Nyheder
Ny tilbuds- og projekteringsleder
Mandag den 2. januar 2017

Brian Hjelm Jensen er pr. 2-1-2017 ansat som ny tilbuds- og projekteringsleder. Brian er uddannet som murer, bygningskonstruktør samt arkitekt og har solid erfaring fra såvel rådgiver- som byggevirksomhed . Han forventes at indgå som et aktiv, i specielt projekteringsafdelingen, hvor han i første omgang vil blive introduceret og indgå i projekteringsteam, på henholdsvis Svendborg Friplejehjem og Huset William i Valby. Vi byder Brian velkommen på STB holdet.

Tak for det gode samarbejde i 2016
Onsdag den 21. december 2016

År 2016 har på mange måder været et godt år for STB BYG - at vi lykkedes så flot tilskriver vi vores dygtige og engagerede medarbejdere, samt ikke mindst vores mange loyale kunder og gode samarbejdspartnere. Nu er retningen sat mod 2020, og efter en velfortjent juleferie glæder vi os til at tage fat på den rejse. Vi ser frem til at løse endnu flere spændende opgaver med jer i fremtiden.

TAK til jer alle, for det gode samarbejde.

30 Nye seniorboliger Horsens
Onsdag den 14. december 2016

STB BYG er i samarbejde med KULLEGAARD, TERRANOVA,  HUNDSBÆK & HENRIKSEN prækvalificeret til totalentreprisen: Nybyggeri af seniorbofællesskab på Sundbakken i Horsens. Projektet omfatter: 30 boliger på gennemsnitligt ca. 87 m² samt et fælleshus på ca. 170 m². Bebyggelsen består af 30 boliger fordelt på to etager samt et fælleshus i én etage, placeret på en grund på 7.309 m². Anlægning af veje, P-pladser, opholdsarealer, skure og affaldsstationer mm. på terræn, er ligeledes en del af projektet, der udføres efter BR 2015. I alt ca. 2.590 m². Bygherre: Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Hjortefarmen c/o OK-Bolig A/S. Totalrådgiver: GINNERUPARKITEKTER Skitseplan: GINNERUPARKITEKTER

Ny byggeleder
Torsdag den 1. december 2016

Daniel Kronvold Christensen er ansat som byggeleder pr. 1-12-2016. Daniel er uddannet tømrer samt konstruktør og starter i dag på hovedentreprisen: Opførelse af 93 almene boliger, fordelt på 3 fem etagers boligblokke. Første etape på den tidligere Vølundgrund i Holbæk. Vi byder Daniel velkommen på STB holdet.

Svendborg Friplejehjem
Torsdag den 1. december 2016

STB BYG er valgt som totalentreprenør til opførelsen af et friplejehjem med 40 boliger og tilhørende serviceareal i Svendborg, for Danske Diakonhjem. Tekniske rådgivere: GPP Arkitekter A/S, INGENIØR'NE A/S og LABLAND ARCHITECTS. Projektet omfatter færdigprojektering og opførelse af udformet bygning på ca. 3.850 m² heraf udgør boligarealet ca. 3.200 m² og serviceareal på ca. 640 m², hertil kommer carport og skure. Friplejeboligerne skal indrettes med hjemlighed og integreret velfærdsteknologi, hvilket skal afspejles i både arkitektur og indretning. Bygherre: DSI Svendborg Friplejehjem. Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter A/S Illustration: KPF Arkitekter Læs mere om projektet, klik her: Byggeplads.dk

10 og 20 års jubilarer
Mandag den 28. november 2016

Huset William i Valby
Onsdag den 16. november 2016

STB BYG har indgået kontrakt med FSB på totalentreprisen, der er vundet i samarbejde med Kullegaard A/S, Danakon A/S og Lassen Landskab A/S. Projektet omfatter opførelse af 56 nye ældreboliger med tilhørende servicearealer i Valby. Plejecenteret erstatter et eksisterende, utidssvarende plejehjem, som nedrives helt. I stedet opføres en ny bygning, der kan leve op til aktuelle og fremtidige krav til en velfungerende, tilgængelig og rummelig ældrebolig. Bygningen opføres i fire etager. De 56 boliger fordeles med 11 boliger og fællesrum i stueplan og 15 boliger på hver af de øvrige etager. Boligerne er overvejende indrettet som traditionelle 2-rums boliger med opholdsrum og soveværelse. Bygherre: fsb Afdeling 1.91 og 2.91 Huset William Bygherrerådgiver: emcon a/s Projektforslag: Kant Arkitekter, COWI som ingeniør og Krag & Berglund som landskabsarkitekter. Visualisering: Kant Arkitekter Se presseomtale her: Dagens Byggeri

Boliger for alle - rammeaftaler
Tirsdag den 15. november 2016

STB BYG er i samarbejde med RUM og COWI, prækvalificeret til Domea.dks landsdækkende rammeaftale, "Boliger for alle - rammeaftaler om totalentreprise med og uden anvisning af byggegrund". Beskrivelse: Københavns Kommune har etableret 3 partnerskabsaftaler med udvalgte, almene boligorganisationer om udvikling af koncepter for fremtidens almene bolig. Domea.dk har i foråret 2016 som det ene partnerskab udarbejdet et koncept i samarbejde med bl.a. Rambøll Arkitekter. Konceptet tager udgangspunkt i at bygge almene boliger med mulighed for blanding af andre ejerformer (andelsboliger, ejerboliger, private udlejningsboliger) eventuelt med en fælles drift af bygninger og fællesarealer. Boligerne skal udføres i totalentreprise på baggrund af et beskrivende og illustrerende byggekoncept.

Holbæk Havneby
Fredag den 4. november 2016

STB BYG er prækvalificeret til storentreprise C - Lukning og aptering, omfattende: Systemleverance, tagkassetter. Tømrerarbejdet. Tagarbejdet. Blikkenslagerarbejdet. Systemleverance, stålkonstruktioner. Murerarbejdet. Malerarbejdet. Projektselskabet Holbæk Havneby A/S opfører ejerlejligheder, ferieboliger, butikker, restaurant & foodmarket, dagligvarebutik samt erhverv og Vestsjællands Almene Boligselskab opfører almene boliger på den tidligere "Silvan grund" i Holbæk. Byggeriet omfatter desuden tilhørende P-hus samt udearealer. Det samlede etageareal af byggeriet er ca. 9.200m2.  Bygherre: Holbæk Havneby A/S og VAB Bygherrerådgiver og arkitekt: Kullegaard A/S

Ny projektchef
Tirsdag den 1. november 2016

Vi er glade for at byde Torben Just Nielsen velkommen i STB BYG. Torben er ansat som Projektchef pr. 1. november og vil få en betydelig rolle i vores organisation, hvor han til at starte med, vil få ansvaret for opførelse af 93 almene boliger på den tidligere slagterigrund, Vølunden i Holbæk. Torben er uddannet tømrer samt Diplomingeniør og har solid erfaring med ledelse af større projekter. Vi byder Torben velkommen på holdet.

Nyt plejecenter i Hammel
Mandag den 24. oktober 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen, opførelse af nyt plejecenter i Hammel for Favrskov Kommune, i samarbejde med KPF Arkitekter A/S og STOKVAD Rådgivende Ingeniører A/S. Projektet omfatter projektering og opførelse af komplet og færdigt bygningsanlæg af et nyt plejecenter i Hammel med 60 stk. plejeboliger, samt servicearealer, hvor der også indgår 18 stk. 1-rums boliger for korttidspladser og 3 1-rums boliger for akutpladser. Bygherre: Favrskov Kommune Bygherrerådgiver: Bascon A/S

Anerkendelser til STB BYG
Fredag den 21. oktober 2016

Vi er glade for- og stolte af at være kåret til gazellevirksomhed i 2016 samt nomineret til Entrepreneur Of The Year i region Syd- og Sønderjylland. Vi modtager det med ydmyghed og sender en stor tak til alle vore gode kunder, samarbejdspartnere samt medarbejdere. Uden jer var vi ikke nået hertil.

Ny byggeleder
Onsdag den 19. oktober 2016

Martin Skrydstrup, er ansat som byggeleder i STB Håndværk. Martin er uddannet murer samt bygningskonstruktør og vil i den kommende tid være at finde på byggepladsen "Kanaltårnene" i Vejle, hvor STB Håndværk udfører murerentreprisen ifm, opførelse af 2 punkthuse på hver 13 etager med 88 boliger. Vi byder Martin velkommen på STB holdet.

FællesBo Herning
Fredag den 14. oktober 2016

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen ifm. renovering og ombygning af FællesBo af afd. 009 og 014, Ørstedgården og Elmegården. Afd. 014: Renoveringen og ombygningen omfatter i alt 48 boliger (40 fremtidige). Arbejderne forventes påbegyndt primo 2017 og afsluttet ultimo 2018. Arealet udgør 3.295 m2 fordelt på 3 etager og ca. 1.100 m2 kælder. Afd. 009: Renoveringen og ombygningen omfatter i alt 78 boliger (66 fremtidige). Arbejderne forventes påbegyndt primo 2017 og afsluttet februar. Arealet udgør 5.690 m2 fordelt på 3 etager og ca. 1.800 m2 kælder. Bygherre: FællesBo afd. 009 og 014 Bygherrerådgiver: Kuben Management Arkitekt: KPF

Solbo, udvidelse og ombygning
Onsdag den 12. oktober 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen, udvidelse og ombygning af børnecenter Solbo for Silkeborg Kommune, i samarbejde med ARKVH Arkitektfirmaet Vallentin Haugland og DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S. Byggeriet omfatter opførelse af 16 nye værelser med tilhørende fællesfaciliteter, omfattende produktionskøkken til institutionen, fællesstuer, toilet og badeforhold etc., samt ombygning og renovering af eksisterende hovedbygning i 2 etager. Desuden ombygges og renoveres udearealerne. Forventet byggeperiode er medio juni 2017 til medio oktober 2018. Byggeriet skal gennemføres i to etaper, da institutionen er i drift under byggeriet. Bygherre: Silkeborg Kommune Bygherrerådgiver: Aarstiderne Arkitekter

HAB Afd. 26 - Etape 3 Blok 3
Mandag den 10. oktober 2016

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen ifm. facaderenovering og ombygning af HABs afdeling 26 Varbergparken i Haderslev. Byggeprojektet omhandler HAB's afdeling 26 bestående af Blok 3, med i alt 99 lejemål. Omfattende facaderenovering af højhuset og sammenlægning af lejligheder, hvorved antallet reduceres fra 99 til 77 lejligheder. Samlet bruttoareal på i alt ca. 7.612 m². Bygherre: HAB Bygherrerådgiver: C.F. Møller

Ny byggeleder
Mandag den 10. oktober 2016

Mathias Taagaard, er ansat som byggeleder pr. 10-10-2016. Mathias er uddannet tømrer og konstruktør. Han starter i dag på Engskovskolen i Nr. Jernløse ved Holbæk. Det er planen, at Mathias overgår til hovedentreprisen: Opførelse af ny administration, garage og vaskehalsbygning for DitoBus i Holbæk, når projektet startes op om et par måneder. Vi byder Mathias velkommen på STB holdet.

3 fem etagers boligblokke
Tirsdag den 4. oktober 2016

STB BYG er er udpeget som hovedentreprenør i forbindelse med opførelsen af 93 almene boliger på den tidligere Vølundgrund i Holbæk. Det samlede boligareal udgør ca. 7.435 m² og fordeler sig på 3 fem etagers boligblokke. Der påregnes 64 familieboliger og 29 ældreboliger. Grundarealet er 8.845 m². Friarealer disponeres til adgangsvej og p-arealer samt private haver og fællesarealer. Første spadestik tages primo 2017. Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab. Bygherrerådgiver og arkitekt: Kullegaard A/S  Læs mere om projektet her: Building Supply

Ny byggeleder
Fredag den 30. september 2016

Michael Jessen, er ansat som byggeleder pr. 1.10.2016. Michael er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han har i de sidste 4 år arbejdet for HAB i Haderslev samt CAWO A/S og har solid erfaring med alle discipliner indenfor projektarbejde. Michael bor i nærheden af Haderslev, og skal derfor også meget nærliggende, starte karrieren i STB BYG, på vores nye store sag "Opførelse af Cimbria Parken etape 1" i Aabenraa. Vi byder Michael velkommen på STB holdet.

Vivaldi Friplejehjem
Tirsdag den 27. september 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP Arkitekter A/S, INGENIØR'NE A/S og LABLAND architects ApS, i forbindelse med at Danske Diakonhjem opfører et nyt friplejehjem i med 44 boliger og tilhørende serviceareal på Vivaldisvej 6, Brønderslev. Projektet omfatter færdigprojektering og opførelse af udformet bygning på ca. 4.250 m² heraf udgør boligarealet ca. 3.650 m² og serviceareal på ca. 600 m² hertil kommer carport og skure. Friplejeboligerne skal indrettes med hjemlighed og integreret velfærdsteknologi, hvilket skal afspejles i både arkitektur og indretning. Bygherre: DSI Vivaldi Friplejehjem Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter A/S

Sider