Nyheder
376 boliger for FOB Kalundborg
Onsdag den 25. april 2018

STB BYG er i samarbejde med SKALA arkitekter, TNT arkitekter og ingeniørfirmaet NORCONSULT, prækvalificeret til totalentreprisen: Helhedsplan - 376 boliger i Fællesorganisationens Boligforening afd. 8, 9, 14 i Kalundborg. Omfattende renovering og sammenlægninger til i alt 376 boliger, herunder en landskabelig bearbejdning af udearealerne. Bygherre: FOB Kalundborg  Bygherrerådgiver: Kullegaard  Visualisering: Eksempel på boligrenovering fra SKALA Arkitekter.

Nye boliger på Rådhusgrunden i Ejby
Mandag den 23. april 2018

STB BYG er i samarbejde med RUBOW Arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af 42 almene familieboliger og renovering af mødehus til fælleshus på Rådhusgrunden i Ejby. I alt 3.915 bruttoetagemeter i 2 etaper (24+18 boliger) fordelt i rækkehusbebyggelse i 1 plan inklusive depoter og fælles adgangs- og parkeringsarealer. Byggeriet udbydes med økonomisk ramme og i projektkonkurrence med baggrund i lokalplan, ideoplæg og byggeprogram. Bygherre: Boligforeningen Lillebælt, afdeling 29 Bygherrerådgiver: OBH Rådg. Ingeniører A/S

Regnskab 2017
Tirsdag den 17. april 2018

Væksten koster lidt. Toplinjen voksede med 50 mio. kroner, men bundlinjen kunne ikke helt følge med i et ellers fornuftigt regnskab. Læs hele artiklen fra Licitationen, klik her: Licitationen Af Torben Sigh | sigh@licitationen.dk 

Nye medarbejdere
Mandag den 9. april 2018

Helle Ra Brøchner og Recep Rostrup Deniz (kaldet "Deniz" i dagligdagen) er ansat i STB BYG pr. 9-4-2018. Helle er ansat som projektleder og er uddannet bygningskonstruktør. Hun har solid erfaring med byggeledelse og bliver tilknyttet vores hovedentreprise "Bifaldet etape 1", i Roskildes nye bydel Musicon. Deniz er ansat som byggepladskoordinator og er uddannet teknisk tegner. De seneste mange år har Deniz haft sin daglige gang på byggepladserne og har opbygget stor erfaring indenfor flere faggrupper. Deniz tilknyttes hovedentreprisen "Vølunden etape 1" i Holbæk. Vi byder Helle og Deniz velkommen på STB holdet.

117 Nye boliger Risskov Brynet
Mandag den 26. marts 2018

STB BYG er prækvalificeret til opførelse af 117 boliger af blandet størrelse, varierende fra ungdomsboliger til 3-værelses familieboliger. Projektet består af en bygning på 8 etager indeholdende ungdomsboliger, en bygning der varierer fra 2 til 5 etager indeholdende blandede boliger samt en parkeringskælder hovedsageligt beliggende under terræn. Bygningerne udføres med facader i tegl, med flade tage med tagterrasser. Samlet boligareal ca. 6.900 m2. Bygherre: Arbejdernes Andels Boligforening  Bygherrerådgiver: SKALA arkitekter  Arkitekt: SKALA Kilde visualisering: SKALA

Ny afdelingschef
Onsdag den 21. marts 2018

Tillykke med det nye ansvarsområde til Bjørn Winther, som udnævnes til afdelingschef - egenproduktion. Bjørn vil have ledelsesansvaret for vores murer- og tømrerafdelinger, der i dag tæller ca. 60 medarbejdere. Allerede i august 2017 overtog Bjørn ansvaret for vores tømrerafdeling, og det er i naturlig forlængelse heraf, at Bjørn nu også får ansvaret for vores aktiviteter i murerafdelingen.

Ny projektleder
Torsdag den 15. marts 2018

Kristian Rønne, er ansat som projektleder pr. 13-3-2018. Kristian er uddannet bygningskonstruktør og har solid erfaring med både byggeledelse og rådgivning. Kristian bliver tilknyttet vores totalentreprise: Opførelse af 48 almene familieboliger på Skrillingevej i Middelfart.
Vi byder Kristian velkommen på STB holdet.

Ny daginstitution i Engesvang
Onsdag den 14. marts 2018

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har besluttet at tildele totalentreprisen på en ny daginstitution i Engesvang til STB BYG sammen med rådgiverteamet arkitektfirmaet RUM  og EKJ Rådgivende Ingeniører. Engesvang får en topmoderne daginstitution, hvor der er lagt stor arkitektonisk vægt på at opnå et integreret samspil mellem inde og ude. Den nye daginstitution får et areal på 1.500 m² og opføres på en byggegrund med særegne naturkvaliteter. STB BYG forventer at aflevere det nøglefærdige byggeri i sommeren 2019. Bygherre: Ikast-Brande Kommune Bygherrerådgiver: Finn Balle ApS

Ny byggeleder
Mandag den 5. marts 2018

Kim Zachariassen, er ansat som byggeleder pr. 1-3-2018. Kim er uddannet tømrer og diplomingeniør og har solid erfaring med byggeledelse. Han tilknyttes totalentreprisen "Huset William" i Valby. 

Vi byder Kim velkommen på STB holdet.

Boligselskabet af 1943 i Vojens
Tirsdag den 27. februar 2018

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med realiseringen af den fysiske helhedsplan i Boligselskabet af 1943, afdeling 6, 7 og 8 i Vojens. Det samlede projekt omfatter: 42 lejligheder ombygges til tilgængelighed. 62 lejligheder renoveres med nye køkkener og badeværelser. Derudover udskiftes klimaskærmen (facader, tag og vinduer) på alle bygninger. På 42 boliger udføres nye tilgængelige altaner og udvendigt udføres niveaufrie adgangsveje til tilgængelige opgange. Bygherre: Boligselskabet af 1943  Bygherrerådgiver: Rambøll

 

4 ny ansatte
Mandag den 26. februar 2018

Vi byder 4 nye kolleger velkommen på STB holdet. Heidi Rasmussen er ansat som byggepladskoordinator og er tilknyttet totalentreprisen, opførelse af Svendborg Friplejehjem. Heidi har erfaring indenfor flere faggrupper og er uddannet bygningskonstruktør i 2017. Bergur Napoleon Joensen, er ansat som byggeleder. Bergur er uddannet bygningskonstruktør og har yderligere en kandidat i ledelse og informatik. Bergur har solid erfaring med byggeledelse og er tilknyttet totalentreprisen "Huset William" i Valby. Kjeld Burkall, er ansat som byggeleder og er uddannet bygningskonstruktør. Kjeld har solid erfaring med byggeledelse og er tilknyttet totalentreprisen udvidelse af "Børnecenter Solbo" i Silkeborg. Lasse Lindtorp er ansat som byggeleder, han har solid erfaring i byggeledelse og er uddannet Bygningsingeniør. Lasse er tilknyttet totalentreprisen, opførelse af Svendborg Friplejehjem.

Dalby Skole Udvidelse
Fredag den 9. februar 2018

STB BYG er i samarbejde med KPF Arkitekter og Ingeniør'ne, prækvalificeret til totalentreprisen: udvidelse af Dalby skole samt etablering af nyt klubhus til Dalby GF. Den udvidede Dalby skole skal fremover kunne rumme en fuld udbygget skole fra 0. – 9. årgang i 3 spor herunder med SFO og kapacitet til glidende overgang samt faciliteter til Dalby GF. Bygherre: Kolding Kommune Bygherrerådgiver: Tegnestuen Mejeriet

Velkommen til 5 praktikanter
Onsdag den 7. februar 2018

Velkommen til vores 5 praktikanter, der alle er under uddannelse i byggeledel-se. Billedet øverst fra venstre: Jacob Lund Nielsen læser til Produktionsteknolog og er tilknyttet Hovedentreprisen, renovering af FællesBo afd. 009 og 014 i Herning. Jonas Lund Olsen læser til Bygningskonstruktør og er tilknyttet totalentreprisen, opførelse af Friplejehjemmet i Svendborg. Klaus Tissot Thinggaard læser til Bygnings-konstruktør og er tilknyttet opførelsen af totalentreprisen, Kongens Punkt i Fredericia. Mathias Klausen og Mads Berthelsen læser til Bygningskonstruktør og er begge tilknyttet totalentreprisen, opførelse af Cimbria Parken i Åbenrå.

Ny Teknisk chef
Torsdag den 1. februar 2018

Kim Marcussen er pr. 1 februar 2018, ansat som Teknisk chef i salg / tilbuds- og projekteringsafdelingen. Kim indgår i ledelsen af afdelingen, og får specielt ansvar for salg / udviklingsprojekter og projekterings-ledelse, hvor han bliver bindeleddet mellem projekteringsledelsen og produktionen. Dermed bliver Kim en vigtig brik i vores strategiprojekt "risiko/processer", som har særlig fokus på afvikling af totalentrepriser. Kim kommer fra arkitektgruppen i Odense, hvor han har haft tilsvarende ansvarsområde gennem de sidste 10 år.

Vi byder Kim velkommen på STB holdet.

Midtjysk Boligselskab Afd. 84
Fredag den 19. januar 2018

STB BYG er i samarbejde med KPF Arkitekter og Oluf Jørgensen Rådg. Ingeniørfirma, prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af 60 boliger og fælleshus, afd. 84 Havemarken i Lund ved Horsens. Projektet omfatter opførelse af 15 dobbelthuse på 2x95,3 m² og 15 dobbelthuse på 2x111,1 m² med tilhørende skure, et fælleshus på 239 m² i alt 6431 m², samt garage sammenbygget med fælleshus på 37 m², energimæssigt efter minimumskrav iht. BR2015. Bygherre: Midtjysk Boligselskab Bygherrerådgiver: D.A.I. A/S

 

Syddansk Erhvervsskole Vejle
Fredag den 19. januar 2018

STB BYG er i samarbejde med AI samt Hundsbæk & Henriksen, prækvalificeret til totalentreprisen: Etablering af ny bygning for IT & EL i Vejle. Opgaven omhandler færdigprojektering og udførelse af en ny bygning til erhvervsuddannelserne indenfor IT, EL og Automation. Bygningen opføres på et areal, der delvist er eksisterende parkeringsplads og delvist bebygget med pavilloner, hvor begge dele nedlægges under nærværende entreprise. Bygherre: Syddansk Erhvervsskole  Bygherrerådgiver: Niras A/S

2 nye medarbejdere
Tirsdag den 2. januar 2018

Brian Mejlholm og Rasmus Burgdorf er ansat i STB BYG pr. 1-1-2018. De har begge solid faglig erfaring med byggeledelse som udlærte tømrere og efterfølgende uddannede bygningskonstruktører. Brian er ansat som projektleder for totalentreprisen "Huset William" i Valby. Rasmus er ansat som byggeleder og tilknyttes hovedentreprisen: Renovering af FællesBo i Herning. Vi byder Brian og Rasmus velkommen på STB holdet. 

Glædelig jul og godt nytår
Lørdag den 23. december 2017

2017 har været endnu et spændende og lærerigt år for STB BYG. Vi afslutter året med et godt og solidt resultat, som vi kan være stolte af. Et resultat der er skabt gennem en stor og kompetent indsats fra alle på STB Holdet.

TAK til alle kunder og samarbejdspartnere, som har vist os tillid og har gjort rejsen mulig for os. Vi har planer om, at fortsætte denne rejse i 2018 og glæder os til samarbejdet med jer, efter en velfortjent juleferie!

Moldeparken Vejle
Torsdag den 21. december 2017

STB BYG er prækvalificeret til bygningsentreprisen: Renovering af ØsterBO, afdeling 18, Moldeparken i Vejle. Etageboligbebyggelserne er opført sidst i 60'erne og først i 70'erne, bestående af 5 etager med fuld kælder under. Der er i alt 350 familieboliger, fordelt på 7 boligblokke, og udgør et samlet bruttoetageareal på ca. 30 000 m2. Alle blokke får ny klimaskærm i form af nyt tag, ny formur, nye vinduer og døre. 115 af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger, og i de resterende skiftes blandt andet indvendige døre og ventilation i lejlighederne opdateres. Udvendige arealer renoveres med nye opholds- og legepladser, ligesom kloakledninger renoveres. Bygherre: Boligforeningen ØsterBO AMBA  Bygherrerådgiver: Ingeniør'ne A/S

 

2 nye medarbejdere
Mandag den 4. december 2017

Jens Brandhof og Karin Nøhr Lorentsen er ansat i STB BYG A/S pr. 1-12-2017. Jens er ansat som byggepladskoordinator og tilknyttes totalentreprisen Cimbria Parken i Aabenraa. Jens har solid faglig erfaring med byggeledelse, som uddannet tømrer og byggekoordinator. Karin er ansat som bogholder i økonomiafdelingen. Karin har gennem de sidste 17 år opnået bred erfaring indenfor det bogholderimæssige område, fra såvel produktions- som entreprenørbranchen. Vi byder Jens og Karin velkommen på STB holdet.

Sider