Nyheder
Velkommen til nye praktikanter
Fredag den 17. august 2018

Velkommen til vores studiemedhjælp og 3 nye praktikanter, der alle er på byggerelaterede uddannelser. De er nu alle i fuld gang på projekterne og gør det godt. Billedet fra venstre:  Benjamin Jensen er tilknyttet hovedentreprisen: "Bifaldet" i Musicon/Roskilde. Patrick Skjødt er tilknyttet totalentreprisen "Kongen Punkt" i Fredericia. Daniel Knudsen er tilknyttet totalentreprisen: Opførelse af 48 familieboliger på Skrillingevej i Middelfart. Brian Nygård Rasmussen, er tilknyttet hovedentreprisen: Renovering og ombygning af 126 lejlighederfor FællesBo i Herning.

2 nye medarbejdere
Onsdag den 8. august 2018

Kenneth Wigh Jørgensen er ansat som byggepladskoordinator og Karsten Ginn Lyngse er ansat som projektleder, pr. 6-8-2018. Kenneth har solid erfaring med alle byggeriets facetter og bliver tilknyttet opførelsen af "Huset William" og Friplejehjemmet i Valby. Karsten er tilknyttet Huset William, og besidder stor erfaring med byggeledelse med baggrund i en lang karriere som projektleder. Vi byder Kenneth og Karsten velkommen på STB holdet.

117 kollegieboliger i Skejby
Torsdag den 5. juli 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen, vedr. opførelse af 117 kollegie-boliger i 3 etager med tilhørende fællesfaciliteter, herunder væksthuse og overdækkede cykelparkeringer. Bygherre: Kollegiekontoret i Aarhus  Bygherrerådgiver: Luplau Poulsen Arkitekter  Visualisering: Luplau Poulsen Arkitekter

Skæring Bæk
Fredag den 29. juni 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af almene boliger i Skæring ved Århus. Byggeriet skal opfylde krav til BR15 og DGNB Guld certificeret byggeri. Bebyggelsen omfatter 94 boliger i 1-2 etager med 8 forskellige boligtyper, og et fælleshus med et samlet areal på i alt 9.092 , samt uopvarmede skure på i alt 400 . Bygherre: AAB Århus  Bygherrerådgiver: RUBOW Arkitekter Visualisering: RUBOW Arkitekter 

Plums Gård FAB Assens
Mandag den 25. juni 2018

STB BYG er valgt som hovedentreprenør til opførelsen af FABs Afd. 98, omfattende 55 almene boliger, der skal opføres på en grund, hvor industrivirksomheden Plum indtil 2004 havde savværk. Selve nybyggeriet får et areal på 5.300 m², der opføres i en halvcirkel omkring et grønt område. Boligerne varierer i størrelse fra 70 til 115 m² og får enten terrasse eller altan. Forløber byggeriet som planlagt, vil indflytningen ske fra efteråret 2019 og frem til årsskiftet. Bygherre: FAB  Bygherrerådgivere: Creo Arkitekter og Niras  VisualiseringCreo Arkitekter 

Ringsted Sundhedshus
Fredag den 8. juni 2018

STB BYG er i samarbejde med GPP ARKITEKTER og ALMBJERG Rådg. Ingeniørfirma, prækvalificeret til totalentreprisen: Udbygning af det eksisterende Knud Lavard Center med en tilbygning bruttoetageareal på ca. 1.660 . Byggeriet opføres i 2 etager og kælder. Eksisterende servicebygninger nedrives for at give plads til tilbygningen, og skal genopføres i samme stil på et tilstødende areal. Desuden etableres et udvidet parkeringsareal. Bygherre: Ringsted Kommune

Bifaldet Roskilde Etape 2
Torsdag den 7. juni 2018

STG BYG er valgt som hovedentreprenør til opførelsen af etape 2. på det spændende og unikke boligprojekt Bifaldet i Roskildes nye kreative bydel, Musicon. 2. etape forventes færdigbygget i slutningen af 2019 og kommer til at bestå af to punkthuse i henholdsvis fem og seks etager med erhverv i stueetagen. Øverst indrettes penthouselejligheder på 125 m². De øvrige varierer i størrelse fra cirka 84 til 127 m². Bygherre: KSE Ejendomme APS Totalrådgiver: Mangor & Nagel a/s 

 

Ny projekteringsleder
Fredag den 1. juni 2018

Henrik E. Kjærbye er ansat som projekteringsleder pr. 1. juni 2018. Henrik har I sin lange karriere indenfor byggebranchen oparbejdet solid erfaring med tilbuds -og projekteringsledelse, og har desuden været projektleder med ansvar for byggepladser. Vi byder Henrik velkommen på STB holdet.

Skovvang II – demensplejecenter
Tirsdag den 15. maj 2018

STB BYG er i samarbejde med KARLSSON ARKITEKTER, VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER og INGENIØR'NE, prækvalificeret til totalentreprisen: Projektering og opførelse af demensplejecenter i Allerød. Plejecentret skal indeholde 40 boliger, fælles boligarealer samt tilhørende servicearealer. Som en del af projektet opføres et (dag) aktivitetscenter for borgere der ikke bor fast på centret. I alt påtænkes opført omkring 3.200 m² nybyggeri samt tilhørende udearealer inkl. indre gårdrum og parkering mv. Bygherre: Furesø Boligselskab v. KAB  Bygherrerådgiver: DOMINIA

Vølunden - Etape 2
Torsdag den 10. maj 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen, opførelse af 54 almene boliger på den tidligere Vølundgrund i Holbæk, for Vestsjællands Almene Boligselskab. Det samlede boligareal udgør ca. 4.785 m² og fordeler sig på 2 boligblokke i 4 etager og 2 boligblokke i 5 etager. Grundarealet er 6.775 m². Friarealer disponeres til adgangsvej og p-arealer, private haver og fællesarealer. Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab. Bygherrerådgiver og arkitekt: Kullegaard A/S Læs mere om projektet her: Vølundsvej

376 boliger for FOB Kalundborg
Onsdag den 25. april 2018

STB BYG er i samarbejde med SKALA arkitekter, TNT arkitekter og ingeniørfirmaet NORCONSULT, prækvalificeret til totalentreprisen: Helhedsplan - 376 boliger i Fællesorganisationens Boligforening afd. 8, 9, 14 i Kalundborg. Omfattende renovering og sammenlægninger til i alt 376 boliger, herunder en landskabelig bearbejdning af udearealerne. Bygherre: FOB Kalundborg  Bygherrerådgiver: Kullegaard  Visualisering: Eksempel på boligrenovering fra SKALA Arkitekter.

Nye boliger på Rådhusgrunden i Ejby
Mandag den 23. april 2018

STB BYG er i samarbejde med RUBOW Arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af 42 almene familieboliger og renovering af mødehus til fælleshus på Rådhusgrunden i Ejby. I alt 3.915 bruttoetagemeter i 2 etaper (24+18 boliger) fordelt i rækkehusbebyggelse i 1 plan inklusive depoter og fælles adgangs- og parkeringsarealer. Byggeriet udbydes med økonomisk ramme og i projektkonkurrence med baggrund i lokalplan, ideoplæg og byggeprogram. Bygherre: Boligforeningen Lillebælt, afdeling 29 Bygherrerådgiver: OBH Rådg. Ingeniører A/S

Regnskab 2017
Tirsdag den 17. april 2018

Væksten koster lidt. Toplinjen voksede med 50 mio. kroner, men bundlinjen kunne ikke helt følge med i et ellers fornuftigt regnskab. Læs hele artiklen fra Licitationen, klik her: Licitationen Af Torben Sigh | sigh@licitationen.dk 

Nye medarbejdere
Mandag den 9. april 2018

Helle Ra Brøchner og Recep Rostrup Deniz (kaldet "Deniz" i dagligdagen) er ansat i STB BYG pr. 9-4-2018. Helle er ansat som projektleder og er uddannet bygningskonstruktør. Hun har solid erfaring med byggeledelse og bliver tilknyttet vores hovedentreprise "Bifaldet etape 1", i Roskildes nye bydel Musicon. Deniz er ansat som byggepladskoordinator og er uddannet teknisk tegner. De seneste mange år har Deniz haft sin daglige gang på byggepladserne og har opbygget stor erfaring indenfor flere faggrupper. Deniz tilknyttes hovedentreprisen "Vølunden etape 1" i Holbæk. Vi byder Helle og Deniz velkommen på STB holdet.

117 Nye boliger Risskov Brynet
Mandag den 26. marts 2018

STB BYG er prækvalificeret til opførelse af 117 boliger af blandet størrelse, varierende fra ungdomsboliger til 3-værelses familieboliger. Projektet består af en bygning på 8 etager indeholdende ungdomsboliger, en bygning der varierer fra 2 til 5 etager indeholdende blandede boliger samt en parkeringskælder hovedsageligt beliggende under terræn. Bygningerne udføres med facader i tegl, med flade tage med tagterrasser. Samlet boligareal ca. 6.900 m2. Bygherre: Arbejdernes Andels Boligforening  Bygherrerådgiver: SKALA arkitekter  Arkitekt: SKALA Kilde visualisering: SKALA

Ny afdelingschef
Onsdag den 21. marts 2018

Tillykke med det nye ansvarsområde til Bjørn Winther, som udnævnes til afdelingschef - egenproduktion. Bjørn vil have ledelsesansvaret for vores murer- og tømrerafdelinger, der i dag tæller ca. 60 medarbejdere. Allerede i august 2017 overtog Bjørn ansvaret for vores tømrerafdeling, og det er i naturlig forlængelse heraf, at Bjørn nu også får ansvaret for vores aktiviteter i murerafdelingen.

Ny projektleder
Torsdag den 15. marts 2018

Kristian Rønne, er ansat som projektleder pr. 13-3-2018. Kristian er uddannet bygningskonstruktør og har solid erfaring med både byggeledelse og rådgivning. Kristian bliver tilknyttet vores totalentreprise: Opførelse af 48 almene familieboliger på Skrillingevej i Middelfart.
Vi byder Kristian velkommen på STB holdet.

Ny daginstitution i Engesvang
Onsdag den 14. marts 2018

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har besluttet at tildele totalentreprisen på en ny daginstitution i Engesvang til STB BYG sammen med rådgiverteamet arkitektfirmaet RUM  og EKJ Rådgivende Ingeniører. Engesvang får en topmoderne daginstitution, hvor der er lagt stor arkitektonisk vægt på at opnå et integreret samspil mellem inde og ude. Den nye daginstitution får et areal på 1.500 m² og opføres på en byggegrund med særegne naturkvaliteter. STB BYG forventer at aflevere det nøglefærdige byggeri i sommeren 2019. Bygherre: Ikast-Brande Kommune Bygherrerådgiver: Finn Balle ApS

Ny byggeleder
Mandag den 5. marts 2018

Kim Zachariassen, er ansat som byggeleder pr. 1-3-2018. Kim er uddannet tømrer og diplomingeniør og har solid erfaring med byggeledelse. Han tilknyttes totalentreprisen "Huset William" i Valby. 

Vi byder Kim velkommen på STB holdet.

Boligselskabet af 1943 i Vojens
Tirsdag den 27. februar 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med realiseringen af den fysiske helhedsplan i Boligselskabet af 1943, afdeling 6, 7 og 8 i Vojens. Det samlede projekt omfatter: 42 lejligheder ombygges til tilgængelighed. 62 lejligheder renoveres med nye køkkener og badeværelser. Derudover udskiftes klimaskærmen (facader, tag og vinduer) på alle bygninger. På 42 boliger udføres nye tilgængelige altaner og udvendigt udføres niveaufrie adgangsveje til tilgængelige opgange. Bygherre: Boligselskabet af 1943  Bygherrerådgiver: Rambøll

 

Sider