Nyheder
8 blokke Rådhusvænge Ølstykke
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 86 nye almennyttige boliger, hvor det gamle Ølstykke Rådhus er placeret. Overordnet beskrivelse af hovedelementer: 86 stk. 2-3 rums boliger, I alt ca. 8.000 m², betonbagvæg med teglformur, 8 blokke med elevatorer, 1 blok indeholdende seniorbofælleskab med tilhørende fælleslokale, 1 blok med fælleslokale i stueplan, badekabiner, altaner, P-kælder under 3 blokke, kælder for depoter under 1 blok. LAR projekt, Landskabsprojekt indeholdende stier, belysning, cykelparkering, søer mv., grønne tage på blokke, parkering i terræn, terrænrydning, rydning af installationer i jord. Visualisering: DOMUS Arkitekter Bygherre: Ølstykke Almennyttige Boligselskab v/DAB Bygherrerådgivere: DOMUS Arkitekter, Rådgivende Ingeniørfirma Oluf Jørgensen, Landskabsarkitekter Kragh & Berglund

Nyborg Gymnasium
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med udvidelse og renovering af gymnasiet. Entreprisen omfatter ny multihal i 2 etager på 1.743 m², ny foyer- og administrationsbygning i hhv. 2 og 3 etager i direkte forbindelse til eksisterende bebyggelse indeholdende foyer, kontorer, mødelokaler samt nyt produktionskøkken og salgsområde på samlet 1.565 m². Til entreprisen hører etablering af ny indkørsel, varegård, ny forplads, samt ombygning af eksisterende kantinekøkken til kontorer (55 m²). Hertil kommer delvis renovering af eksisterende festsal på 465 m². Visualisering: Sweco Architects. Bygherre: Nyborg Gymnasium. Bygherrerådgiver: Sweco Architects

Nørre Aaby Skole
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til Tømrerentreprisen i forbindelse med renovering og ombygning Nørre Aaby Skole. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Ombygning og renovering af hovedparten af skolen indvendig. Ny isoleret facadebeklædning på alle skolens bygninger. Ny tagdækning på hele skolen. Arbejdet kommer til at foregå i etaper således at dele af skolen er i brug under ombygningen. Bygningsareal ca. 7.700 m². Bygherre: Middelfart Kommune. Bygherrerådgiver: SKALA Arkitekter A/S

20 års jubilarer
Fredag den 11. december 2015

Vi er stolte over, at vi også i år kan fejre ansatte med meget lang anciennitet. Traditionen tro blev årets jubilarer fejret ved årets julefest på Hotel Munkebjerg i Vejle. Hjertelig tillykke til Kent S Lindskjold og til Jonna Nielsen, der begge har været ansat i STB BYG i hele 20 år.

6-etagers boligblokke i Holbæk
Torsdag den 10. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til 4 entrepriser: Anlægs-, Råhus-, Apterings- og Hovedentreprisen på de samlede entrepriser A+B+C+D. VAB, ønsker at opføre 88 almene boliger på den tidligere Vølundgrund i Holbæk. Det samlede boligareal udgør ca. 7.338 m² og fordeler sig på 3 6-etagers boligblokke. Der påregnes 44 almene familieboliger, 29 ældreboliger og 15 billigboliger. Grundarealet er 8.845 m². Friarealer disponeres til adgangsvej og P-arealer samt private haver og fællesarealer. Visualisering: Kullegaard. Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab. Bygherrerådgiver: Kullegaard.

 

47 boliger Søtorvet Hvalsø
Torsdag den 10. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 47 Almene Familieboliger, Søtorvet Hvalsø Blok 6 og 3, for Boligselskabet Midtsjælland. De 47 nye familieboliger (1. + 2. sal) opføres på stueetage, opført af anden entreprenør. Visualisering: Mangor & Nagel arkitekter Bygherre: Boligselskabet Midtsjælland, Afd. 146-01 v/Søtorvet Bygherrerådgiver: Mangor & Nagel A/S Arkitektfirma

Genopførelse af Jyllingehallerne
Mandag den 7. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til råhus- og apteringsentreprisen i forbindelse med genopførelse af Jyllingehallerne. Omfattende opførelse og udbygning af sportshaller, omklædning, cafeteria og administration i henhold til det hovedprojekt, som Jyllingehallerne har fået udarbejdet af PP Consult A/S, arkitekterne Cornelius+Vöge ApS og Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S. Grundplan 6. 211 m², 1. sal 1.467 m² og renovering af kælder 680 m². Visualisering: Cornelius+Vöge ApS. Se mere om projektet her: Jyllingehallerne

Valby Friplejehjem
Torsdag den 3. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP Arkitekter A/S og Ingeniørfirmaet Hacafrø A/S. Omfattende ombygning af eksisterende erhvervsbygning, Trekronergade 88-94. Ved ombygningen til et friplejehjem med 48 plejeboliger, mødes beboere og gæster naturligt af en åben reception, der placeres i den forhenværende administrationsbygning. I tæt sammenhæng med receptionen placeres den fremtidige administration med kontorer, personalefaciliteter og storkøkken med vareindlevering fra det åbne gårdrum. Den rustikke sheedtagshal anvendes til aktivitetsområde. Bygherre: Danske Diakonhjem Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter A/S

Nye ansatte
Tirsdag den 1. december 2015

Jesper Fuglsang er pr. 1-12 ansat som murermester i STB Håndværk. Jesper bliver ansvarlig for driften af murerforretningen sammen med Svend Erik Pedersen. Jesper vil have fokus på byggeledelse af projekter i Østjylland. Jesper har været selvstændig med egen murerforretning og har senest været ansat hos Anton Knudsen som byggeleder.

Lene Them er ansat pr. 1-12 i STB BYG A/S som salg- og marketingassistent. Lene er 49 år, bor i Horsens, og har en grafiker baggrund. Lene har arbejdet bredt med administrative støttefunktioner i organisationer, netop det STB BYG ønsker at have fokus på i den kommende periode.

Vi byder Lene og Jesper velkomne på STBholdet.

30 familieboliger Gødvad Enge
Mandag den 2. november 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 30 almene bæredygtige familieboliger for Arbejdernes Byggeforening, »Gødvad Enge«, Silkeborg. Boligerne i Gødvad Enge indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har været en bærende ide at støtte op om områdets grønne profil, og lade det være udgangspunktet for udformningen af attraktive bæredygtige boliger for den almene boligforening AB Silkeborg. Byggefeltet er i lokalplan-disponeringen udlagt til klyngehuse adskilt af en fælles grøn passage fra stamvej til grønne engområder mod øst. Visualisering: http://mja.dk/artikel/ab-bygger-nyt-i-gdvad-enge Bygherre: Arbejdernes Byggeforening. Totalrådgiver: Kuben Management A/S 

Korsløkken Etape 1 & 2
Fredag den 23. oktober 2015

STB BYG er prækvalificeret til etape 1 & 2, omfattende: tømrer- og snedker-, råhus- samt lukningsentreprisen, i forbindelse med fremtidssikring af Korsløkken afd. 34F i Odense. Bebyggelsen består af 616 lejligheder som efter renoveringen bliver til 500 lejligheder. Bebyggelsen er fordelt på 7 huse/blokke som er opført I perioden 1958 - 78. Bygherre: Fyns almennyttige Boligselskab Totalrådgiver: RAMBØLL Danmark  Visualisering: Archidea Se mere om projektet her: Avisen-vedr-helhedsplanen.pdf

 

Petersminde Multihus
Fredag den 23. oktober 2015

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med REGNBUEN Arkitekter K/S, ingeniørfirmaet HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S samt LABLAND Arkitekter ApS. Byggeriet skaber bl.a. et nyt multihus og har stort fokus på at tilvejebringe synergi mellem skole- og fritidslivet. Projektet omfatter opførelse af to tilbygninger til hhv. Petersmindeskolen (ca. 400m2 etageareal) og Petersminde-hallen (ca. 720 m2 etageareal) samt ombygning af afgrænsede områder af skole (ca. 650m2 etageareal) og hal (ca. 890m2 etageareal). Dertil kommer udskiftning af halgulv i hallen. Projektet vil endvidere have grænseflade med ESCO-energirenoveringsprojekter på Petersmindehallen samt tagudskiftning og etablering af omfangsdræn på hallen. Se mere om projektet her: rumarkitektur.dk  Bygherre: Vejle Kommune Bygherrerådgiver: RUM as Visualisering: RUM

 

Nye tømrersvende
Torsdag den 15. oktober 2015

STB Håndværk er stolte over, at endnu to lærlinge har gennemført deres uddannelse og fået deres svendebrev. Et stort tillykke til både Kristian og Kenneth. De to nyudklækkede tømrersvende er blevet fastansat i virksomheden, og vil i den kommende tid være at finde på DOKK1 i Århus, hvor STB Håndværk er i gang med apteringen på den øverste etage.

Ny bogholder
Onsdag den 7. oktober 2015

Vinni Petersen er ansat som ny deltidsbogholder i Vejle. Vinni er 43 år, og bor sammen med sin mand i Morud på Fyn. Vinni har de sidste 10 år været ansat som regnskabsassistent/bogholder hos Weiss A/S i Odense, hvor hun har varetaget lønadministrationen for ca 40 timelønnede. Vi byder Vinni velkommen på holdet.

Asmild Kloster Landbrugsskole
Torsdag den 10. september 2015

STB BYG er prækvalificeret til råhus- og tømrerentrepriserne i forbindelse med opførelse af 70 nye ungdomsboliger samt nye faciliteter for undervisning, administration og idræt. Samlet bebygget areal er ca. 4.400 m², opført i forbindelse med Asmild Kloster Landbrugsskoles eksisterende bygningsmasse. Projektet udføres på skrånende terræn mod Nørresø og Viborg by. Bygherre: Asmildkloster Landbrugsskole. Totalrådgiver: Skala Arkitekter A/S  Visualisering: Skala Arkitekter

Varde Rådhus får topkarakter
Torsdag den 10. september 2015

Opførelsen af Varde Rådhus i totalentreprise er blevet evalueret til topkarakter på alle fire punkter: Tid, Mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed. Det er vi stolte af, og vi takker Varde kommune for et godt samarbejde. Samtidig skal der også lyde en stor tak til vores team: Kontur Arkitekter, Regnbuen Arkitekter, Landskab Aarhus og COWI for deres medvirken til at lykkes så flot med projektet. Resultatet er skabt på byggepladsen, gennem dygtig byggeledelse og med et hold af underentreprenør og underleverandør, der alle har leveret den indsats der skal til for at lykkes på så fornem vis.

104 nye ungdomsboliger i Ålborg
Torsdag den 27. august 2015

STB BYG er i samarbejde med Østergaard Arkitekter og HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S, prækvalificeret til totalentreprisen vedr. opførelse af 104 almene ungdomsboliger i Ålborg. Opgaven består i projektering, planlægning og opførelse af nybyggeri inkl. forureningshåndtering, idet bebyggelsen opføres på den gamle eternitgrund i Aalborg, hvilket stiller særlige krav til især byggepladshåndtering og opbevaring af jord. Projektet forventes at skulle afleveres sommeren 2017. Bygherre: Plus Bolig, Afd. 122  Totalrådgiver: Kuben Management A/S  Visualisering: ATRA arkitekter a/s

Rejsegilde på boliger i Elev
Tirsdag den 25. august 2015

Rejsegildet i forbindelse med opførelse af 36 boliger til borgere med udviklingshæmning, blev afholdt i går d. 24-8-2015. Totalentreprisen udføres af STB i Elev for Aarhus Kommune og omfatter desuden etablering af tilhørende fællesarealer, servicearealer, udearealer og fælleshus. Total brutto etageareal ca. 3.000 m². Arkitekt: KPF Arkitekter A/S Ingeniør: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Ny projektleder
Torsdag den 20. august 2015

Daniel Ryan Nichols er pr. 17-8-2015 ansat som projektleder i STB BYG A/S. Daniel var oprindelig tømrermester i Californien, men flyttede for små 10 år siden til Danmark, hvor han arbejdede et par år som tømrer, inden han påbegyndte uddannelsen til bygningskonstruktør. Efter endt uddannelse fik Daniel job i Norge, hvor han de sidste 3 år har arbejdet med at bygge boliger hos entreprenørfirmaet Solid i Oslo. Daniel er 36 år, forventer at flytte til Horsens pr. august med familien. Vi byder Daniel velkommen på STB holdet.

Ny Byggeleder
Tirsdag den 18. august 2015

Kurt Kidholm er pr. 10. august ansat som byggeleder i STB Håndværk og vil hovedsageligt have ansvar for byggepladserne. Kurt er en erfaren herre, uddannet tømrer i 1975, og har siden 1994 arbejdet som byggeleder, i det firma som han også har været medejer af siden 2006. Gennem tiden har han stået for alle typer byggesager i fag- og hovedentrepriser. Vi byder Kurt velkommen på holdet, der hermed styrkes i forhold til at takle vores fremgang og vækst også i håndværkerafdelingen.

Sider