Nyheder
Nyt Vejen Rådhus
Fredag den 18. august 2017

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: Opførelse af det nye Vejen Rådhus. Rådhuset er beliggende i den centrale del af Vejen by, Rådhuspassagen 3. Bygningen opføres i fire etager plus kælder. Byggeareal udgør ca. 4980 bruttoetagemeter. Heraf udgør kælderen ca. 725 bruttoetagemeter. Ydermere opføres ca. 155 etagemeter tagterrasse. Bygherre: Vejen Kommune Totalrådgiver: Rambøll Se mere om projektet her: Nyt rådhus Vejen Kommune

4 nye projektledere
Mandag den 14. august 2017

4 nye projektledere med solid erfaring er ansat i juli måned. Brian Aarestrup er tilknyttet totalentreprisen Vølunden i Holbæk. Kjeld Andersen er tilknyttet total-entreprisen Svendborg Friplejehjem. Michael Worm er tilknyttet opførelse af "Bifaldet" 3 boligblokke i boligområdet Musicon i Roskilde. Sasha Savic er til-knyttet totalentreprisen "Huset William" nyt plejecenter i Valby. Vi byder alle 4 velkommen på STB holdet.

Ny praktikant
Torsdag den 10. august 2017

Velkommen til vores praktikant i perioden august til december. Alaa Nassar er under uddannelse til Professionsbachelor i bygningskonstruktion på Erhvervsakademiet Sjælland i Næstved. Alaa, tilknyttes 2 af vore sjællandske boligbyggerier i totalentreprise: Pottemagergården i Næstved og Bryggerlodden i Karrebæksminde.

Ny byggeleder
Torsdag den 10. august 2017

Patrick Sloth Rasmussen er blevet fastansat som byggeleder pr. 1-8. Det glæder os at endnu en af vore tidligere praktikanter er blevet ansat i STB BYG. Patrick er bygningskonstruktør og blev efter endt praktikperiode tilknyttet STB som projektassistent på totalentreprisen Valby Friplejehjem.
Vi byder Patrick velkommen på STB holdet.

48 almene boliger Middelfart
Mandag den 26. juni 2017

STB BYG er i samarbejde med RUM samt Spangenberg & Madsen prækvalificeret til totalentreprisen: Opførelse af 28 almene familieboliger og 20 flexboliger ved Skrillingevej i Middelfart. I alt 3.770 bruttoetagemeter fordelt på 4 boligblokke i 2 etager inkl. depoter og fælles adgangs- og parkeringsarealer. Bygherre: Boligforeningen Lillebælt afdeling 28 Bygherrerådgiver: OBH Rådg. Ingeniører A/S

Ny byggeleder
Fredag den 23. juni 2017

Rasmus Hansen er ansat i STB BYG som byggeleder. Rasmus har siden endt uddannelse som bygningskonstruktør, arbejdet ved Hedelund & Jørgensen som projektansvarlig og senest ved Hockerup A/S som tilbudsberegner/projektleder. Rasmus starter med at hjælpe på totalentreprisen Valby Friplejehjem. Vi byder Rasmus velkommen på STB holdet.

Kanalbyen i Fredericia
Tirsdag den 20. juni 2017

STB BYG bliver både bygherre og entreprenør på et nyt markant boligbyggeri. En aftale mellem Boligkontoret Fredericia og STB BYG baner vejen for, at ”Kongens Punkt” med både private lejligheder, familieboliger og seniorbofællesskab kan gå i gang i Kanalbyen i Fredericia. Projektet er tegnet af SKALA arkitekter og omfatter i alt 73 boliger fordelt på godt 7.800 kvadratmeter. Boligkontoret Fredericia er bygherre på den almennyttige del med 12 familieboliger samt seniorbofællesskabet med 29 lejligheder, mens STB BYG selv går ind som investor og bygherre på den resterende del af projektet med 32 private lejligheder og en café. Ingeniør: NIRAS  Se presseomtale her: Building Supply  VisualiseringSKALA arkitekter

 

 

Bifaldet Roskilde
Tirsdag den 23. maj 2017

STB BYG er valgt som hovedentreprenør til opførelsen af  Bifaldet i Roskildes nye kreative bydel Musicon. Fase 1 omfatter 62 lejligheder, som skal opføres, hvor betonfabrikken Unicon lå. De fem blokke i 4-6 etager bliver kendetegnet ved brugen af teglbaguette på facaden og et fantastisk lysindfald i lejlighederne. Alle lejlighederne, der har en eller flere brede terrasser, varierer i størrelse fra 78 til 135 m², desuden penthouselejlighederne på toppene på 153 m² og med 360 graders udsigt. En af bygningerne på toppen er dog til fællesbrug. Bygherre: Bifaldet ApS og KSE Ejendomme ApS der er udpeget af Roskilde Kommune som ejendomsudvikler og bygherre på projektet.  Arkitekt og totalrådgivning: Kullegaard A/S og Svendborg Architects ApS Landskabsarkitekt: Schønherr

 

Renovering AAAB afd. 16
Fredag den 19. maj 2017

STB BYG er i samarbejde med GPP Arkitekter, Midtconsult samt Labland, prækvalificeret til totalentreprisen: Projektering og renovering af klimaskærm, tag, kældertrapper og badeværelser på 48 rækkehuse i 3 plan, samt reetablering af kloak, haver og friarealer. AAAB Afd. 16 Hjelmrode 2 - 96.

Bygherre: Aabenraa Andelsboligforening Afd. 16. Bygherrerådgiver: Ingeniør'ne

Nye medarbejdere
Mandag den 1. maj 2017

Sortekilde Kerteminde
Fredag den 28. april 2017

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: Opførelse af 38 nye boliger og ombygning til 31 nye boliger i eksisterende bygninger, samt tilhørende parkerings- og vejanlæg. De nye bygninger opføres som etageboliger i 2 etager, hvoraf den øverste etage opføres med trempelspær. Ombygning sker i 3 af de eksisterende bygninger, hvoraf den ene bygning er erklæret bevaringsværdig. Bygherre: Sortekilde - Kerteminde - Fyns Almennyttige Boligselskab. Totalrådgiver: C&W Arkitekter A/S

FællesBo Herning afd. 014 og 009
Tirsdag den 25. april 2017

STB BYG er valgt som hovedentreprenør ifm. renovering og ombygning af FællesBo af afd. 009 og 014, Ørstedgården og Elmegården. Afd. 014: Renoveringen og ombygningen omfatter i alt 48 boliger (40 fremtidige). Arbejderne forventes påbegyndt primo 2017 og afsluttet ultimo 2018. Arealet udgør 3.295 m2 fordelt på 3 etager og ca. 1.100 m2 kælder. Afd. 009: Renoveringen og ombygningen omfatter i alt 78 boliger (66 fremtidige). Arbejderne forventes påbegyndt primo 2017 og afsluttet februar 2019. Arealet udgør 5.690 m2 fordelt på 3 etager og ca. 1.800 m2 kælder. Bygherre: FællesBo afd. 009 og 014 Bygherrerådgiver: Kuben Management Arkitekt: KPF  Se presseomtale her: Dagens Byggeri

135 almene familieboliger i Grenå
Mandag den 10. april 2017

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP arkitekter, Reeholm & Bredahl samt Labland. Byggeriet er beliggende De Lichtenbergs Vej 31-83. Den eksisterende bebyggelse er opført i 1960'erne, dog lettere ombygget i 1987, og er en klassisk stokbygning. Den udbudte opgave består primært i indvendig renovering af 162 almene boliger, som sammenlægges til ca. 135 almene familieboliger, hvori der etableres tilgængelighed i ca. 80 af boligerne. Derudover etableres altaner til alle boliger. Bygherre: B45, afd. 11 – De Lichtenbergs Vej Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S Visualisering: Arkikon

Fællesskabets Hus i Ry
Tirsdag den 21. marts 2017

STB BYG er prækvalificeret til opførelse af "Fællesskabets Hus" i Ry, i samarbejde med Kullegaard, Midtconsult og Terra Nova. Huset skal opføres med 72 plejeboliger og centerfunktioner. Til de 72 plejeboliger er der tilknyttet fælles boligarealer, og servicearealer. Herudover skal Fællesskabets Hus rumme centerfunktioner som blandt andet cafe, sundhedsklinik, administrative faciliteter, træningstilbud, dagaktiviteter, multisal, produktionskøkken, depotrum mv. Bygherre: Skanderborg Kommune Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter Visualisering: Kullegaard

Kanalbyen ved Lillebælt
Tirsdag den 7. marts 2017

STB BYG er i samarbejde med SKALA arkitekter og NIRAS prækvalificeret til opførelse af 74 boliger i Fredericias nye bydel, Kanalbyen. Projektet omfatter et seniorbofællesskab med 43 almene boliger samt 31 private familieboliger. Derudover kommer der en café med udsigt til kanalen. Beboerne får adgang til store, fælles tagterrasser med udsigt over kanalen og Lillebælt. En bred svalegang ind mod et landskabeligt gårdmiljø vil binde lejlighederne sammen og give mulighed for fællesskab beboerne imellem. Bygherre: Boligkontoret Fredericia. Bygherrerådgiver: KUBEN MANAGEMENT.  Visualisering: GINNERUPARKITEKTER

Børnecenter Solbo Silkeborg
Torsdag den 16. februar 2017

STB BYG er valgt som totalentreprenør til udvidelse og ombygning af børnecenter Solbo for Silkeborg Kommune, i samarbejde med ARKVH Arkitektfirmaet Vallentin Haugland og DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S. Byggeriet omfatter opførelse af 16 nye værelser med tilhørende fællesfaciliteter, omfattende produktionskøkken til institutionen, fællesstuer, toilet og badeforhold etc., samt ombygning og renovering af eksisterende hovedbygning i 2 etager. Desuden ombygges og renoveres udearealerne. Forventet byggeperiode: august 2017 til juni 2018. Byggeriet skal gennemføres i to etaper, da institutionen er i drift under byggeriet. Bygherre: Silkeborg Kommune Bygherrerådgiver: Aarstiderne Arkitekter Visualisering: Aarstiderne Arkitekter Presseomtale: Dagens Byggeri

 

Ny byggeleder
Fredag den 3. februar 2017

Bjørn Winther er ansat som ny byggeleder i STB Håndværk. Bjørn er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og har været tilknyttet STB BYG i mange år. Som lærling og tømrersvend, som byggelederpraktikant og sideløbende med sidste semester har Bjørn bl.a. været byggeleder på tømrerentreprisen: Ombygning af DOKK1 Niveau3 i Århus, og hjulpet til med forskellige udviklingsprojekter i relation til håndværker- forretningen. Bjørn starter på projektet: Renovering og ombygning af FællesBo afd. 009 og 014 i Herning, med ansvar for håndtering af tømrerentreprisen.

Vi byder Bjørn velkommen på STB holdet.

32 almene boliger i Haslev
Tirsdag den 24. januar 2017

STB BYG er i samarbejde med PLUSKONTORET samt SPANGENBERG & MADSEN, prækvalificeret til totalentreprisen: Projektering og opførelse af 32 almene boliger for DVB Næstved på Skovholmslundvej, inklusiv etablering af veje, stier, beplantning mv. til en ny boligafdeling. Boligerne er en blanding af 21 stk. 3-værelses rækkehuse på 95 m² - samt 11 stk. 4-værelsers rækkehuse i 2 etager på 110 m². De forskellige boligtyper gør, at området fremstår varieret i både boligform og arkitektur. Bygherre: DVB Næstved v. Boligkontoret Danmark. Bygherrerådgiver: SKALA arkitekter Visualisering: SKALA arkitekter

Rammeaftale på almene boliger
Lørdag den 7. januar 2017

STB BYG er i samarbejde med RUM, COWI og Labland Architects, prækvalificeret til Boligselskabet Sjællands rammeaftale for Roskildeområdet og nærliggende kommuner. Rammeaftalen skal ligge til grund for opførelse af en række almene boligbebyggelser, primært i midtsjællandsområdet. Rammeaftalen baserer sig på et samarbejde, hvor teamet udvikler et standardiseret byggesystem, der kan ligge til grund for leverance og færdiggørelse af almene boligafdelinger i høj arkitektonisk og teknisk kvalitet. Bygherre: Boligselskabet Sjælland Bygherrerådgiver: DOMINIA Visualisering: Boligeksempel fra RUM.

Børnehus i Gentofte
Onsdag den 4. januar 2017

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. om- og tilbygning af "Bank-Mikkelsens Vej - Børnehus". Børnehuset fremstår som en firelænget gård. Hovedbygningen og den sydvendte sidebygning, bevares og sammenbygges med en forbindelsesbygning. Derudover opføres en ny vinkelbygning, så der dannes et fælles gårdrum. Der indrettes nye udendørs legepladser i det centrale gårdrum og i umiddelbar nærhed til bygningsanlægget. Ny vinkelbygning udgør ca. 2.700m². Renovering og ombygning af de eksisterende bygninger i 2 og 2½ etage udgør ca. 1.515 m² inkl. kælder. Ny mellembygning der sammenbinder de to eksisterende bygninger udgør ca. 292 m². Bygherre: Gentofte Kommune Bygherrerådgiver: Tegnestuen Vandkunsten A/S Visualisering: Vandkunsten A/S

Sider