Nyheder
47 boliger Søtorvet Hvalsø
Torsdag den 10. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 47 Almene Familieboliger, Søtorvet Hvalsø Blok 6 og 3, for Boligselskabet Midtsjælland. De 47 nye familieboliger (1. + 2. sal) opføres på stueetage, opført af anden entreprenør. Visualisering: Mangor & Nagel arkitekter Bygherre: Boligselskabet Midtsjælland, Afd. 146-01 v/Søtorvet Bygherrerådgiver: Mangor & Nagel A/S Arkitektfirma

Genopførelse af Jyllingehallerne
Mandag den 7. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til råhus- og apteringsentreprisen i forbindelse med genopførelse af Jyllingehallerne. Omfattende opførelse og udbygning af sportshaller, omklædning, cafeteria og administration i henhold til det hovedprojekt, som Jyllingehallerne har fået udarbejdet af PP Consult A/S, arkitekterne Cornelius+Vöge ApS og Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S. Grundplan 6. 211 m², 1. sal 1.467 m² og renovering af kælder 680 m². Visualisering: Cornelius+Vöge ApS. Se mere om projektet her: Jyllingehallerne

Valby Friplejehjem
Torsdag den 3. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP Arkitekter A/S og Ingeniørfirmaet Hacafrø A/S. Omfattende ombygning af eksisterende erhvervsbygning, Trekronergade 88-94. Ved ombygningen til et friplejehjem med 48 plejeboliger, mødes beboere og gæster naturligt af en åben reception, der placeres i den forhenværende administrationsbygning. I tæt sammenhæng med receptionen placeres den fremtidige administration med kontorer, personalefaciliteter og storkøkken med vareindlevering fra det åbne gårdrum. Den rustikke sheedtagshal anvendes til aktivitetsområde. Bygherre: Danske Diakonhjem Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter A/S

Nye ansatte
Tirsdag den 1. december 2015

Jesper Fuglsang er pr. 1-12 ansat som murermester i STB Håndværk. Jesper bliver ansvarlig for driften af murerforretningen sammen med Svend Erik Pedersen. Jesper vil have fokus på byggeledelse af projekter i Østjylland. Jesper har været selvstændig med egen murerforretning og har senest været ansat hos Anton Knudsen som byggeleder.

Lene Them er ansat pr. 1-12 i STB BYG A/S som salg- og marketingassistent. Lene er 49 år, bor i Horsens, og har en grafiker baggrund. Lene har arbejdet bredt med administrative støttefunktioner i organisationer, netop det STB BYG ønsker at have fokus på i den kommende periode.

Vi byder Lene og Jesper velkomne på STBholdet.

30 familieboliger Gødvad Enge
Mandag den 2. november 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 30 almene bæredygtige familieboliger for Arbejdernes Byggeforening, »Gødvad Enge«, Silkeborg. Boligerne i Gødvad Enge indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har været en bærende ide at støtte op om områdets grønne profil, og lade det være udgangspunktet for udformningen af attraktive bæredygtige boliger for den almene boligforening AB Silkeborg. Byggefeltet er i lokalplan-disponeringen udlagt til klyngehuse adskilt af en fælles grøn passage fra stamvej til grønne engområder mod øst. Visualisering: http://mja.dk/artikel/ab-bygger-nyt-i-gdvad-enge Bygherre: Arbejdernes Byggeforening. Totalrådgiver: Kuben Management A/S 

Korsløkken Etape 1 & 2
Fredag den 23. oktober 2015

STB BYG er prækvalificeret til etape 1 & 2, omfattende: tømrer- og snedker-, råhus- samt lukningsentreprisen, i forbindelse med fremtidssikring af Korsløkken afd. 34F i Odense. Bebyggelsen består af 616 lejligheder som efter renoveringen bliver til 500 lejligheder. Bebyggelsen er fordelt på 7 huse/blokke som er opført I perioden 1958 - 78. Bygherre: Fyns almennyttige Boligselskab Totalrådgiver: RAMBØLL Danmark  Visualisering: Archidea Se mere om projektet her: Avisen-vedr-helhedsplanen.pdf

 

Petersminde Multihus
Fredag den 23. oktober 2015

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med REGNBUEN Arkitekter K/S, ingeniørfirmaet HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S samt LABLAND Arkitekter ApS. Byggeriet skaber bl.a. et nyt multihus og har stort fokus på at tilvejebringe synergi mellem skole- og fritidslivet. Projektet omfatter opførelse af to tilbygninger til hhv. Petersmindeskolen (ca. 400m2 etageareal) og Petersminde-hallen (ca. 720 m2 etageareal) samt ombygning af afgrænsede områder af skole (ca. 650m2 etageareal) og hal (ca. 890m2 etageareal). Dertil kommer udskiftning af halgulv i hallen. Projektet vil endvidere have grænseflade med ESCO-energirenoveringsprojekter på Petersmindehallen samt tagudskiftning og etablering af omfangsdræn på hallen. Se mere om projektet her: rumarkitektur.dk  Bygherre: Vejle Kommune Bygherrerådgiver: RUM as Visualisering: RUM

 

Nye tømrersvende
Torsdag den 15. oktober 2015

STB Håndværk er stolte over, at endnu to lærlinge har gennemført deres uddannelse og fået deres svendebrev. Et stort tillykke til både Kristian og Kenneth. De to nyudklækkede tømrersvende er blevet fastansat i virksomheden, og vil i den kommende tid være at finde på DOKK1 i Århus, hvor STB Håndværk er i gang med apteringen på den øverste etage.

Ny bogholder
Onsdag den 7. oktober 2015

Vinni Petersen er ansat som ny deltidsbogholder i Vejle. Vinni er 43 år, og bor sammen med sin mand i Morud på Fyn. Vinni har de sidste 10 år været ansat som regnskabsassistent/bogholder hos Weiss A/S i Odense, hvor hun har varetaget lønadministrationen for ca 40 timelønnede. Vi byder Vinni velkommen på holdet.

Asmild Kloster Landbrugsskole
Torsdag den 10. september 2015

STB BYG er prækvalificeret til råhus- og tømrerentrepriserne i forbindelse med opførelse af 70 nye ungdomsboliger samt nye faciliteter for undervisning, administration og idræt. Samlet bebygget areal er ca. 4.400 m², opført i forbindelse med Asmild Kloster Landbrugsskoles eksisterende bygningsmasse. Projektet udføres på skrånende terræn mod Nørresø og Viborg by. Bygherre: Asmildkloster Landbrugsskole. Totalrådgiver: Skala Arkitekter A/S  Visualisering: Skala Arkitekter

Varde Rådhus får topkarakter
Torsdag den 10. september 2015

Opførelsen af Varde Rådhus i totalentreprise er blevet evalueret til topkarakter på alle fire punkter: Tid, Mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed. Det er vi stolte af, og vi takker Varde kommune for et godt samarbejde. Samtidig skal der også lyde en stor tak til vores team: Kontur Arkitekter, Regnbuen Arkitekter, Landskab Aarhus og COWI for deres medvirken til at lykkes så flot med projektet. Resultatet er skabt på byggepladsen, gennem dygtig byggeledelse og med et hold af underentreprenør og underleverandør, der alle har leveret den indsats der skal til for at lykkes på så fornem vis.

104 nye ungdomsboliger i Ålborg
Torsdag den 27. august 2015

STB BYG er i samarbejde med Østergaard Arkitekter og HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S, prækvalificeret til totalentreprisen vedr. opførelse af 104 almene ungdomsboliger i Ålborg. Opgaven består i projektering, planlægning og opførelse af nybyggeri inkl. forureningshåndtering, idet bebyggelsen opføres på den gamle eternitgrund i Aalborg, hvilket stiller særlige krav til især byggepladshåndtering og opbevaring af jord. Projektet forventes at skulle afleveres sommeren 2017. Bygherre: Plus Bolig, Afd. 122  Totalrådgiver: Kuben Management A/S  Visualisering: ATRA arkitekter a/s

Rejsegilde på boliger i Elev
Tirsdag den 25. august 2015

Rejsegildet i forbindelse med opførelse af 36 boliger til borgere med udviklingshæmning, blev afholdt i går d. 24-8-2015. Totalentreprisen udføres af STB i Elev for Aarhus Kommune og omfatter desuden etablering af tilhørende fællesarealer, servicearealer, udearealer og fælleshus. Total brutto etageareal ca. 3.000 m². Arkitekt: KPF Arkitekter A/S Ingeniør: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Ny projektleder
Torsdag den 20. august 2015

Daniel Ryan Nichols er pr. 17-8-2015 ansat som projektleder i STB BYG A/S. Daniel var oprindelig tømrermester i Californien, men flyttede for små 10 år siden til Danmark, hvor han arbejdede et par år som tømrer, inden han påbegyndte uddannelsen til bygningskonstruktør. Efter endt uddannelse fik Daniel job i Norge, hvor han de sidste 3 år har arbejdet med at bygge boliger hos entreprenørfirmaet Solid i Oslo. Daniel er 36 år, forventer at flytte til Horsens pr. august med familien. Vi byder Daniel velkommen på STB holdet.

Ny Byggeleder
Tirsdag den 18. august 2015

Kurt Kidholm er pr. 10. august ansat som byggeleder i STB Håndværk og vil hovedsageligt have ansvar for byggepladserne. Kurt er en erfaren herre, uddannet tømrer i 1975, og har siden 1994 arbejdet som byggeleder, i det firma som han også har været medejer af siden 2006. Gennem tiden har han stået for alle typer byggesager i fag- og hovedentrepriser. Vi byder Kurt velkommen på holdet, der hermed styrkes i forhold til at takle vores fremgang og vækst også i håndværkerafdelingen.

Nye praktikanter
Mandag den 10. august 2015

STB BYG har ansat 3 nye praktikanter. Velkommen til: Per Boysen, der er under uddannelse til Bygningskonstruktør på VIA i Aarhus og starter d. 10. august på byggepladsen; Renovering af 189 lejligheder, Korskærparken i Fredericia. Rasmus Winther, der er under uddannelse til byggetekniker på VIA i Horsens og starter d. 24. august hos STB Håndværk. Mikkel Reinholdt Olesen, der er under uddannelse til bygningskonstruktør på VIA i Aarhus og starter 24. august på totalentreprisen; Opførelse af handicapboliger i Elev for Århus Kommune

Nye byggeledere
Tirsdag den 28. juli 2015

Jesper Stjernholm Olesen er nyuddannet bygningskonstruktør fra VIA i Horsens, og tidligere praktikant hos STB. Jesper er ansat som byggeleder og bliver tilknyttet Plejecenter Samsøvej i Holbæk. Simone Johnstad er nyuddannet bygningskonstruktør fra VIA i Horsens. Simone er ansat som byggeleder og bliver tilknyttet projektet renovering af Korskærparken. Brian Jespersen, er tidligere indehaver af firmaet Pro Byg & montage. Brian er ansat som byggeleder og bliver tilknyttet projektet UCL Campus Odense. Vi ser meget frem til samarbejdet og byder alle 3 velkommen på holdet.

Campus Odense
Onsdag den 15. juli 2015

STB har indgået kontrakt på Bygningsentreprisen i forbindelse med tilbygning, renovering og ombygning af UCL, University College Lillebaelt, Campus Odense, Billedet fra højre; Bygherres repræsentant Christian Jansson Teknisk chef UCL, til venstre Direktør Jan Olesen STB BYG A/S

20 nye boliger i Tølløse
Onsdag den 1. juli 2015

STB BYG har vundet hovedentreprisen i forbindelse med opførelsen af de nye boliger, og vi glæder os til at aflevere et smukt og spændende boligmiljø i 2016. I går tog vi 1. spadestik til opførelsen af boligerne, der opføres som et 2-plans byggeri med 20 familieboliger, tegnet af Kullegaard for Vestsjællands Almene Boligselskab. Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab  Totalrådgiver: Kullegaard

 

 

Ombygning af skole til boliger
Tirsdag den 30. juni 2015

STB BYG er prækvalificeret til 3 entrepriser. Hovedentreprisen, råhus- og tømrerentreprisen i forbindelse med ombygning af eksisterende skolebygninger til boliger (ca. 2 450 m²), ombygning/renovering af kælder lokaler (ca. 883 m²) til fællesfaciliteter samt ombygning/nybygning af eksisterende gymnastiksal med omklædning ti! fælleshus (ca. 1128 m²). Samtidig nedbrydes 2 ejendomme, og der bygges 2 nye boligejendomme ovenpå eksisterende kælder/ fundamenter. I alt ca, 2 800 m² (inkl. ca. 642 m² eksist. kælder). Bygherre: Boligkontoret Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S

Sider