Nyheder
Ny byggeleder
Fredag den 23. juni 2017

Rasmus Hansen er ansat i STB BYG som byggeleder. Rasmus har siden endt uddannelse som bygningskonstruktør, arbejdet ved Hedelund & Jørgensen som projektansvarlig og senest ved Hockerup A/S som tilbudsberegner/projektleder. Rasmus starter med at hjælpe på totalentreprisen Valby Friplejehjem. Vi byder Rasmus velkommen på STB holdet.

Kanalbyen i Fredericia
Tirsdag den 20. juni 2017

STB BYG bliver både bygherre og entreprenør på et nyt markant boligbyggeri. En aftale mellem Boligkontoret Fredericia og STB BYG baner vejen for, at ”Kongens Punkt” med både private lejligheder, familieboliger og seniorbofællesskab kan gå i gang i Kanalbyen i Fredericia. Projektet er tegnet af SKALA arkitekter og omfatter i alt 73 boliger fordelt på godt 7.800 kvadratmeter. Boligkontoret Fredericia er bygherre på den almennyttige del med 12 familieboliger samt seniorbofællesskabet med 29 lejligheder, mens STB BYG selv går ind som investor og bygherre på den resterende del af projektet med 32 private lejligheder og en café. Ingeniør: NIRAS  Se presseomtale her: Building Supply  VisualiseringSKALA arkitekter

 

 

Bifaldet Roskilde
Tirsdag den 23. maj 2017

STB BYG er valgt som hovedentreprenør til opførelsen af  Bifaldet i Roskildes nye kreative bydel Musicon. Fase 1 omfatter 62 lejligheder, som skal opføres, hvor betonfabrikken Unicon lå. De fem blokke i 4-6 etager bliver kendetegnet ved brugen af teglbaguette på facaden og et fantastisk lysindfald i lejlighederne. Alle lejlighederne, der har en eller flere brede terrasser, varierer i størrelse fra 78 til 135 m², desuden penthouselejlighederne på toppene på 153 m² og med 360 graders udsigt. En af bygningerne på toppen er dog til fællesbrug. Bygherre: Bifaldet ApS og KSE Ejendomme ApS der er udpeget af Roskilde Kommune som ejendomsudvikler og bygherre på projektet.  Arkitekt og totalrådgivning: Kullegaard A/S og Svendborg Architects ApS Landskabsarkitekt: Schønherr

 

Renovering AAAB afd. 16
Fredag den 19. maj 2017

STB BYG er i samarbejde med GPP Arkitekter, Midtconsult samt Labland, prækvalificeret til totalentreprisen: Projektering og renovering af klimaskærm, tag, kældertrapper og badeværelser på 48 rækkehuse i 3 plan, samt reetablering af kloak, haver og friarealer. AAAB Afd. 16 Hjelmrode 2 - 96.

Bygherre: Aabenraa Andelsboligforening Afd. 16. Bygherrerådgiver: Ingeniør'ne

Nye medarbejdere
Mandag den 1. maj 2017

Sortekilde Kerteminde
Fredag den 28. april 2017

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen: Opførelse af 38 nye boliger og ombygning til 31 nye boliger i eksisterende bygninger, samt tilhørende parkerings- og vejanlæg. De nye bygninger opføres som etageboliger i 2 etager, hvoraf den øverste etage opføres med trempelspær. Ombygning sker i 3 af de eksisterende bygninger, hvoraf den ene bygning er erklæret bevaringsværdig. Bygherre: Sortekilde - Kerteminde - Fyns Almennyttige Boligselskab. Totalrådgiver: C&W Arkitekter A/S

FællesBo Herning afd. 014 og 009
Tirsdag den 25. april 2017

STB BYG er valgt som hovedentreprenør ifm. renovering og ombygning af FællesBo af afd. 009 og 014, Ørstedgården og Elmegården. Afd. 014: Renoveringen og ombygningen omfatter i alt 48 boliger (40 fremtidige). Arbejderne forventes påbegyndt primo 2017 og afsluttet ultimo 2018. Arealet udgør 3.295 m2 fordelt på 3 etager og ca. 1.100 m2 kælder. Afd. 009: Renoveringen og ombygningen omfatter i alt 78 boliger (66 fremtidige). Arbejderne forventes påbegyndt primo 2017 og afsluttet februar 2019. Arealet udgør 5.690 m2 fordelt på 3 etager og ca. 1.800 m2 kælder. Bygherre: FællesBo afd. 009 og 014 Bygherrerådgiver: Kuben Management Arkitekt: KPF  Se presseomtale her: Dagens Byggeri

135 almene familieboliger i Grenå
Mandag den 10. april 2017

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP arkitekter, Reeholm & Bredahl samt Labland. Byggeriet er beliggende De Lichtenbergs Vej 31-83. Den eksisterende bebyggelse er opført i 1960'erne, dog lettere ombygget i 1987, og er en klassisk stokbygning. Den udbudte opgave består primært i indvendig renovering af 162 almene boliger, som sammenlægges til ca. 135 almene familieboliger, hvori der etableres tilgængelighed i ca. 80 af boligerne. Derudover etableres altaner til alle boliger. Bygherre: B45, afd. 11 – De Lichtenbergs Vej Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S Visualisering: Arkikon

Fællesskabets Hus i Ry
Tirsdag den 21. marts 2017

STB BYG er prækvalificeret til opførelse af "Fællesskabets Hus" i Ry, i samarbejde med Kullegaard, Midtconsult og Terra Nova. Huset skal opføres med 72 plejeboliger og centerfunktioner. Til de 72 plejeboliger er der tilknyttet fælles boligarealer, og servicearealer. Herudover skal Fællesskabets Hus rumme centerfunktioner som blandt andet cafe, sundhedsklinik, administrative faciliteter, træningstilbud, dagaktiviteter, multisal, produktionskøkken, depotrum mv. Bygherre: Skanderborg Kommune Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter Visualisering: Kullegaard

Kanalbyen ved Lillebælt
Tirsdag den 7. marts 2017

STB BYG er i samarbejde med SKALA arkitekter og NIRAS prækvalificeret til opførelse af 74 boliger i Fredericias nye bydel, Kanalbyen. Projektet omfatter et seniorbofællesskab med 43 almene boliger samt 31 private familieboliger. Derudover kommer der en café med udsigt til kanalen. Beboerne får adgang til store, fælles tagterrasser med udsigt over kanalen og Lillebælt. En bred svalegang ind mod et landskabeligt gårdmiljø vil binde lejlighederne sammen og give mulighed for fællesskab beboerne imellem. Bygherre: Boligkontoret Fredericia. Bygherrerådgiver: KUBEN MANAGEMENT.  Visualisering: GINNERUPARKITEKTER

Børnecenter Solbo Silkeborg
Torsdag den 16. februar 2017

STB BYG er valgt som totalentreprenør til udvidelse og ombygning af børnecenter Solbo for Silkeborg Kommune, i samarbejde med ARKVH Arkitektfirmaet Vallentin Haugland og DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S. Byggeriet omfatter opførelse af 16 nye værelser med tilhørende fællesfaciliteter, omfattende produktionskøkken til institutionen, fællesstuer, toilet og badeforhold etc., samt ombygning og renovering af eksisterende hovedbygning i 2 etager. Desuden ombygges og renoveres udearealerne. Forventet byggeperiode: august 2017 til juni 2018. Byggeriet skal gennemføres i to etaper, da institutionen er i drift under byggeriet. Bygherre: Silkeborg Kommune Bygherrerådgiver: Aarstiderne Arkitekter Visualisering: Aarstiderne Arkitekter Presseomtale: Dagens Byggeri

 

Ny byggeleder
Fredag den 3. februar 2017

Bjørn Winther er ansat som ny byggeleder i STB Håndværk. Bjørn er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og har været tilknyttet STB BYG i mange år. Som lærling og tømrersvend, som byggelederpraktikant og sideløbende med sidste semester har Bjørn bl.a. været byggeleder på tømrerentreprisen: Ombygning af DOKK1 Niveau3 i Århus, og hjulpet til med forskellige udviklingsprojekter i relation til håndværker- forretningen. Bjørn starter på projektet: Renovering og ombygning af FællesBo afd. 009 og 014 i Herning, med ansvar for håndtering af tømrerentreprisen.

Vi byder Bjørn velkommen på STB holdet.

32 almene boliger i Haslev
Tirsdag den 24. januar 2017

STB BYG er i samarbejde med PLUSKONTORET samt SPANGENBERG & MADSEN, prækvalificeret til totalentreprisen: Projektering og opførelse af 32 almene boliger for DVB Næstved på Skovholmslundvej, inklusiv etablering af veje, stier, beplantning mv. til en ny boligafdeling. Boligerne er en blanding af 21 stk. 3-værelses rækkehuse på 95 m² - samt 11 stk. 4-værelsers rækkehuse i 2 etager på 110 m². De forskellige boligtyper gør, at området fremstår varieret i både boligform og arkitektur. Bygherre: DVB Næstved v. Boligkontoret Danmark. Bygherrerådgiver: SKALA arkitekter Visualisering: SKALA arkitekter

Rammeaftale på almene boliger
Lørdag den 7. januar 2017

STB BYG er i samarbejde med RUM, COWI og Labland Architects, prækvalificeret til Boligselskabet Sjællands rammeaftale for Roskildeområdet og nærliggende kommuner. Rammeaftalen skal ligge til grund for opførelse af en række almene boligbebyggelser, primært i midtsjællandsområdet. Rammeaftalen baserer sig på et samarbejde, hvor teamet udvikler et standardiseret byggesystem, der kan ligge til grund for leverance og færdiggørelse af almene boligafdelinger i høj arkitektonisk og teknisk kvalitet. Bygherre: Boligselskabet Sjælland Bygherrerådgiver: DOMINIA Visualisering: Boligeksempel fra RUM.

Børnehus i Gentofte
Onsdag den 4. januar 2017

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen vedr. om- og tilbygning af "Bank-Mikkelsens Vej - Børnehus". Børnehuset fremstår som en firelænget gård. Hovedbygningen og den sydvendte sidebygning, bevares og sammenbygges med en forbindelsesbygning. Derudover opføres en ny vinkelbygning, så der dannes et fælles gårdrum. Der indrettes nye udendørs legepladser i det centrale gårdrum og i umiddelbar nærhed til bygningsanlægget. Ny vinkelbygning udgør ca. 2.700m². Renovering og ombygning af de eksisterende bygninger i 2 og 2½ etage udgør ca. 1.515 m² inkl. kælder. Ny mellembygning der sammenbinder de to eksisterende bygninger udgør ca. 292 m². Bygherre: Gentofte Kommune Bygherrerådgiver: Tegnestuen Vandkunsten A/S Visualisering: Vandkunsten A/S

Ny tilbuds- og projekteringsleder
Mandag den 2. januar 2017

Brian Hjelm Jensen er pr. 2-1-2017 ansat som ny tilbuds- og projekteringsleder. Brian er uddannet som murer, bygningskonstruktør samt arkitekt og har solid erfaring fra såvel rådgiver- som byggevirksomhed . Han forventes at indgå som et aktiv, i specielt projekteringsafdelingen, hvor han i første omgang vil blive introduceret og indgå i projekteringsteam, på henholdsvis Svendborg Friplejehjem og Huset William i Valby. Vi byder Brian velkommen på STB holdet.

Tak for det gode samarbejde i 2016
Onsdag den 21. december 2016

År 2016 har på mange måder været et godt år for STB BYG - at vi lykkedes så flot tilskriver vi vores dygtige og engagerede medarbejdere, samt ikke mindst vores mange loyale kunder og gode samarbejdspartnere. Nu er retningen sat mod 2020, og efter en velfortjent juleferie glæder vi os til at tage fat på den rejse. Vi ser frem til at løse endnu flere spændende opgaver med jer i fremtiden.

TAK til jer alle, for det gode samarbejde.

30 Nye seniorboliger Horsens
Onsdag den 14. december 2016

STB BYG er i samarbejde med KULLEGAARD, TERRANOVA,  HUNDSBÆK & HENRIKSEN prækvalificeret til totalentreprisen: Nybyggeri af seniorbofællesskab på Sundbakken i Horsens. Projektet omfatter: 30 boliger på gennemsnitligt ca. 87 m² samt et fælleshus på ca. 170 m². Bebyggelsen består af 30 boliger fordelt på to etager samt et fælleshus i én etage, placeret på en grund på 7.309 m². Anlægning af veje, P-pladser, opholdsarealer, skure og affaldsstationer mm. på terræn, er ligeledes en del af projektet, der udføres efter BR 2015. I alt ca. 2.590 m². Bygherre: Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen c/o OK-Bolig A/S. Totalrådgiver: GINNERUPARKITEKTER Skitseplan: GINNERUPARKITEKTER

Ny byggeleder
Torsdag den 1. december 2016

Daniel Kronvold Christensen er ansat som byggeleder pr. 1-12-2016. Daniel er uddannet tømrer samt konstruktør og starter i dag på hovedentreprisen: Opførelse af 93 almene boliger, fordelt på 3 fem etagers boligblokke. Første etape på den tidligere Vølundgrund i Holbæk. Vi byder Daniel velkommen på STB holdet.

Svendborg Friplejehjem
Torsdag den 1. december 2016

STB BYG er valgt som totalentreprenør til opførelsen af et friplejehjem med 40 boliger og tilhørende serviceareal i Svendborg, for Danske Diakonhjem. Tekniske rådgivere: GPP Arkitekter A/S, INGENIØR'NE A/S og LABLAND ARCHITECTS. Projektet omfatter færdigprojektering og opførelse af udformet bygning på ca. 3.850 m² heraf udgør boligarealet ca. 3.200 m² og serviceareal på ca. 640 m², hertil kommer carport og skure. Friplejeboligerne skal indrettes med hjemlighed og integreret velfærdsteknologi, hvilket skal afspejles i både arkitektur og indretning. Bygherre: DSI Svendborg Friplejehjem. Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter A/S Illustration: KPF Arkitekter Læs mere om projektet, klik her: Byggeplads.dk

Sider