Nyheder
Udvidelse af Engskovskolen
Tirsdag den 9. februar 2016

STB BYG har indgået kontrakt med Holbæk Kommune på totalentreprisen i forbindelse med udvidelse af Engskovskolen i Nr. Jernløse ved Holbæk. STB har vundet totalentreprisen sammen med KPF Arkitekter A/S samt Hundsbæk & Henriksen A/S. Projektet omhandler nedrivning af eksisterende skolefløj og opbygning af ny 2 etagers fløj indeholdende faglokaler, basislokaler og administration. Ombygningen skal styrke helhedsindtrykket gennem et overordnet tema: At skabe 'lys til læring', samt nye indholdsrige oplevelser i velbelyste opholds- og undervisningsrum. Visualisering: KPF Arkitekter

Ny salgskonsulent
Torsdag den 4. februar 2016

Rasmus Winther er pr. 1. februar ansat som salgskonsulent i STB BYG, samtidig vil han tage en salgsuddannelse bl.a. på Campus Vejle. Det betyder, at han det næste år vil være 2/3 af tiden i STB BYG. Rasmus er 24 år, bor i Horsen og har netop afsluttet uddannelsen som byggetekniker. Han har tidligere taget en HHX, været soldat, været rejseguide et par år, og indimellem været arbejdsdreng samt praktikant hos STB BYG, både i STB Håndværk og på byggepladserne. Vi byder Rasmus velkommen på holdet.

40 bæredygtige boliger i Lisbjerg
Tirsdag den 2. februar 2016

STB BYG er prækvalificeret til bygningsentreprisen vedr.: Afd. 128 Lisbjerg Bakke v/al2bolig. Byggeprojektet består 35 familieboliger, 5 ungdomsboliger, fællesfaci-liteter samt udvendige landskabsarbejder. I alt 6 bygninger i 3-4 etager, samt skure. Ca. 4.100 m² BBR. Byggeriet er et af de første i det nye byudviklingsområde ved Lisbjerg, Århus. Bygherre: AL2bolig Totalrådgivning, arkitekt, landskabsarkitekt: Vandkunsten Ingeniør: MOE Visualisering: Vandkunsten

Besøg os på fagmessen 1. - 4. marts
Mandag den 1. februar 2016

Messen foregår i Fredericia, Messe C i dagene 1. – 4. marts. Vi holder til på stand E6716. Her kan du møde folk fra vores snedkeri, se ind- og udvendige brand-elementer udstillet og få dig en god snak.

Kom trygt – du brænder ikke fingrene, men vi vil tage varmt imod dig!

Ny bogholder
Mandag den 25. januar 2016

Vi har pr. 25-1-2016 ansat Jette Tychsen som ny deltidsbogholder i Vejle. Jette er 41 år, og bor sammen med sin mand og to børn i Fredericia. Jette har bred erfaring som bogholder, desuden har hun et godt kendskab til bogføringssystemer som STB BYGS, og har også i tidligere job varetaget lønadministrationen. Vi byder Jette velkommen på holdet.

Cimbria Parken Aabenraa
Mandag den 18. januar 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med Sweco Architects A/S og NIRAS A/S. Totalentreprisen omfatter projektering og opførelse af Cimbria Parken i Aabenraa med 66 almene familieboliger samt fælleslokale, gæstebolig og ejendomskontor. I alt 6.419 m² bebygget areal, samt dagligvarebutik med i alt 1.260 m² bebygget areal. Bygherre: Boligselskabet Domea Rødekro afd. 3819, Cimbria v/Domea. Bygherrerådgiver: COWI A/S. Visualisering: boliger.domea

 

5 nye praktikanter
Mandag den 18. januar 2016

Velkommen til 5 nye praktikanter i perioden Januar til Juli, alle 5 er under uddannelse til bygningskonstruktør: Bjørn Winther, tilknyttes hovedentreprisen: Renovering af 189 lejligheder for Boligselskabet Fredericia. Reno Enrico Kjær, tilknyttes: Opførelse af handicapboliger i Elev for Århus Kommune. Jacob Sandholdt Jensen, tilknyttes: Opførelse af 2 boligblokke med 20 boliger i Tølløse, for Vestsjællands Almene Boligselskab. Dennis Reinholdt Nielsen, tilknyttes: Til- og ombygning af UCL, Campus Odense. Christian Christiansen, starter i tilbuds- projekteringsafdelingen og tilknyttes senere UCL, Odense.

4 boligblokke i Bogense
Torsdag den 14. januar 2016

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP ARKITEKTER, HUNDSBÆK & HENRIKSEN RÅDG. INGENIØRER og LABLAND ARKITEKTER. Projektet omfatter opførelse af 40 almene familieboliger, 3.850 bruttoetagemeter fordelt på 4 boligblokke i 2 - 3 etager med depotskure og fælles parkerings-/adgangsarealer. Bygherre: Bogense Boligforening Afdeling 26. Bygherrerådgiver: OBH Rådg. Ingeniører. Visualisering: Ideoplæg af DAN MARK Ejendomme og SKOVHUS ARKITEKTER 

Ny tømrermester
Onsdag den 6. januar 2016

Kasper Kidholm er pr. 4-1 ansat som tømrermester i STB Håndværk. Kasper er (som navnet antyder) søn af vores anden tømrermester Kurt Kidholm, og sammen vil de to i fremtiden stå for driften af tømrerforretningen. Kasper er 32 år og har de seneste 15 år været ansat ved TC Oxlund. Her har Kasper i mange år fungeret som tømrerformand og senest som byggeleder med ansvar for gennemførelsen af større projekter. Vi byder Kasper velkommen på STB holdet.

Glædelig jul
Mandag den 21. december 2015

2015 har været et spændende og godt år for STB BYG A/S. Vi lykkedes igen med vores strategiplan: Vækst i kvalitet, omsætning og resultat, hvilket vi tilskriver alle vores dygtige og engagerede medarbejdere.

TAK til alle kunder og samarbejdspartnere, som har vist os tillid og gjort rejsen mulig for os. Vi har planer om, at fortsætte denne rejse i 2016, og glæder os til samarbejdet med jer efter en velfortjent juleferie!

8 blokke Rådhusvænge Ølstykke
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 86 nye almennyttige boliger, hvor det gamle Ølstykke Rådhus er placeret. Overordnet beskrivelse af hovedelementer: 86 stk. 2-3 rums boliger, I alt ca. 8.000 m², betonbagvæg med teglformur, 8 blokke med elevatorer, 1 blok indeholdende seniorbofælleskab med tilhørende fælleslokale, 1 blok med fælleslokale i stueplan, badekabiner, altaner, P-kælder under 3 blokke, kælder for depoter under 1 blok. LAR projekt, Landskabsprojekt indeholdende stier, belysning, cykelparkering, søer mv., grønne tage på blokke, parkering i terræn, terrænrydning, rydning af installationer i jord. Visualisering: DOMUS Arkitekter Bygherre: Ølstykke Almennyttige Boligselskab v/DAB Bygherrerådgivere: DOMUS Arkitekter, Rådgivende Ingeniørfirma Oluf Jørgensen, Landskabsarkitekter Kragh & Berglund

Nyborg Gymnasium
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med udvidelse og renovering af gymnasiet. Entreprisen omfatter ny multihal i 2 etager på 1.743 m², ny foyer- og administrationsbygning i hhv. 2 og 3 etager i direkte forbindelse til eksisterende bebyggelse indeholdende foyer, kontorer, mødelokaler samt nyt produktionskøkken og salgsområde på samlet 1.565 m². Til entreprisen hører etablering af ny indkørsel, varegård, ny forplads, samt ombygning af eksisterende kantinekøkken til kontorer (55 m²). Hertil kommer delvis renovering af eksisterende festsal på 465 m². Visualisering: Sweco Architects. Bygherre: Nyborg Gymnasium. Bygherrerådgiver: Sweco Architects

Nørre Aaby Skole
Mandag den 14. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til Tømrerentreprisen i forbindelse med renovering og ombygning Nørre Aaby Skole. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Ombygning og renovering af hovedparten af skolen indvendig. Ny isoleret facadebeklædning på alle skolens bygninger. Ny tagdækning på hele skolen. Arbejdet kommer til at foregå i etaper således at dele af skolen er i brug under ombygningen. Bygningsareal ca. 7.700 m². Bygherre: Middelfart Kommune. Bygherrerådgiver: SKALA Arkitekter A/S

20 års jubilarer
Fredag den 11. december 2015

Vi er stolte over, at vi også i år kan fejre ansatte med meget lang anciennitet. Traditionen tro blev årets jubilarer fejret ved årets julefest på Hotel Munkebjerg i Vejle. Hjertelig tillykke til Kent S Lindskjold og til Jonna Nielsen, der begge har været ansat i STB BYG i hele 20 år.

6-etagers boligblokke i Holbæk
Torsdag den 10. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til 4 entrepriser: Anlægs-, Råhus-, Apterings- og Hovedentreprisen på de samlede entrepriser A+B+C+D. VAB, ønsker at opføre 88 almene boliger på den tidligere Vølundgrund i Holbæk. Det samlede boligareal udgør ca. 7.338 m² og fordeler sig på 3 6-etagers boligblokke. Der påregnes 44 almene familieboliger, 29 ældreboliger og 15 billigboliger. Grundarealet er 8.845 m². Friarealer disponeres til adgangsvej og P-arealer samt private haver og fællesarealer. Visualisering: Kullegaard. Bygherre: Vestsjællands Almene Boligselskab. Bygherrerådgiver: Kullegaard.

 

47 boliger Søtorvet Hvalsø
Torsdag den 10. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 47 Almene Familieboliger, Søtorvet Hvalsø Blok 6 og 3, for Boligselskabet Midtsjælland. De 47 nye familieboliger (1. + 2. sal) opføres på stueetage, opført af anden entreprenør. Visualisering: Mangor & Nagel arkitekter Bygherre: Boligselskabet Midtsjælland, Afd. 146-01 v/Søtorvet Bygherrerådgiver: Mangor & Nagel A/S Arkitektfirma

Genopførelse af Jyllingehallerne
Mandag den 7. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til råhus- og apteringsentreprisen i forbindelse med genopførelse af Jyllingehallerne. Omfattende opførelse og udbygning af sportshaller, omklædning, cafeteria og administration i henhold til det hovedprojekt, som Jyllingehallerne har fået udarbejdet af PP Consult A/S, arkitekterne Cornelius+Vöge ApS og Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S. Grundplan 6. 211 m², 1. sal 1.467 m² og renovering af kælder 680 m². Visualisering: Cornelius+Vöge ApS. Se mere om projektet her: Jyllingehallerne

Valby Friplejehjem
Torsdag den 3. december 2015

STB BYG er prækvalificeret til totalentreprisen i samarbejde med GPP Arkitekter A/S og Ingeniørfirmaet Hacafrø A/S. Omfattende ombygning af eksisterende erhvervsbygning, Trekronergade 88-94. Ved ombygningen til et friplejehjem med 48 plejeboliger, mødes beboere og gæster naturligt af en åben reception, der placeres i den forhenværende administrationsbygning. I tæt sammenhæng med receptionen placeres den fremtidige administration med kontorer, personalefaciliteter og storkøkken med vareindlevering fra det åbne gårdrum. Den rustikke sheedtagshal anvendes til aktivitetsområde. Bygherre: Danske Diakonhjem Bygherrerådgiver: KPF Arkitekter A/S

Nye ansatte
Tirsdag den 1. december 2015

Jesper Fuglsang er pr. 1-12 ansat som murermester i STB Håndværk. Jesper bliver ansvarlig for driften af murerforretningen sammen med Svend Erik Pedersen. Jesper vil have fokus på byggeledelse af projekter i Østjylland. Jesper har været selvstændig med egen murerforretning og har senest været ansat hos Anton Knudsen som byggeleder.

Lene Them er ansat pr. 1-12 i STB BYG A/S som salg- og marketingassistent. Lene er 49 år, bor i Horsens, og har en grafiker baggrund. Lene har arbejdet bredt med administrative støttefunktioner i organisationer, netop det STB BYG ønsker at have fokus på i den kommende periode.

Vi byder Lene og Jesper velkomne på STBholdet.

30 familieboliger Gødvad Enge
Mandag den 2. november 2015

STB BYG er prækvalificeret til hovedentreprisen i forbindelse med opførelse af 30 almene bæredygtige familieboliger for Arbejdernes Byggeforening, »Gødvad Enge«, Silkeborg. Boligerne i Gødvad Enge indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har været en bærende ide at støtte op om områdets grønne profil, og lade det være udgangspunktet for udformningen af attraktive bæredygtige boliger for den almene boligforening AB Silkeborg. Byggefeltet er i lokalplan-disponeringen udlagt til klyngehuse adskilt af en fælles grøn passage fra stamvej til grønne engområder mod øst. Visualisering: http://mja.dk/artikel/ab-bygger-nyt-i-gdvad-enge Bygherre: Arbejdernes Byggeforening. Totalrådgiver: Kuben Management A/S 

Sider