Nyheder
DNV-Gødstrup
Mandag den 4. april 2016

STB BYG er prækvalificeret til Storentreprisen: De indvendige apteringsarbejder på DNV-Gødstrup, Etape 1, benævnt E1-DP8-DP10-E01. Entreprisen dækker de indvendige apteringsarbejder for i alt ca. 88.000 m² samt ca. 9.600 m² kælder. Entreprisen består i hovedtræk af indvendige apteringsarbejder herunder: murerarbejder, indvendig gipssystemvægge, indvendige døre og glaspartier, indvendige beklædninger, lofter, stålarbejder, komplettering, gulvbelægninger, malerarbejde samt byggepladsarbejder. På nuværende tidspunkt er forventet opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016. Aflevering forventes at være 4. kvartal 2018. Bygherre: Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup  Totalrådgiver: Curavita DNV Visualisering: Arkitema, AART, Nordic

Valby Friplejehjem
Torsdag den 31. marts 2016

STB BYG har indgået kontrakt med Danske Diakonhjem vedr. ombygning af tidligere industribygning til friplejehjem. Entreprisen på 52,5 mio. kr. har STB BYG vundet i samarbejde med GPP Arkitekter og Ingeniørfirmaet HaCaFrø. Projekteringsarbejdet er allerede i fuld gang, mens selve ombygningen af den tidligere industribygning i Trekronergade i Valby går i gang til august. Det nye friplejehjem får 48 plejeboliger, og projektet er planlagt ud fra et ønske om at skabe et funktionelt og driftsvenligt hus med maksimal trivsel for beboere og ansatte. Bygherre: Danske Diakonhjem Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter Visualisering: KPF Arkitekter

 

Syddansk Universitet NAT V3
Torsdag den 31. marts 2016

STB BYG er prækvalificeret til bygningsentreprisen vedr. modernisering af Biologisk Institut, Syddansk Universitet Campus, Odense. Instituttet er beliggende i bygning 23S i en eksisterende bygningsmasse. Entreprisen omfatter: Asbestsanering, nedrivning af bygningsdele, beton- og stålarbejde, tømrer- og snedkerarbejde, malerarbejde, gulvarbejde, loftarbejde, fast laboratorieinventar, tagisolering og tagbelægning samt facadearbejde. Ombygningsarealet udgør ca. 3.110 m² netto, ca. 3.500 m² brutto, heraf ca. 300 m² nyt etagedæk samt ca. 1.650 m² tagflade. Bygherre: Bygningsstyrelsen Bygherrerådgiver: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter M.A.A. Visualisering: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter M.A.A.

Nyudlært tømrersvend
Mandag den 21. marts 2016

STB Håndværk er stolte over, at endnu en lærling har gennemført sin uddannelse og har fået sit svendebrev. Et stort tillykke til Sophus Kvist, der gennemførte med ros og er udlært svend nr. 105 i STB BYG.

Bæredygtige boliger i Silkeborg
Torsdag den 3. marts 2016

STB BYG har indgået kontrakt med AB Silkeborg på hovedentreprisen, i forbindelse med opførelse af 30 almene bæredygtige familieboliger for Arbejdernes Bygge- forening, »Gødvad Enge« i Silkeborg. Boligerne i Gødvad Enge indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har været en bærende ide at støtte op om områdets grønne profil, og lade det være udgangspunktet for udformningen af attraktive bæredygtige boliger for den almene boligforening AB Silkeborg. Visualisering: Aarstiderne Arkitekter  Bygherre: Arbejdernes Byggeforening Totalrådgiver: Kuben Management A/S Arkitekt: Aarstiderne Arkitekter  Læs mere nyt om projektet her: Building Supply

Udvidelse af Engskovskolen
Tirsdag den 9. februar 2016

STB BYG har indgået kontrakt med Holbæk Kommune på totalentreprisen i forbindelse med udvidelse af Engskovskolen i Nr. Jernløse ved Holbæk. STB har vundet totalentreprisen sammen med KPF Arkitekter A/S samt Hundsbæk & Henriksen A/S. Projektet omhandler nedrivning af eksisterende skolefløj og opbygning af ny 2 etagers fløj indeholdende faglokaler, basislokaler og administration. Ombygningen skal styrke helhedsindtrykket gennem et overordnet tema: At skabe 'lys til læring', samt nye indholdsrige oplevelser i velbelyste opholds- og undervisningsrum. Visualisering: KPF Arkitekter

Ny salgskonsulent
Torsdag den 4. februar 2016

Rasmus Winther er pr. 1. februar ansat som salgskonsulent i STB BYG, samtidig vil han tage en salgsuddannelse bl.a. på Campus Vejle. Det betyder, at han det næste år vil være 2/3 af tiden i STB BYG. Rasmus er 24 år, bor i Horsen og har netop afsluttet uddannelsen som byggetekniker. Han har tidligere taget en HHX, været soldat, været rejseguide et par år, og indimellem været arbejdsdreng samt praktikant hos STB BYG, både i STB Håndværk og på byggepladserne. Vi byder Rasmus velkommen på holdet.

40 bæredygtige boliger i Lisbjerg
Tirsdag den 2. februar 2016

STB BYG er prækvalificeret til bygningsentreprisen vedr.: Afd. 128 Lisbjerg Bakke v/al2bolig. Byggeprojektet består 35 familieboliger, 5 ungdomsboliger, fællesfaci-liteter samt udvendige landskabsarbejder. I alt 6 bygninger i 3-4 etager, samt skure. Ca. 4.100 m² BBR. Byggeriet er et af de første i det nye byudviklingsområde ved Lisbjerg, Århus. Bygherre: AL2bolig Totalrådgivning, arkitekt, landskabsarkitekt: Vandkunsten Ingeniør: MOE Visualisering: Vandkunsten

Besøg os på fagmessen 1. - 4. marts
Mandag den 1. februar 2016

Messen foregår i Fredericia, Messe C i dagene 1. – 4. marts. Vi holder til på stand E6716. Her kan du møde folk fra vores snedkeri, se ind- og udvendige brand-elementer udstillet og få dig en god snak.

Kom trygt – du brænder ikke fingrene, men vi vil tage varmt imod dig!

Ny bogholder
Mandag den 25. januar 2016

Vi har pr. 25-1-2016 ansat Jette Tychsen som ny deltidsbogholder i Vejle. Jette er 41 år, og bor sammen med sin mand og to børn i Fredericia. Jette har bred erfaring som bogholder, desuden har hun et godt kendskab til bogføringssystemer som STB BYGS, og har også i tidligere job varetaget lønadministrationen. Vi byder Jette velkommen på holdet.

Cimbria Parken Aabenraa
Mandag den 18. januar 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med Sweco Architects A/S og NIRAS A/S. Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af Cimbria Parken i Aabenraa med 66 almene familieboliger samt fælleslokale, gæstebolig og ejendomskontor. I alt 6.419 m² bebygget areal, samt dagligvarebutik med i alt 1.260 m² bebygget areal. Bygherre: Boligselskabet Domea Rødekro afd. 3819, Cimbria v/Domea. Bygherrerådgiver: COWI A/S. Visualisering: boliger.domea

 

5 nye praktikanter
Mandag den 18. januar 2016

Velkommen til 5 nye praktikanter i perioden Januar til Juli, alle 5 er under uddannelse til bygningskonstruktør: Bjørn Winther, tilknyttes hovedentreprisen: Renovering af 189 lejligheder for Boligselskabet Fredericia. Reno Enrico Kjær, tilknyttes: Opførelse af handicapboliger i Elev for Århus Kommune. Jacob Sandholdt Jensen, tilknyttes: Opførelse af 2 boligblokke med 20 boliger i Tølløse, for Vestsjællands Almene Boligselskab. Dennis Reinholdt Nielsen, tilknyttes: Til- og ombygning af UCL, Campus Odense. Christian Christiansen, starter i tilbuds- projekteringsafdelingen og tilknyttes senere UCL, Odense.

4 boligblokke i Bogense
Torsdag den 14. januar 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP ARKITEKTER, HUNDSBÆK & HENRIKSEN RÅDG. INGENIØRER og LABLAND ARKITEKTER. Projektet omfatter opførelse af 40 almene familieboliger, 3.850 bruttoetagemeter fordelt på 4 boligblokke i 2 - 3 etager med depotskure og fælles parkerings-/adgangsarealer. Bygherre: Bogense Boligforening Afdeling 26. Bygherrerådgiver: OBH Rådg. Ingeniører. Visualisering: Ideoplæg af DAN MARK Ejendomme og SKOVHUS ARKITEKTER 

Ny tømrermester
Onsdag den 6. januar 2016

Kasper Kidholm er pr. 4-1 ansat som tømrermester i STB Håndværk. Kasper er (som navnet antyder) søn af vores anden tømrermester Kurt Kidholm, og sammen vil de to i fremtiden stå for driften af tømrerforretningen. Kasper er 32 år og har de seneste 15 år været ansat ved TC Oxlund. Her har Kasper i mange år fungeret som tømrerformand og senest som byggeleder med ansvar for gennemførelsen af større projekter. Vi byder Kasper velkommen på STB holdet.

Glædelig jul
Mandag den 21. december 2015

2015 har været et spændende og godt år for STB BYG A/S. Vi lykkedes igen med vores strategiplan: Vækst i kvalitet, omsætning og resultat, hvilket vi tilskriver alle vores dygtige og engagerede medarbejdere.

TAK til alle kunder og samarbejdspartnere, som har vist os tillid og gjort rejsen mulig for os. Vi har planer om, at fortsætte denne rejse i 2016, og glæder os til samarbejdet med jer efter en velfortjent juleferie!

8 blokke Rådhusvænge Ølstykke
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 86 nye almennyttige boliger, hvor det gamle Ølstykke Rådhus er placeret. Overordnet beskrivelse af hovedelementer: 86 stk. 2-3 rums boliger, I alt ca. 8.000 m², betonbagvæg med teglformur, 8 blokke med elevatorer, 1 blok indeholdende seniorbofælleskab med tilhørende fælleslokale, 1 blok med fælleslokale i stueplan, badekabiner, altaner, P-kælder under 3 blokke, kælder for depoter under 1 blok. LAR projekt, Landskabsprojekt indeholdende stier, belysning, cykelparkering, søer mv., grønne tage på blokke, parkering i terræn, terrænrydning, rydning af installationer i jord. Visualisering: DOMUS Arkitekter Bygherre: Ølstykke Almennyttige Boligselskab v/DAB Bygherrerådgivere: DOMUS Arkitekter, Rådgivende Ingeniørfirma Oluf Jørgensen, Landskabsarkitekter Kragh & Berglund

Nyborg Gymnasium
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med udvidelse og renovering af gymnasiet. Entreprisen omfatter ny multihal i 2 etager på 1.743 m², ny foyer- og administrationsbygning i hhv. 2 og 3 etager i direkte forbindelse til eksisterende bebyggelse indeholdende foyer, kontorer, mødelokaler samt nyt produktionskøkken og salgsområde på samlet 1.565 m². Til entreprisen hører etablering af ny indkørsel, varegård, ny forplads, samt ombygning af eksisterende kantinekøkken til kontorer (55 m²). Hertil kommer delvis renovering af eksisterende festsal på 465 m². Visualisering: Sweco Architects. Bygherre: Nyborg Gymnasium. Bygherrerådgiver: Sweco Architects

Nørre Aaby Skole
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til Tømrerentreprisen i forbindelse med renovering og ombygning Nørre Aaby Skole. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Ombygning og renovering af hovedparten af skolen indvendig. Ny isoleret facadebeklædning på alle skolens bygninger. Ny tagdækning på hele skolen. Arbejdet kommer til at foregå i etaper således at dele af skolen er i brug under ombygningen. Bygningsareal ca. 7.700 m². Bygherre: Middelfart Kommune. Bygherrerådgiver: SKALA Arkitekter A/S

20 års jubilarer
Fredag den 11. december 2015

Vi er stolte over, at vi også i år kan fejre ansatte med meget lang anciennitet. Traditionen tro blev årets jubilarer fejret ved årets julefest på Hotel Munkebjerg i Vejle. Hjertelig tillykke til Kent S Lindskjold og til Jonna Nielsen, der begge har været ansat i STB BYG i hele 20 år.

6-etagers boligblokke i Holbæk
Torsdag den 10. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til 4 entrepriser: Anlægs-, Råhus-, Apterings- og Hovedentreprisen på de samlede entrepriser A+B+C+D. VAB, ønsker at opføre 88 almene boliger på den tidligere Vølundgrund i Holbæk. Det samlede boligareal udgør ca. 7.338 m² og fordeler sig på 3 6-etagers boligblokke. Der påregnes 44 almene familieboliger, 29 ældreboliger og 15 billigboliger. Grundarealet er 8.845 m². Friarealer disponeres til adgangsvej og P-arealer samt private haver og fællesarealer. Visualisering: Kullegaard. Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab. Bygherrerådgiver: Kullegaard.

 

Sider