. tømrer- og murersvend. Vi byder jer velkommen på STB holdet.

Ny daginstitution Bygholm Bakker
Torsdag den 26. september 2019

STB BYG er i samarbejde med SKALA arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af en ny daginstitution i Bygholm Bakker. Daginstitutionen skal have en kapacitet på 60 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser, i alt 150 pladser og med mulighed for udvidelse til 200-220 pladser. Bygherre: Horsens Kommune Bygherrerådgiver: NIRAS

Assens Forsyning
Fredag den 26. april 2019

STB BYG er i samarbejde med GPP arkitekter og Henry Jensen Rådgivende ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af ny administrationsbygning og værkstedsbygning for Assens Forsyning. Administrationsbygningen skal huse medarbejdere, der arbejder indenfor spildevand, vandforsyning og affald, mødelokaler, omklædningsfaciliteter, laboratoriefaciliteter samt overvågnings- og styring af renseanlæg og vandværk. Desuden indeholder bygningen besøgsfaciliteter og skoletjeneste. Værkstedsbygningen indeholder forskellige værksteder til henholdsvis spildevand og vandværk, en vaskehal bl.a. til vask af containere til genbrugsstationerne, lagerfaciliteter samt oplag af maskiner til pleje af grønne arealer. Bygherre: Assens Forsyning A/S Bygherrerådgiver: COWI  

DOORFLEX overtager STB Snedkeri
Onsdag den 10. april 2019

Pr. 1. maj overtager DOORFLEX A/S aktiviteterne i STB Snedkeri, der er ejet af STB BYG A/S. STB Snedkeri bliver fremover en del af dørproducenten DOORFLEX, der vil fortsætte de nuværende aktiviteter i snedkeriet - og på den måde styrke sin forretning ved at udvide sortimentet. 

Det er selvfølgelig med blandede følelser at STB Snedkeri er solgt til Doorflex, men vi er ikke i tvivl om, at det er den helt rigtige beslutning for snedkeriet, selvom det betyder et farvel til et forretningsområde med en helt særlig plads i STB BYG-historien.

- Vi siger farvel til en flok dygtige og loyale medarbejdere, men siger samtidig et goddag til en ny samarbejdspartner og leverandør af brandelementer. Link til presseomtale her: Building Supply Link til dørproducenten her: DOORFLEX A/S

Ny tilbudschef
Mandag den 1. april 2019

Klavs Nørgaard er ansat i tilbudsafdelingen, som tilbudschef med ansvar for totalentrepriser. Klavs har solid erfaring med tilbuds-/projekteringsledelse, og har en lang karriere bag sig som byggeleder, de seneste år som team- og byggechef.

Vi byder Klavs velkommen på STB holdet.

Ny daginstitution Østerhåb II
Fredag den 29. marts 2019

STB BYG er i samarbejde med RUM og MOE, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af en ny aldersintegreret daginstitution med ca. 210 vuggestue-, børnehave- og legestuepladser i Torsted nær Horsens. Den nye daginstitution på ca. 1.900  placeres på en ubebygget grund, som nabo til daginstitutionen Østerhåb I. De nære udeområder omlægges som en del af opgaven. Bygherre: Horsens Kommune Bygherrerådgiver: NIRAS Visualisering: RUM

3 Nye medarbejdere
Tirsdag den 5. februar 2019

Charlotte Kehlet Kristensen, Nikolaj Bo Madsen og Oliver Mørkholt er ansat hos STB BYG. Billedet fra venstre: Charlotte starter som projektleder og bliver ansvarlig for totalentreprisen "Nyt Ringsted Sundhedshus". Charlotte er uddannet bygningskonstruktør og har solid erfaring med projektledelse. Nikolaj er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og tilknyttes totalentreprisen "Skovvang II" i Allerød, som byggeleder. Oliver starter ligeledes som byggeleder. Oliver er uddannet tømrer og er netop blevet færdig som bygningskonstruktør. Han tilknyttes totalentreprisen "Kongens Punkt" i Fredericia. Vi byder alle 3 velkommen på STB holdet.

Velkommen til nye praktikanter
Fredag den 1. februar 2019

Velkommen til vores 2 nye praktikanter, der allerede er i fuld gang på projekterne, hvor de gør det godt. Alexander Risom læser til bygningskonstruktør på Erhvervsakademi Sjælland og er tilknyttet totalentreprisen " Ringsted Sundhedshus". Michael Buch Lorenzen læser til bygningskonstruktør på VIA Horsens, og er tilknyttet totalentreprisen "Kongens Punkt" i Fredericia.

Ranunkelhaven Civica afd. 131
Mandag den 21. januar 2019

STB BYG er i samarbejde med RUM og HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af 36 nye almene familieboliger, med anvendelse af flest mulige bæredygtige elementer indenfor den økonomiske ramme. Boligerne skal opføres i Middelfart på 2/5 del af grunden beliggende på matrikel 17fd Staurby By, Vejlby. Byggeriets målgruppe er udelukkende familieboliger. Bebyggelsen skal minimum opfylde kravene i BR18. Bygherre: Civica

Great Place To Work
Fredag den 18. januar 2019

STB BYG A/S er årets første Great Place to Work certificerede arbejdsplads. Det er andet år i træk og certificeringen bygger på medarbejdernes tillid til ledelsen, stolthed over at arbejde for STB BYG, fællesskabet blandt kollegerne - samt en vurdering af arbejdspladsens HR- og ledelsesinitiativer. Tillykke til alle hos STB BYG. Link til: GPTW samt Den gode arbejdsplads

Renovering af 222 lejligheder
Mandag den 7. januar 2019

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen, vedr. renovering og ombygning af Andelsboligforeningen Beringsgaard - Afd. 03 i Horsens. Arbejderne omhandler renovering af 222 lejligheder, fordelt på 21 opgange. I forbindelse med renoveringen nedlægges der 25 eksisterende boliger, og tagrummet inddrages til boliger, så der her bliver 32 lejligheder i tagrummet. I 10 af de 21 opgange etableres der elevator og sker ombygning af lejlighederne for at forbedre tilgængeligheden. Renoveringen indeholder derudover, nye altaner, badeværelser, køkkener, installationer, kloak og renovering af kælder ydervægge. Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard   Bygherrerådgiver: D.A.I. A/S

Ny projektleder
Mandag den 7. januar 2019

Heine Pallesgaard Hauch er ansat som projektleder pr. 7-1-2019. Heine er diplomingeniør, har solid erfaring med entrepriseledelse og bliver ansvarlig for opførelsen af daginstitutionen i Engesvang. Vi byder Heine velkommen på STB holdet.

2 nye medarbejdere
Fredag den 4. januar 2019

Malene Stangerup Christensen og Wael Adlouni er ansat pr. 2-1-2019. Malene er ansat som Controller i økonomiafdelingen og har solid erfaring indenfor bogholderi, regnskab, administration og ledelse. Wael er ansat som projektchef på vores nye projekter på Holbæk havn og har solid erfaring med byggeledelse på større byggerier. Vi byder Malene og Wael velkommen på STB holdet.

Glædelig jul og godt nytår
Fredag den 21. december 2018

Fra alle os til dig og til børn, der trænger hårdt. I år har vi valgt kun at udsende vores julehilsen elektronisk. Pengene, som ville være brugt på kundegaver, porto, materialer og tidsmæssige ressourcer, har vi valgt at donere til et velgørende formål. Vi har valgt at støtte Verdens Børn, gennem et skoleprojekt for udsatte børn og unge i Uganda. Du kan læse mere om projektet her: Kakundi-projektet i Uganda

Ny projektleder
Tirsdag den 11. december 2018

Peter Porsing, er ansat i STB BYG som projektleder. Peter er uddannet Civilingeniør og har solid erfaring fra en lang karriere i byggebranchen. Han tilknyttes vores nye projekt i Allerød, Skovvang II - demensplejecenter, der udføres i totalentreprise for Furesø Boligselskab. Vi ønsker Peter velkommen på STB holdet.

2 nye medarbejdere
Fredag den 2. november 2018

Martin Bisgaard Gregersen og Michael Jørgensen er ansat i STB BYG pr. 1-11-2018. Martin er ansat som Indkøbsleder i STB egenproduktion og har stor erfaring med indkøb fra trælasthandlen. Michael er ansat som byggepladskoordinator og har solid erfaring med alle byggeriets facetter, han tilknyttes opførelsen af "Huset William" i Valby. Vi byder Martin og Michael velkommen på STB holdet.

Ringsted Sundhedshus
Mandag den 22. oktober 2018

STB BYG er i samarbejde med GPP Arkitekter valgt som totalentreprenør: Totalentreprisen omfatter, udbygning af det eksisterende Knud Lavard Center med en tilbygning, bruttoetageareal på ca. 1.716 m². Byggeriet opføres i 2 etager og kælder. Eksisterende servicebygninger nedrives for at give plads til tilbygningen, og skal genopføres i samme stil på et tilstødende areal. Desuden etableres et udvidet parkeringsareal. Bygherre: Ringsted Kommune Visualisering: GPP Arkitekter

4 nye boligblokke Tørring Midtby
Tirsdag den 9. oktober 2018

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i forbindelse med opførelse af 4 boligblokke, i alt 42 boliger med tilhørende affaldsstationer, cykelparkering, parkeringsareal, udvendige belægninger samt haveanlæg. To af boligblokkene skal opføres med 4 etager, og to skal opføres med 3 etager. Bygherre: Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring, afd. 32 20, Stationsparken Domea.dk   Bygherrerådgiver: Bastian Gruppen ApS 

64 nye boliger i Billund
Mandag den 3. september 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen, vedr. opførelse af 64 boliger i op til 6 etager, for KIRKBI Invest. Den nye bebyggelse ligger som en sammenhængende randbebyggelse langs Vejlevej og Hans Jensens Vej i Billund. Bebyggelsen indeholder både almindelige lejeboliger, almene boliger og plejeboliger og skal arkitektonisk fremstå som et "Terrassehus", hvor bygningen ønskes at fremstå som kubistiske klodser, der stables. Projektet indeholder en væsentlig grad af muret byggeri med stor fokus på bygningsmæssige detaljer. KIRKBI Invest er delegeret bygherre på projektet, dvs. at de har overtaget udbudspligten for Boligforeningen Bovia og Billund Kommune. Bygherre: KIRKBI Invest A/S  Bygherrerådgiver: Rambøll Danmark A/S  Visualisering: KIRKBI Invest A/S

Ny kontorassistent
Mandag den 20. august 2018

Carolina Slyngborg Winther er ansat som kontorassistent pr. 13. august. Carolina er uddannet kontorassistent, og hendes opgaver vil være i relation til vores reception samt øvrige administrative opgaver/projekter.

Vi byder Carolina velkommen på STB holdet.

Sider