Nyheder
Ny indkøbschef
Onsdag den 1. november 2017

Sussi Reerslev er pr. 1. november ansat i en nyoprettet funktion som indkøbschef. Sussi har en fortid fra blandt andet Consolis og Spæncom, og hun bliver en vigtig brik i opbygningen af en styrket indkøbsfunktion, der omfatter hele STB BYG. Vi byder Sussi velkommen på STB holdet. 

Ny boligafdeling i Middelfart
Onsdag den 11. oktober 2017

STB BYG er blevet valgt som totalentreprenør sammen med arkitektfirmaet RUM og rådgivende ingeniørfirma Spangenberg & Madsen, til opførelse af den nye afd. 28 for Boligforeningen Lillebælt/Boligkontoret DK på Skrillingevej i Middelfart. Projektet forventes opstartet fra årsskiftet og opføres i to etager. Bygningerne vil fremstå med teglfacader i en varm brun farve. Skure og dele af facaden bliver beklædt med lodrette profilerede træbrædder. Altanerne udføres i stål med balustre i slanke rundstålsprofiler. Lejlighederne skal stå klar til indflytning i marts 2019. Bygherre: Boligforeningen Lillebælt/Boligkontoret DK Bygherrerådgiver: OBH Rådg. Ingeniører 
VisualiseringRUM

Ny daginstitution i Engesvang
Tirsdag den 3. oktober 2017

STB BYG er i samarbejde med RUM og BALSLEV prækvalificeret til totalentreprisen: Etablering af ny integreret daginstitution normeret til 130 børn i børnehave og 20 børn i vuggestue. Omfang af byggeri forventes at omfatte i alt ca. 1.500 m² brutto. Daginstitutionen skal underopdeles i tre børnehavegrupper samt en vuggestuegruppe, med tilhørende fællesarealer, birum og personalefaciliteter. I tilknytning til daginstitutionen anlægges udearealer med ankomst og parkeringsforhold samt aldersopdelte legepladser med tilhørende udbygninger. Grundarealet udgør ca. 16.000 m². Dele af grunden er klassificeret som fredskov, hvor ønsket er at anlægge en skovlegeplads indenfor skovlovens rammer. Bygherre: Ikast-Brande Kommune. Bygherrerådgiver: Finn Balle ApS

Ny afdelingsleder
Fredag den 1. september 2017

Carsten Woetmann Ælmholdt, er pr. 1. september ansat som afdelingsleder i tilbudsafdelingen, hvor han bliver ansvarlig for afdelingens daglige ledelse. Carsten er 41 år og uddannet som tømrer, bygningsingeniør og pyroteknikker, og har sidst været ansat ved Per Aarsleff Fundering som tilbudsingeniør.
Tilbuds- og projekteringsafdelingen forventes hermed at blive endnu stærkere på tilbudssiden. Vi byder Carsten velkommen på STB holdet.

Hærvejsskolen og Daginstitution i Rødekro
Mandag den 28. august 2017

STB BYG er i samarbejde med RUM, SlothMøller samt Kragh & Berglund, prækvalificeret til totalentreprisen: Om- og tilbygning af Hærvejsskolen samt tilbygning af daginstitution. Den samlede skole skal rumme ca. 100 ansatte og 830 elever, hvoraf 240 elever forventes at ville benytte SFO-tilbuddet for 0.-3. årgang, mens ca. 30 børn vil benytte klubtilbuddet, i alt nybygges ca. 4.240 m² og ombygges ca. 500 m². Den nye daginstitution skal kunne rumme ca. 30 ansatte og ca. 250 børn fordelt på 3 vuggestuegrupper, 9 børnehavegrupper, 1 specialbørnegruppe og derudover en gæstedagpleje, i alt nybygges ca. 1.210 m² og ombygges ca. 108 m². Bygherre: Aabenraa Kommune Bygherrerådgiver: COWI A/S

Nyt Vejen Rådhus
Fredag den 18. august 2017

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: Opførelse af det nye Vejen Rådhus. Rådhuset er beliggende i den centrale del af Vejen by, Rådhuspassagen 3. Bygningen opføres i fire etager plus kælder. Byggeareal udgør ca. 4980 bruttoetagemeter. Heraf udgør kælderen ca. 725 bruttoetagemeter. Ydermere opføres ca. 155 etagemeter tagterrasse. Bygherre: Vejen Kommune Totalrådgiver: Rambøll Se mere om projektet her: Nyt rådhus Vejen Kommune

4 nye projektledere
Mandag den 14. august 2017

4 nye projektledere med solid erfaring er ansat i juli måned. Brian Aarestrup er tilknyttet totalentreprisen Vølunden i Holbæk. Kjeld Andersen er tilknyttet total-entreprisen Svendborg Friplejehjem. Michael Worm er tilknyttet opførelse af "Bifaldet" 3 boligblokke i boligområdet Musicon i Roskilde. Sasha Savic er til-knyttet totalentreprisen "Huset William" nyt plejecenter i Valby. Vi byder alle 4 velkommen på STB holdet.

Ny praktikant
Torsdag den 10. august 2017

Velkommen til vores praktikant i perioden august til december. Alaa Nassar er under uddannelse til Professionsbachelor i bygningskonstruktion på Erhvervsakademiet Sjælland i Næstved. Alaa, tilknyttes 2 af vore sjællandske boligbyggerier i totalentreprise: Pottemagergården i Næstved og Bryggerlodden i Karrebæksminde.

Ny byggeleder
Torsdag den 10. august 2017

Patrick Sloth Rasmussen er blevet fastansat som byggeleder pr. 1-8. Det glæder os at endnu en af vore tidligere praktikanter er blevet ansat i STB BYG. Patrick er bygningskonstruktør og blev efter endt praktikperiode tilknyttet STB som projektassistent på totalentreprisen Valby Friplejehjem.
Vi byder Patrick velkommen på STB holdet.

48 almene boliger Middelfart
Mandag den 26. juni 2017

STB BYG er i samarbejde med RUM samt Spangenberg & Madsen prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af 28 almene familieboliger og 20 flexboliger ved Skrillingevej i Middelfart. I alt 3.770 bruttoetagemeter fordelt på 4 boligblokke i 2 etager inkl. depoter og fælles adgangs- og parkeringsarealer. Bygherre: Boligforeningen Lillebælt afdeling 28 Bygherrerådgiver: OBH Rådg. Ingeniører A/S

Ny byggeleder
Fredag den 23. juni 2017

Rasmus Hansen er ansat i STB BYG som byggeleder. Rasmus har siden endt uddannelse som bygningskonstruktør, arbejdet ved Hedelund & Jørgensen som projektansvarlig og senest ved Hockerup A/S som tilbudsberegner/projektleder. Rasmus starter med at hjælpe på totalentreprisen Valby Friplejehjem. Vi byder Rasmus velkommen på STB holdet.

Kanalbyen i Fredericia
Tirsdag den 20. juni 2017

STB BYG bliver både bygherre og entreprenør på et nyt markant boligbyggeri. En aftale mellem Boligkontoret Fredericia og STB BYG baner vejen for, at ”Kongens Punkt” med både private lejligheder, familieboliger og seniorbofællesskab kan gå i gang i Kanalbyen i Fredericia. Projektet er tegnet af SKALA arkitekter og omfatter i alt 73 boliger fordelt på godt 7.800 kvadratmeter. Boligkontoret Fredericia er bygherre på den almennyttige del med 12 familieboliger samt seniorbofællesskabet med 29 lejligheder, mens STB BYG selv går ind som investor og bygherre på den resterende del af projektet med 32 private lejligheder og en café. Ingeniør: NIRAS  Se presseomtale her: Building Supply  VisualiseringSKALA arkitekter

 

 

Bifaldet Roskilde
Tirsdag den 23. maj 2017

STB BYG er valgt som hovedentreprenør til opførelsen af  Bifaldet i Roskildes nye kreative bydel Musicon. Fase 1 omfatter 62 lejligheder, som skal opføres, hvor betonfabrikken Unicon lå. De fem blokke i 4-6 etager bliver kendetegnet ved brugen af teglbaguette på facaden og et fantastisk lysindfald i lejlighederne. Alle lejlighederne, der har en eller flere brede terrasser, varierer i størrelse fra 78 til 135 m², desuden penthouselejlighederne på toppene på 153 m² og med 360 graders udsigt. En af bygningerne på toppen er dog til fællesbrug. Bygherre: Bifaldet ApS og KSE Ejendomme ApS der er udpeget af Roskilde Kommune som ejendomsudvikler og bygherre på projektet.  Arkitekt og totalrådgivning: Kullegaard A/S og Svendborg Architects ApS Landskabsarkitekt: Schønherr

 

Renovering AAAB afd. 16
Fredag den 19. maj 2017

STB BYG er i samarbejde med GPP Arkitekter, Midtconsult samt Labland, prækvalificeret til totalentreprisen: Projektering og renovering af klimaskærm, tag, kældertrapper og badeværelser på 48 rækkehuse i 3 plan, samt reetablering af kloak, haver og friarealer. AAAB Afd. 16 Hjelmrode 2 - 96.

Bygherre: Aabenraa Andelsboligforening Afd. 16. Bygherrerådgiver: Ingeniør'ne

Nye medarbejdere
Mandag den 1. maj 2017

Sortekilde Kerteminde
Fredag den 28. april 2017

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: Opførelse af 38 nye boliger og ombygning til 31 nye boliger i eksisterende bygninger, samt tilhørende parkerings- og vejanlæg. De nye bygninger opføres som etageboliger i 2 etager, hvoraf den øverste etage opføres med trempelspær. Ombygning sker i 3 af de eksisterende bygninger, hvoraf den ene bygning er erklæret bevaringsværdig. Bygherre: Sortekilde - Kerteminde - Fyns Almennyttige Boligselskab. Totalrådgiver: C&W Arkitekter A/S

FællesBo Herning afd. 014 og 009
Tirsdag den 25. april 2017

STB BYG er valgt som hovedentreprenør ifm. renovering og ombygning af FællesBo af afd. 009 og 014, Ørstedgården og Elmegården. Afd. 014: Renoveringen og ombygningen omfatter i alt 48 boliger (40 fremtidige). Arbejderne forventes påbegyndt primo 2017 og afsluttet ultimo 2018. Arealet udgør 3.295 m2 fordelt på 3 etager og ca. 1.100 m2 kælder. Afd. 009: Renoveringen og ombygningen omfatter i alt 78 boliger (66 fremtidige). Arbejderne forventes påbegyndt primo 2017 og afsluttet februar 2019. Arealet udgør 5.690 m2 fordelt på 3 etager og ca. 1.800 m2 kælder. Bygherre: FællesBo afd. 009 og 014 Bygherrerådgiver: Kuben Management Arkitekt: KPF  Se presseomtale her: Dagens Byggeri

135 almene familieboliger i Grenå
Mandag den 10. april 2017

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP arkitekter, Reeholm & Bredahl samt Labland. Byggeriet er beliggende De Lichtenbergs Vej 31-83. Den eksisterende bebyggelse er opført i 1960'erne, dog lettere ombygget i 1987, og er en klassisk stokbygning. Den udbudte opgave består primært i indvendig renovering af 162 almene boliger, som sammenlægges til ca. 135 almene familieboliger, hvori der etableres tilgængelighed i ca. 80 af boligerne. Derudover etableres altaner til alle boliger. Bygherre: B45, afd. 11 – De Lichtenbergs Vej Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S Visualisering: Arkikon

Fællesskabets Hus i Ry
Tirsdag den 21. marts 2017

STB BYG er prækvalificeret til opførelse af "Fællesskabets Hus" i Ry, i samarbejde med Kullegaard, Midtconsult og Terra Nova. Huset skal opføres med 72 plejeboliger og centerfunktioner. Til de 72 plejeboliger er der tilknyttet fælles boligarealer, og servicearealer. Herudover skal Fællesskabets Hus rumme centerfunktioner som blandt andet cafe, sundhedsklinik, administrative faciliteter, træningstilbud, dagaktiviteter, multisal, produktionskøkken, depotrum mv. Bygherre: Skanderborg Kommune Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter Visualisering: Kullegaard

Kanalbyen ved Lillebælt
Tirsdag den 7. marts 2017

STB BYG er i samarbejde med SKALA arkitekter og NIRAS prækvalificeret til opførelse af 74 boliger i Fredericias nye bydel, Kanalbyen. Projektet omfatter et seniorbofællesskab med 43 almene boliger samt 31 private familieboliger. Derudover kommer der en café med udsigt til kanalen. Beboerne får adgang til store, fælles tagterrasser med udsigt over kanalen og Lillebælt. En bred svalegang ind mod et landskabeligt gårdmiljø vil binde lejlighederne sammen og give mulighed for fællesskab beboerne imellem. Bygherre: Boligkontoret Fredericia. Bygherrerådgiver: KUBEN MANAGEMENT.  Visualisering: GINNERUPARKITEKTER

Sider