Nyheder
Ny afdelingschef
Onsdag den 21. marts 2018

Tillykke med det nye ansvarsområde til Bjørn Winther, som udnævnes til afdelingschef - egenproduktion. Bjørn vil have ledelsesansvaret for vores murer- og tømrerafdelinger, der i dag tæller ca. 60 medarbejdere. Allerede i august 2017 overtog Bjørn ansvaret for vores tømrerafdeling, og det er i naturlig forlængelse heraf, at Bjørn nu også får ansvaret for vores aktiviteter i murerafdelingen.

Ny projektleder
Torsdag den 15. marts 2018

Kristian Rønne, er ansat som projektleder pr. 13-3-2018. Kristian er uddannet bygningskonstruktør og har solid erfaring med både byggeledelse og rådgivning. Kristian bliver tilknyttet vores totalentreprise: Opførelse af 48 almene familieboliger på Skrillingevej i Middelfart.
Vi byder Kristian velkommen på STB holdet.

Ny daginstitution i Engesvang
Onsdag den 14. marts 2018

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har besluttet at tildele totalentreprisen på en ny daginstitution i Engesvang til STB BYG sammen med rådgiverteamet arkitektfirmaet RUM  og EKJ Rådgivende Ingeniører. Engesvang får en topmoderne daginstitution, hvor der er lagt stor arkitektonisk vægt på at opnå et integreret samspil mellem inde og ude. Den nye daginstitution får et areal på 1.500 m² og opføres på en byggegrund med særegne naturkvaliteter. STB BYG forventer at aflevere det nøglefærdige byggeri i sommeren 2019. Bygherre: Ikast-Brande Kommune Bygherrerådgiver: Finn Balle ApS

Ny byggeleder
Mandag den 5. marts 2018

Kim Zachariassen, er ansat som byggeleder pr. 1-3-2018. Kim er uddannet tømrer og diplomingeniør og har solid erfaring med byggeledelse. Han tilknyttes totalentreprisen "Huset William" i Valby. 

Vi byder Kim velkommen på STB holdet.

Boligselskabet af 1943 i Vojens
Tirsdag den 27. februar 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med realiseringen af den fysiske helhedsplan i Boligselskabet af 1943, afdeling 6, 7 og 8 i Vojens. Det samlede projekt omfatter: 42 lejligheder ombygges til tilgængelighed. 62 lejligheder renoveres med nye køkkener og badeværelser. Derudover udskiftes klimaskærmen (facader, tag og vinduer) på alle bygninger. På 42 boliger udføres nye tilgængelige altaner og udvendigt udføres niveaufrie adgangsveje til tilgængelige opgange. Bygherre: Boligselskabet af 1943  Bygherrerådgiver: Rambøll

 

4 ny ansatte
Mandag den 26. februar 2018

Vi byder 4 nye kolleger velkommen på STB holdet. Heidi Rasmussen er ansat som byggepladskoordinator og er tilknyttet totalentreprisen, opførelse af Svendborg Friplejehjem. Heidi har erfaring indenfor flere faggrupper og er uddannet bygningskonstruktør i 2017. Bergur Napoleon Joensen, er ansat som byggeleder. Bergur er uddannet bygningskonstruktør og har yderligere en kandidat i ledelse og informatik. Bergur har solid erfaring med byggeledelse og er tilknyttet totalentreprisen "Huset William" i Valby. Kjeld Burkall, er ansat som byggeleder og er uddannet bygningskonstruktør. Kjeld har solid erfaring med byggeledelse og er tilknyttet totalentreprisen udvidelse af "Børnecenter Solbo" i Silkeborg. Lasse Lindtorp er ansat som byggeleder, han har solid erfaring i byggeledelse og er uddannet Bygningsingeniør. Lasse er tilknyttet totalentreprisen, opførelse af Svendborg Friplejehjem.

Dalby Skole Udvidelse
Fredag den 9. februar 2018

STB BYG er i samarbejde med KPF Arkitekter og Ingeniør'ne, prækvalificeret til totalentreprisen: udvidelse af Dalby skole samt etablering af nyt klubhus til Dalby GF. Den udvidede Dalby skole skal fremover kunne rumme en fuld udbygget skole fra 0. – 9. årgang i 3 spor herunder med SFO og kapacitet til glidende overgang samt faciliteter til Dalby GF. Bygherre: Kolding Kommune Bygherrerådgiver: Tegnestuen Mejeriet

Velkommen til 5 praktikanter
Onsdag den 7. februar 2018

Velkommen til vores 5 praktikanter, der alle er under uddannelse i byggeledel-se. Billedet øverst fra venstre: Jacob Lund Nielsen læser til Produktionsteknolog og er tilknyttet Hovedentreprisen, renovering af FællesBo afd. 009 og 014 i Herning. Jonas Lund Olsen læser til Bygningskonstruktør og er tilknyttet totalentreprisen, opførelse af Friplejehjemmet i Svendborg. Klaus Tissot Thinggaard læser til Bygnings-konstruktør og er tilknyttet opførelsen af totalentreprisen, Kongens Punkt i Fredericia. Mathias Klausen og Mads Berthelsen læser til Bygningskonstruktør og er begge tilknyttet totalentreprisen, opførelse af Cimbria Parken i Åbenrå.

Ny Teknisk chef
Torsdag den 1. februar 2018

Kim Marcussen er pr. 1 februar 2018, ansat som Teknisk chef i salg / tilbuds- og projekteringsafdelingen. Kim indgår i ledelsen af afdelingen, og får specielt ansvar for salg / udviklingsprojekter og projekterings-ledelse, hvor han bliver bindeleddet mellem projekteringsledelsen og produktionen. Dermed bliver Kim en vigtig brik i vores strategiprojekt "risiko/processer", som har særlig fokus på afvikling af totalentrepriser. Kim kommer fra arkitektgruppen i Odense, hvor han har haft tilsvarende ansvarsområde gennem de sidste 10 år.

Vi byder Kim velkommen på STB holdet.

Midtjysk Boligselskab Afd. 84
Fredag den 19. januar 2018

STB BYG er i samarbejde med KPF Arkitekter og Oluf Jørgensen Rådg. Ingeniørfirma, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af 60 boliger og fælleshus, afd. 84 Havemarken i Lund ved Horsens. Projektet omfatter opførelse af 15 dobbelthuse på 2x95,3 m² og 15 dobbelthuse på 2x111,1 m² med tilhørende skure, et fælleshus på 239 m² i alt 6431 m², samt garage sammenbygget med fælleshus på 37 m², energimæssigt efter minimumskrav iht. BR2015. Bygherre: Midtjysk Boligselskab Bygherrerådgiver: D.A.I. A/S

 

Syddansk Erhvervsskole Vejle
Fredag den 19. januar 2018

STB BYG er i samarbejde med AI samt Hundsbæk & Henriksen, prækvalificeret til totalentreprisen: Etablering af ny bygning for IT & EL i Vejle. Opgaven omhandler færdigprojektering og udførelse af en ny bygning til erhvervsuddannelserne indenfor IT, EL og Automation. Bygningen opføres på et areal, der delvist er eksisterende parkeringsplads og delvist bebygget med pavilloner, hvor begge dele nedlægges under nærværende entreprise. Bygherre: Syddansk Erhvervsskole  Bygherrerådgiver: Niras A/S

2 nye medarbejdere
Tirsdag den 2. januar 2018

Brian Mejlholm og Rasmus Burgdorf er ansat i STB BYG pr. 1-1-2018. De har begge solid faglig erfaring med byggeledelse som udlærte tømrere og efterfølgende uddannede bygningskonstruktører. Brian er ansat som projektleder for totalentreprisen "Huset William" i Valby. Rasmus er ansat som byggeleder og tilknyttes hovedentreprisen: Renovering af FællesBo i Herning. Vi byder Brian og Rasmus velkommen på STB holdet. 

Glædelig jul og godt nytår
Lørdag den 23. december 2017

2017 har været endnu et spændende og lærerigt år for STB BYG. Vi afslutter året med et godt og solidt resultat, som vi kan være stolte af. Et resultat der er skabt gennem en stor og kompetent indsats fra alle på STB Holdet.

TAK til alle kunder og samarbejdspartnere, som har vist os tillid og har gjort rejsen mulig for os. Vi har planer om, at fortsætte denne rejse i 2018 og glæder os til samarbejdet med jer, efter en velfortjent juleferie!

Moldeparken Vejle
Torsdag den 21. december 2017

STB BYG er prækvalificeret til bygningsentreprisen: Renovering af ØsterBO, afdeling 18, Moldeparken i Vejle. Etageboligbebyggelserne er opført sidst i 60'erne og først i 70'erne, bestående af 5 etager med fuld kælder under. Der er i alt 350 familieboliger, fordelt på 7 boligblokke, og udgør et samlet bruttoetageareal på ca. 30 000 m2. Alle blokke får ny klimaskærm i form af nyt tag, ny formur, nye vinduer og døre. 115 af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger, og i de resterende skiftes blandt andet indvendige døre og ventilation i lejlighederne opdateres. Udvendige arealer renoveres med nye opholds- og legepladser, ligesom kloakledninger renoveres. Bygherre: Boligforeningen ØsterBO AMBA  Bygherrerådgiver: Ingeniør'ne A/S

 

2 nye medarbejdere
Mandag den 4. december 2017

Jens Brandhof og Karin Nøhr Lorentsen er ansat i STB BYG A/S pr. 1-12-2017. Jens er ansat som byggepladskoordinator og tilknyttes totalentreprisen Cimbria Parken i Aabenraa. Jens har solid faglig erfaring med byggeledelse, som uddannet tømrer og byggekoordinator. Karin er ansat som bogholder i økonomiafdelingen. Karin har gennem de sidste 17 år opnået bred erfaring indenfor det bogholderimæssige område, fra såvel produktions- som entreprenørbranchen. Vi byder Jens og Karin velkommen på STB holdet.

Ny indkøbschef
Onsdag den 1. november 2017

Sussi Reerslev er pr. 1. november ansat i en nyoprettet funktion som indkøbschef. Sussi har en fortid fra blandt andet Consolis og Spæncom, og hun bliver en vigtig brik i opbygningen af en styrket indkøbsfunktion, der omfatter hele STB BYG. Vi byder Sussi velkommen på STB holdet. 

Ny boligafdeling i Middelfart
Onsdag den 11. oktober 2017

STB BYG er blevet valgt som totalentreprenør sammen med arkitektfirmaet RUM og rådgivende ingeniørfirma Spangenberg & Madsen, til opførelse af den nye afd. 28 for Boligforeningen Lillebælt/Boligkontoret DK på Skrillingevej i Middelfart. Projektet forventes opstartet fra årsskiftet og opføres i to etager. Bygningerne vil fremstå med teglfacader i en varm brun farve. Skure og dele af facaden bliver beklædt med lodrette profilerede træbrædder. Altanerne udføres i stål med balustre i slanke rundstålsprofiler. Lejlighederne skal stå klar til indflytning i marts 2019. Bygherre: Boligforeningen Lillebælt/Boligkontoret DK Bygherrerådgiver: OBH Rådg. Ingeniører 
VisualiseringRUM

Ny daginstitution i Engesvang
Tirsdag den 3. oktober 2017

STB BYG er i samarbejde med RUM og BALSLEV prækvalificeret til totalentreprisen: Etablering af ny integreret daginstitution normeret til 130 børn i børnehave og 20 børn i vuggestue. Omfang af byggeri forventes at omfatte i alt ca. 1.500 m² brutto. Daginstitutionen skal underopdeles i tre børnehavegrupper samt en vuggestuegruppe, med tilhørende fællesarealer, birum og personalefaciliteter. I tilknytning til daginstitutionen anlægges udearealer med ankomst og parkeringsforhold samt aldersopdelte legepladser med tilhørende udbygninger. Grundarealet udgør ca. 16.000 m². Dele af grunden er klassificeret som fredskov, hvor ønsket er at anlægge en skovlegeplads indenfor skovlovens rammer. Bygherre: Ikast-Brande Kommune. Bygherrerådgiver: Finn Balle ApS

Ny afdelingsleder
Fredag den 1. september 2017

Carsten Woetmann Ælmholdt, er pr. 1. september ansat som afdelingsleder i tilbudsafdelingen, hvor han bliver ansvarlig for afdelingens daglige ledelse. Carsten er 41 år og uddannet som tømrer, bygningsingeniør og pyroteknikker, og har sidst været ansat ved Per Aarsleff Fundering som tilbudsingeniør.
Tilbuds- og projekteringsafdelingen forventes hermed at blive endnu stærkere på tilbudssiden. Vi byder Carsten velkommen på STB holdet.

Hærvejsskolen og Daginstitution i Rødekro
Mandag den 28. august 2017

STB BYG er i samarbejde med RUM, SlothMøller samt Kragh & Berglund, prækvalificeret til totalentreprisen: Om- og tilbygning af Hærvejsskolen samt tilbygning af daginstitution. Den samlede skole skal rumme ca. 100 ansatte og 830 elever, hvoraf 240 elever forventes at ville benytte SFO-tilbuddet for 0.-3. årgang, mens ca. 30 børn vil benytte klubtilbuddet, i alt nybygges ca. 4.240 m² og ombygges ca. 500 m². Den nye daginstitution skal kunne rumme ca. 30 ansatte og ca. 250 børn fordelt på 3 vuggestuegrupper, 9 børnehavegrupper, 1 specialbørnegruppe og derudover en gæstedagpleje, i alt nybygges ca. 1.210 m² og ombygges ca. 108 m². Bygherre: Aabenraa Kommune Bygherrerådgiver: COWI A/S

Sider